DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Rośnie eksport i sprzedaż krajowa mebli

OIGPM

Autor: dja
Źródło: OIGPM
Data: 2006-12-17


Według danych Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli wartość eksportu mebli w latach 1989-2005 wzrosła ze 147 mln USD do 5 mld 30 mln USD, czyli ponad 30-krotnie. Na liście największych światowych eksporterów mebli Polska zajęła 4. miejsce za Chinami, Włochami i Niemcami, a wyprzedziła Kanadę i USA.

Czołowym odbiorcą polskich mebli są Niemcy gdzie trafia 41,5% krajowej produkcji, następnie najwięcej mebli trafia Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwecji. Pomimo niekorzystnych relacji kursu złotego do euro i dolara w 2006 roku wyniki eksportowe będą lepsze niż w ubiegłym roku, kiedy wzrost produkcji wyniósł ok. 3,7%.

Zdaniem prezesa Izby M. Formanowicza, perspektywy rozwoju branży meblarskiej do roku 2010 są bardzo interesujące. - Zakładane średnioroczne tempo rozwoju branży meblarskiej w warunkach sprzyjających wyniesie 10%. Natomiast w warunkach niesprzyjających 5%. Wartość produkcji branży meblarskiej w 2010r. w wariancie optymistycznym powinna osiągnąć 7,8 mld euro, w wariancie pesymistycznym 6,2 mld euro.

Szansą dla dalszego rozwoju branży meblarskiej w Polsce jest trudna sytuacja producentów mebli w Europie Zachodniej oraz perspektywa wejścia Polski do strefy euro. Zagrożeniem jest działalność "szarej strefy", ograniczenia bazy surowcowej drewna litego oraz koncentracja produkcji tworzyw drzewnych i brak skutecznej promocji wyrobów meblarskich.

Producenci mebli z zadowoleniem przyjmują fakt ożywienia sprzedaży na rynku krajowym, o czym świadczy wzrost wartości eksportu w I półroczu 2006r. o 7%, podczas gdy zgodnie z informacjami GUS, wskaźnik wzrostu produkcji sprzedanej dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób wyniósł 15,4 %. Na kraje Unii Europejskiej przypadało w I półroczu bieżącego roku 86,4 % łącznej wartości polskiego eksportu mebli. Dotychczas wartość sprzedaży mebli w Polsce praktycznie nie rosła i wynosiła ok. miliarda euro rocznie.

Ożywienie na krajowym rynku widoczne jest również w wartości importu. W I połowie do Polski trafiły meble, których wartość była o 15,2% w złotych, zaś o 22,1% w euro, wyższa niż przed rokiem.

W 2005 roku wartość eksportu mebli wyniosła 16,384 mld zł czyli blisko 74% całości sprzedaży polskich mebli. Udział eksportu mebli w krajowym eksporcie ogółem w 2005r. stanowił 6,5%, a w grupie towarów przemysłowych i różnych wyrobów przemysłowych - 16%.

Łączna wartość polskiego eksportu w I półroczu 2006r. była wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku: w złotych – o 16,8 %, w euro – o 23,8 %. Udział w łącznej wartości polskiego eksportu w I półroczu bieżącego roku obniżył się do około 5,8 %, co świadczy jednak o nadal znaczącej pozycji mebli w wywozie i krajowym bilansie handlu zagranicznego.

Przeciętna rentowność branży w I połowie 2006 roku wyniosła 6,2% brutto i 5,1% netto. Przyspieszeniu legł wzrost przeciętnego zatrudnienia w dużych podmiotach branży, z 4,7 % za rok 2005 (w porównaniu ze średnią za 2004r.) do 7,7% za I półrocze b.r.

O ok. 7% wzrosło również przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w dużych podmiotach branży. Z danych OIGPM wynika, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach produkujących meble wynosiło w I kwartale 2006 r. ponad 112 tys. osób.

Polski przemysł meblarski wytwarza ok. 2% PKB, podczas gdy średnia dla 25 państw członkowskich UE wynosi 0,9%.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz