DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Paged: Prognoza zysku niższa o 25%

Paged

Autor: dja
Źródło: Paged
Data: 2007-02-20


Zarząd Paged SA skorygował w dół prognozę wyników finansowych dla Grupy Kapitałowej Paged S.A. na rok 2006. Według nowej informacji spółka osiągnęła w ubiegłym roku 320 mln zł sprzedaży i zarobiła 11,7 mln zł.

Prognoza z listopada ubiegłego roku zakładała uzyskanie przychodów ze sprzedaży w wysokości 333,950 mln zł oraz zysku netto (przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej) na poziomie 15,5 mln zł.

Największy wpływ na tę zmianę miały słabe wyniki finansowe Paged Meble sp. z o.o. (Jasienica) oraz kłopoty produkcyjne Paged Sklejka SA (Morąg).

Okazuje się, że Paged Meble będzie zmuszony do utworzenie wyższych niż zakładano rezerw na świadczenia emerytalne pracowników oraz rezerw z tytułu nie wykorzystanych urlopów. Prawdopodobnie konieczne też będzie dokonanie dodatkowych odpisów aktualizujących wartość należności.

Z kolei Paged Sklejka borykał się w IV kwartale z poważnymi trudnościami przy pozyskaniu i wywozie surowca drzewnego z lasów polskich, jak również rosyjskich. Kłopoty spowodowała ciepła zima, w związku z brakiem mrozów wiele obszarów leśnych stało się niedostępnych ze względu na nieprzejezdne drogi. Ich skutkiem stały się zakłócenia w rytmiczności dostaw surowca, co wymusiło konieczność produkcji sklejki z dostępnego drewna niższej jakości oraz konieczność zastępowania drewna liściastego droższym drewnem iglastym. W końcowym efekcie spółce nie udało się osiągnąć zakładanego poziomu produkcji i wartości sprzedaży przy jednoczesnym wzroście kosztów wytworzenia wyrobów.

Z uwagi na fakt, iż na ujemne odchylenie w realizacji prognozy na 2006 rok w największym stopniu wpłynął wynik finansowy spółki Paged Meble Sp. z o.o., Rada Nadzorcza tej spółki na posiedzeniu w dniu 17 lutego b.r. postanowiła odwołać Prezesa Zarządu - Zbigniewa Kuźmę z pełnionej funkcji. Na nowego Prezesa Zarządu Paged Meble Sp. z o.o. powołana została Krystyna Pingielska.

Krystyna Pingielska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki [obecnie: Szkoła Główna Handlowa] w Warszawie i jest związana z Paged SA od 1979 roku, gdzie pracowała m.in. na stanowisku dyrektora polityki finansowej oraz pełniła funkcję prokurenta, jak również - w okresie od 1 stycznia 2004r. do 25 stycznia 2005r. - Wiceprezesa Zarządu. Od 1 kwietnia 2002r. jest członkiem Zarządu Paged Handel SA, spółki zależnej Pagedu: w okresie od 1 kwietnia 2002r. do 14 lutego 2006r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 14 lutego 2006r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Paged Handel SA.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz