DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Propozycje polityków dla sektora drzewnego

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Platforma Obywatelska
Data: 2007-01-29


Ogłoszony wczoraj przez Jana Rokitę dokument zatytułowany "Głęboka przebudowa państwa - Projekt Programu dla Platformy Obywatelskiej" jest niespotykanym w polskiej polityce, opracowaniem obejmującym właściwie całość zagadnień związanych z państwem, społeczeństwem i gospodarką. Projekt przedstawiony został jako przyczynek do debaty w partii, w środowiskach bliskich Platformie, w kręgach intelektualnych, w mediach i podczas debat publicznych - dlatego z zainteresowaniem prześledziliśmy zawartość dokumentu pod kątem przewidywanych działań wpływających bezpośrednio na sektor leśno-drzewny.

Lasy pozostaną państwowe...
Zdaniem autorów dokumentu należy wyraźnie określić obszary, które ze względów strategicznych muszą pozostać we władaniu państwa. Wśród instytucji służących do realizacji określonych celów społecznych lub państwowych znajduje się m.in. PGL Lasy Państwowe. Nie powinny raczej liczyć na zwrot lasów osoby zainteresowane reprywatyzacją. W tekście projektu jest mowa o zwrocie nieruchomości przejętych przez państwo, jednak z zastrzeżeniem, że nie przewiduje się zwrotu lasów.

... ale zreorganizowane
W celu zwiększenia efektywności zarządzania w sektorze ochrony środowiska uznano, że niezbędne jest racjonalne dysponowanie zasobami leśnymi, tak, aby przy poszanowaniu posiadanych ekosystemów leśnych, prowadzona w nich gospodarka leśna była również dostosowana do potrzeb gospodarczych kraju i rozwoju eksportowej produkcji przemysłu przetwórstwa drewna. W tym celu niezbędne są zmiany organizacyjne i funkcjonalne w Lasach Państwowych oraz przeanalizowanie gospodarki drewnem pod kątem konfliktu z przemysłem przetwórczym.

"Nie" dla konkurencji energetyki na rynku surowca drzewnego
Według zapisów projektu, racjonalizacja dysponowania zasobami drewna w dostosowaniu do potrzeb gospodarczych kraju osiągnięta powinna być również w wyniku realizacji programu zalesień, zapewniającego zwiększenie areału lasów oraz opracowania administracyjnych regulacji, dotyczących dysponowania tymi zasobami .(np. zmiana definicji biomasy, aby znieść bodźce do wykorzystywania drewna do spalania w elektrowniach, o czym była mowa powyżej). Należy rozważyć zmianę definicji biomasy (traktowanej jako jednej z odnawialnych źródeł energii), tak, aby nie obejmowała ona surowego drewna i aby antyekologiczne, przemysłowe spalanie surowego drewna nie było drogą do osiągnięcia wymaganego udziału energii ze źródeł odnawialnych.

"Tak" dla energii z biomasy
Sprzeciw dla surowca drzewnego spalanego w elektrowniach nie oznacza niechęci dla "zielnej energii". Wręcz przeciwnie, wielokrotnie w tekście przywoływana jest konieczność zniesienia barier stojących na przeszkodzie zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Według standardów unijnych w roku 2010 Polska powinna osiągnąć 12 procentowy udział energii takiego pochodzenia w całkowitym zużyciu energii elektrycznej. Obecnie spełnianie wymogu zapewnienia udziału energii odnawialnej odbywa się w dużym stopniu poprzez spalanie w elektrowniach drewna jako biomasy. Drewna, które można wykorzystać jako surowiec do dalszego przerobu.

Dlatego należy wspierać rozwój alternatywnych źródeł biomasy np. pochodzącej z odpadów drewna powstających przy jego przerobie. Zgodnie z projektem należy należy podejmować działania stymulujące tworzenie tzw. "zielonych" miejsc pracy, szczególnie przy budowie i eksploatacji urządzeń służących ochronie środowiska, przy produkcji, transporcie i wykorzystaniu biomasy jako paliwa oraz innych odnawialnych źródeł energii, przy przebudowie drzewostanów w lasach w celu dostosowania ich do warunków siedliskowych, we wszelkiego rodzaju inicjatywach gospodarczego wykorzystywania odpadów itd.

W programie znalazły się również ocena sytuacji i propozycje działań dla niektórych ważnych, według autorów, sektorów przemysłu (motoryzacyjny, chemiczny, stoczniowy, zbrojeniowy, stalowy, farmaceutyczny, turystyka). Niestety (a może na szczęście) na liście tej nie znalazł się przemysł drzewny

Pełen tekst projektu do pobrania


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz