DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

PIGPD: Komunikat po spotkaniu Komisji

PIGPD

Autor: Bogdan Czemko
Źródło: PIGPD
Data: 2006-12-19


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego przesłała do firm stowarzyszonych w tej organizacji komunikat z relacją z trzeciego spotkania Komisji Leśno-Drzewnej w Orzechowie jakie miało miejsce15 grudnia. Celem spotkania było poinformowanie Komisji o efektach oceny ofert zakupu surowca drzewnego złożonych z wykorzystaniem portalu internetowego. Z racji wagi informacji jakie zawarte są w komunikacie postanowiliśmy Komunikat ten opublikować, aby również firmy nie będące członkami PIGPD mogły się z nimi zapoznać.

Komunikat nr 20/2006 z dn. 18.12.2006r.

Szanowni Państwo,
Członkowie PIGPD

W dn. 15.12.2006r. miało miejsce trzecie spotkanie Komisji Leśno-Drzewnej, na którym miały być ocenione efekty oceny ofert złożonych za pośrednictwem portalu internetowego. Mimo wcześniejszych obietnic, przed spotkaniem Lasy Państwowe nie przekazały stronie "drzewnej" Komisji żadnych informacji o sytuacji w kraju. Z fragmentarycznych informacji, które zdążyły jednak do nas dotrzeć wynikało, że jest bardzo wiele firm, które uzyskały zaledwie 50-60% zamówionych ilości drewna, i to mimo przyznanych przyrzeczeń. Zaledwie kilka procent ma większe pokrycie potrzeb a pojedyncze – pełne pokrycie. Natomiast niewielkie ilości drewna, przydzielone dodatkowo w ramach przyrzeczeń, zwykle są zlokalizowane w odległych rejonach kraju.

Mimo tego okazało się, że w ocenie Lasów Państwowych nowy system to sukces.

Przyznały jednak, że spłynęły oferty zakupu na łączną sumę 34 mln m3, wobec możliwości sprzedaży zaplanowanych na 25 mln m3. Złożyło je 7400 odbiorców, z czego 800 to nowe firmy. Kupią one 1,0 mln m3. Dodatkowe 1,5 mln jest zblokowane na skutek ofert zakupu złożonych przez 30 firm zagranicznych, z którymi jeszcze trwają rozmowy o ewentualnym odstąpieniu od zakupów (?!).

Ponadto, LP nie zamierzają odstąpić od żądania przedstawienia przez odbiorców gwarancji bankowych lub podobnych zabezpieczeń transakcji. Zarzuty PIGPD, że jest to niezgodne z Kodeksem Cywilnym uważają za nieuzasadnione. (Przypominam tu, że PIGPD zapowiedziała kroki prawne w tej sprawie.) Ale wciąż jeszcze nie jest gotowe zarządzenie DGLP przedstawiające jednolity wzór mowy.

Co do braków zaopatrzenia, to jest nam wiadomo, że jeszcze przed spotkaniem KL-D, Lasy Państwowe rozpoczęły serię spotkań z największymi odbiorcami drewna (zaczynając od celulozowni, fabryk płyt, Barlinka S.A. itd.), z których większość też nie uzyskała potrzebnej ilości drewna. Firmy te są zapewniane o wysiłkach LP aby uzupełnić ich dostawy do poziomu przyrzeczeń lub wcześniejszych umów.

Na żądania KL-D podjęcia działań na rzecz wszystkich odbiorców, Główny Analityk LP K. Tomaszewski zapewnił, że na dopełnienie przyrzeczeń będą kierowane rezerwowe ilości drewna, np. ok. 2,2 mln m3 drewna poklęskowego z rejonu Katowic i Olsztyna. Jakie są w sumie te rezerwy, KL-D nie została poinformowana. Zapewniono też, że na stronie Portalu będzie uruchomiona swoista giełda, pomagająca odbiorcom wymienić się drewnem przydzielonym im w odległych rejonach. Wszyscy klienci będą mieli również udostępnioną punktację przyznaną im w ramach poszczególnych kryteriów oceny. Firmy nowe na rynku zostaną jeszcze raz zweryfikowane przed podpisaniem umów. Korekty już przyznanych ilości drewna będą prowadzone w ramach "czwartego naboru" czyli rokowań.

W tej sytuacji, PIGPD zamierza natychmiast podjąć wszelkie możliwe działania na rzecz swoich członków, aby uzyskali oni potrzebne im drewno. Musimy jednak mieć podstawy do podjęcia koniecznych kroków. Prosimy więc aby wszystkie firmy, które nie uzyskały satysfakcjonujących ich ilości drewna, niezwłocznie napisały w tej sprawie odwołanie. Należy je skierować na ręce Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Matysiaka, ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa, (pocztą i faxem nr 022-8258556), a do wiadomości – do Biura Izby. Podkreślamy, że podział dostępnych rezerw zapewne już trwa, więc konieczne jest jak najszybsze działanie.

W piśmie należy wskazać:
- ilość drewna objętą złożoną ofertą
- ilość drewna objętą przyrzeczeniem
- ilość drewna uzyskaną po ocenie ofert, w tym w ramach wypełniania przyrzeczeń.

Należy też powołać się na swoją dotychczasową współpracę z LP i na ich oświadczenia, że nowy system miał w pierwszym rzędzie zapewnić zaopatrzenie stabilnym, wieloletnim klientom i chronić rynek krajowy, a zamiast tego, w warunkach niedostatecznej podaży drewna pomógł nie im, lecz nowym, nigdy dotąd nie kupującym drewna jednostkom i firmom zagranicznym.

Należy też określić, co oznacza dla Was brak niezbędnej ilości drewna w 2007r., z punktu widzenie skutków gospodarczych i społecznych.

Uważam również, że należy wskazać, że wprowadzony przez LP system oceny odbiorców i ich ofert uniemożliwiał wyliczenie przez samego klienta jaka jest punktowa wartość jego oferty, ani też tej oceny nie przedstawiły im LP. W efekcie nie sposób było ocenić, jakie skutki da zaoferowanie określonej ceny i terminu płatności, a cały system stał się wielką loterią.

Warto też napisać, jaka jest w Waszym wypadku skala podwyżki cen drewna w 2007r. i jakie dodatkowe koszty firma poniesie z tytułu konieczności uzyskania gwarancji bankowych jako zabezpieczenia transakcji zakupu drewna.

Liczę na szybkie przesłanie ww. pism, co jest warunkiem koniecznym, aby umożliwić nam działanie. Przyjmuję przy tym, że ci z Państwa, którzy tych pism nie przekażą, są zadowoleni z nowego systemu sprzedaży i z uzyskanego poziomu zaopatrzenia w drewno w 2007r.

Bogdan Czemko
Biuro PIGPD


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz