DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Unikalny las łęgowy uzyskał ochronę

Autor:
Źródło:
Data: 2007-02-21


Łęg nad Młynówką w gminie Ciasna to nowy rezerwat przyrody w woj. śląskim. O jego ustanowieniu zdecydował wojewoda Tomasz Pietrzykowski. Rezerwat jest położony na obszarze prawie 127 hektarów w Nadleśnictwie Lubliniec.

Łęg nad Młynówką, obejmujący zwarty kompleks leśny, stanowi naturalne obniżenie terenu porośnięte lasem łęgowym, przez który przepływa rzeka Młynówka, zwana również potokiem Jeżowskim.
Jak podaje biuro prasowe wojewody, 62. już rezerwat w regionie został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych biocenoz leśnych, wodnych i bagiennych w postaci naturalnego lasu łęgowego wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny.
Najcenniejszym fragmentem rezerwatu jest właśnie naturalny i dobrze zachowany las łęgowy. Reprezentuje on rzadki typ zespołu roślinnego pochodzenia górskiego - jesionowy łęg podgórski (Carici remotae-Fraxinetum). Zbiorowiska lasów łęgowych należą do najrzadszych i jednych z najbardziej zagrożonych wyginięciem w skali kraju.
Zasadniczą część nadrzecznego kompleksu leśnego tworzy różnowiekowy las liściasty, w którym najliczniejsze gatunki drzew stanowią jesion wyniosły i olsza czarna. Poza obszarami zalewowymi rezerwatu wykształciły się siedliska borowe z sosnami, świerkami, brzozami, modrzewiami i dębami.
Wilgotny las położony w dolinie rzeki Młynówki, o zróżnicowanej strukturze wiekowej i gatunkowej, stwarza wyjątkowe warunki dla życia i bytowania wszystkich podstawowych grup świata zwierzęcego.
O wyjątkowych walorach środowiska przyrodniczego rezerwatu Łęg nad Młynówką decydują również stanowiska gatunków roślin objętych ochroną, w tym rzadkich gatunków roślin górskich jak liczydło górskie.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, za rezerwat przyrody uznaje się obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi i kulturowymi lub walorami krajobrazowymi

Ochronę rezerwatową wprowadza się przede wszystkim na terenach o charakterze zbliżonym do naturalnego, gdzie naturalne procesy przyrodnicze zachodzą spontanicznie lub możliwe jest ich odtworzenie bez znacznych nakładów sił i środków. Ingerencja człowieka na takich obszarach powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, polegającego na utrzymaniu lub odtworzeniu oraz wspomaganiu procesów zachodzących w przyrodzie naturalnie.KON

PAP - Nauka w Polsce
kol


JR


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz