/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

K.Tomaszewski i A.Ballaun odpowiadali na pytania dotyczące nowych zasad sprzedaży drewna

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2006-11-15


Zapis czatu jaki odbył się na internetowych stronach Lasów Państwowych 15 listopada 2006r. Na pytania internautów dotyczące nowych zasad sprzedaży surowca drzewnego odpowiadali: Konrad Tomaszewski - główny analityk Lasów Państwowych oraz Andrzej Ballaun z Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych.

moderator: Goście są z nami. Zaczynamy
Dariusz: Czy nowy system sprzedaży drewna będzie równy dla wszystkich? tzn. nowi w branży będą na równi konkurować ze starymi? Słyszałem, że "starsi" są bardziej premiowani? Proszę o odpowiedz.
Konrad_Tomaszewski: W systemie obowiązuje ocena ofert zakupu zgodnie z zasada honorowania zwyczajów kupieckich podmioty funkcjonujące na rynku - ich oferty będą wyżej wyceniane.
MWnorowska: Czy w przyszłym roku szykuje się jakiś nowy duży inwestor w przemyśle drzewnym? W jaki sposób prowadzone są z nim rozmowy o dostawach drewna?
Andrzej_Ballaun: Wszyscy potencjalni nabywcy rejestrują się w portalu na porównywalnych zasadach. Zarejestrowali się również w portalu ci którzy rozpoczynają działalność.
Madzia: To jeszcze raz moje pytanie odnośnie zabezpieczenia należności wobec LP. Czy KLD już coś ustaliła jakie będą dopuszczalne formy???
Konrad_Tomaszewski: Komisja Leśno-Drzewna w tym zakresie nie podjęła jeszcze wiążących decyzji, tej kwestii będzie poświęcone najbliższe posiedzenie KLD. Lasy mają ciekawe propozycje.
portal: Kto wymyślił i po co przyrzeczenia surowcowe?
Konrad_Tomaszewski: Wymyślił Zespół, przyrzeczenia są używane przy ocenie ofert zakupu, będą mogły również być wykorzystywane przez nabywców np. przy ich kontaktach z instytucjami bankowymi.
Dariusz: jak wygląda sytuacja z wpłacaniem "wadium" tzn. jest jakaś z góry ustalona kwota?. Proszę o odpowiedz.
Andrzej_Ballaun: Wadium będzie wpłacane jedynie przy aplikacji e-drewno. Wpłata następuję w nadleśnictwie bazowym.
bah: 8.11 odbyło się posiedzenie K-LD podjęto tam uchwały 9 i 10, które to określają zasady przydziału drewna oraz widełki cenowe czemu te uchwały nie są publikowane w Internecie
Andrzej_Ballaun: Uchwały zostały umieszczone w portalu leśno-drzewnym.
Edward: Do p. Ballauna; W jaki sposób nadleśnictwa będą wyliczać t. zw. koszty składnicowe?
Andrzej_Ballaun: Ryczałt transportowo-spedycyjny został ustalony w drodze negocjacji z nabywcami surowca drzewnego.
piowlkp: Jak to możliwe ze dwie różne firmy otrzymały te same piny?
Andrzej_Ballaun: Błąd techniczny, który na pewno został skorygowany.
MWnorowska: Dlaczego w Komisji L-D ze strony leśnej zasiadają sami leśnicy (1 wyjątek). Miało być inaczej? Gdzie są ci eksperci i naukowcy?
Konrad_Tomaszewski: W Komisji L-D jest przewidywany udział ekspertów docelowo KLD będzie ciałem stricte ekseperckim. W roku 2006 KLD jest swoistym sejmem leśno-drzewnym.
tESA: Kiedy w końcu to ruszy?
Konrad_Tomaszewski: System sprzedaży drewna już działa, nastąpiło przyznanie przyrzeczeń od 20 tego miesiąca nabywcy będą składać oferty zakupu.
TZ: Co powiedzieć klientowi, któremu nie wyliczono przyrzeczenia, a należy mu się.Ewidentnie został oszukany.
Andrzej_Ballaun: Sprawę należy wyjaśnić bezpośrednio z ZILP.
OSW: co Pan sądzi o przepływie informacji na temat nowych zasad sprzedaży ?
Konrad_Tomaszewski: Odbyło się kilkanaście narad, odbyły się szkolenia, dwukrotnie obradowało KLD, był cykl artykułów w Rzeczpospolitej, są informacje w prasie leśnej. Szkolenie będzie miało charakter permanentny.
Edward: Do p. Ballauna: Czym uzasadnia się różne koszty składnicowe (jesli różnice będą), dla drewna wielko- i średniowymiarowego?
Andrzej_Ballaun: Koszty są zróżnicowane i taka sytuacja była dotychczas w drewnie wielkowymiarowym na pewno dochodzi manipulacja na składnicy służąca do wyrobu cennych sortymentów.
portal: Mam obawy że portal leśno drzewny nie wytrzyma obciążenia po 20 listopada, już teraz chodzi baardzo wolno
gajowy: Czy jest jakieś wyjście awaryjne gdyby nowy system sprzedaży nawalił? Chodzi o łącza internetowe
Konrad_Tomaszewski: Portal będzie chodził z wykorzystaniem łączy 8 Mb, obecnie chodzi z wykorzystaniem złączy 2 Mb. Nie ma obawy, iz portal nie wytrzyma obciążeń.
piowlkp: Czy przydzielone przyrzeczenia surowcowe są w stanie w 100% gwarantować otrzymanie danego sortymentu w danym gatunku ?
Konrad_Tomaszewski: Nie jest to w pełni możliwe, gdyż na pewno zdarzą się przypadki iż przyrzeczeniu nie będzie towarzyszyć dostateczne wysoko wyceniona oferta zakupu.
gajowy: Czy jest przewidziane szkolenie z zakresu wykonywania zarządzenia 52. Chodzi o to komu można sprzedać z puli detalicznej czy też incydentalnej?
Konrad_Tomaszewski: Tak , jest przewidywany dodatkowy cykl szkoleń w tym zakresie.
MWnorowska: Czy Unia Europejska wypowiadała się już na temat nowych zasad sprzedaży drewna w Polsce? Czy zagraniczni, nowi odbiorcy nie będą zgłaszać pretensji barierą wejścia na nasz rynek?
Konrad_Tomaszewski: Gospodarka leśna wszystkich krajów europejskich nie jest objęta wspólną polityka unijną więc nie zachodzi potrzeba pobierania opinii Unii Europejskiej. Zagraniczni nabywcy już zarejestrowali się w portalu, akceptując zasady.
Jacek: Przetarg ofertowy od 20 listopada, wyniki 8 grudnia to kiedy ruszy e-drewno?
Andrzej_Ballaun: E-drewno rusza od 1 stycznia 2007.
Konrad: Kiedy ewentualnie byłyby organizowane szkolenia w zakresie zarządzenia 52???
Andrzej_Ballaun: Szkolenia będą prowadzone sukcesywnie wg. dotychczasowego harmonogramu.
piowlkp: Dlaczego w szacunkach na 2007 rok wykazano tylko oko3o 160 tys olcha brzoza gdy zapotrzebowanie jest oko3o 400 tys? Czy zostanie nam dokupować tartaczkę?
Andrzej_Ballaun: Proszę o sprecyzowanie sortymentu.
tESA: Czy nowe firmy mogą jeszcze logować się do portalu?
Andrzej_Ballaun: Tak mogą się logować.
BOOS: Czy jest możliwość w S2b oddzielić świeże od posuszu czyli utworzenie nowej grupy
Konrad_Tomaszewski: Te kwestie powinny być regulowane na poziomie zawieranych umów.
OSW: czy byl przeprowadzany test "sprawności" algorytmów dzielących surowiec pomiędzy odbiorców ?
Konrad_Tomaszewski: Tak były prowadzone próby na bardzo reprezentatywnej grupie hipotetycznych nabywców i nadleśnictw.
piowlkp: ponawiam pytanie odnośnie sortymentu sklejkowego olcha brzoza w ilosci 160 tys wg szacunków kiedy zapotrzebowanie około 400 tys.!
Andrzej_Ballaun: Sortyment sklejkowy od wielu lat był surowcem wynikowym i szacunki brakarski zawsze były mniejsze od wykonania faktycznego. Prosimy o indywidualny kontakt. Dobre pytanie.
tESA: Nowa powstająca firma w 2007r. jak będzie mogła kupić drewno?
Konrad_Tomaszewski: Firma która powstanie w roku 2007 a nie jest zarejestrowana obecnie w portalu będzie mogła zaspokoić swoje zapotrzebowanie w systemie e-drewno.
TzZ: Dlaczego klient, który zakupił drewno np. w 2006r., a nie kupował w 2005 r. nie ma możliwości ubiegania się o udzielenie przyrzeczenia surowcowego na 2007?
Andrzej_Ballaun: Tak ustaliła KLD.
KK: Jak wylicza się współczynnik należności przeterminowanych?? czy jest to stan należności przeterminowanych na koniec danego miesiąca w stosunku do obrotów rocznych?
Konrad_Tomaszewski: Proszę zapoznać się z uchwałą 2/2006/KLD gdzie podano wzór.
Jacek: Czy nie dotrzymanie przyrzeczenia ze strony LP ma następstwo prawne?
Konrad_Tomaszewski: Przyrzeczenie surowcowe zawsze będzie dotrzymane o ile nie zakłóca konkurencji. Szczegółowo opisano to w zasadach.
TZ: Dlaczego nadleśniczy ma odpowiadać za wynik finansowy nadleśnictwa, skoro nie do końca ma wpływ na ceny drewna.
Konrad_Tomaszewski: Przy ustalaniu widełek cenowych bierze się pod uwagę cenę planowana przez Nadleśniczego, przyjęte rozwiązania są ponadto swoistym kompromisem z przemysłem drzewnym.
krysia: czy możliwe jest aneksowanie umów z 2006r z puli detalicznej roku 2007
Andrzej_Ballaun: Proszę o doprecyzowanie pytania.
Edward: do p. Ballauna: Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie czy koszty skladnicowe będą takie same dla wszystkich podmiotów gospodarczych
Andrzej_Ballaun: Tak będą identyczne dla tej samej grupy nabywców tzn. inne dla przemysłu celulozowo-papierniczego i płytowego (surowiec stosowy) oraz inne dla przemysłu sklejkowego (surowiec wielkowymiarowy).
gajowy: czy uchwały KLD maja rangę zarządzenia Dyrektora Generalnego? Czy na ich podstawie dopiero będą wydawane zarządzenia
Konrad_Tomaszewski: KLD podejmuje uchwały które zasadniczo są wiążące dla dyrektora generalnego, chyba że naruszają interes majątkowy Skarbu Państwa. Wówczas dyrektor uchwały te poddaje nadzorowi ministra.
mattar: Czy będą honorowane porozumienia długoterminowe zawarte przez Pana Dawidziuka ?
Konrad_Tomaszewski: Te porozumienia będą obowiązywać o ile nie będą naruszać zasad uczciwej konkurencji. Opisano to w zasadach.
tESA: Nowe firmy powstające w 2007r., mają możliwość kupienia tylko w portalu e-drewno, czy nie jest to sprzeczne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów
Andrzej_Ballaun: Nie jest to sprzeczne bo wybór ofert następuje w jednym określonym terminie dla wszystkich nabywców wówczas zarejestrowanych w portalu.
jelen: co będzie z odbiorcami, którzy nie mają wyliczonej ilości drewna a nie posiadali należności przeterminowanych , są tacy co mieli należności przeterminowane a posiadają wyliczoną masę drewna
Konrad_Tomaszewski: Wynika to ściśle z reguł udzielania przyrzeczeń, które mówią o tym jak długo trzeba funkcjonować nieprzerwanie na rynku , przy jakim maksymalnym poziomie należności. Te reguły ustaliła KLD. Błędy techniczne naprawia ZILP.
piowlkp: Jeżeli jestem odbiorca krajowym to czy muszę składac oferty we wszystkich nadleśnictwach czy w poszczególnych dyrekcjach regionalnych?
Andrzej_Ballaun: Tak, reguły ofertowania są identyczne dla wszystkich nabywców. Nabywcy krajowi mają tego świadomość od wielu miesięcy.
Jacek: Skoro przyrzeczenie zawsze będzie dotrzymane to czy można je traktować jak "pulę gwarantowaną"?
Andrzej_Ballaun: Nie
tESA: Ile firm jest już zarejestrowanych w portalu?
Konrad_Tomaszewski: W tej chwili w portalu zarejestrowało się ponad 7 tys. firm. Wreszcie będziemy mieli informację ilu tak naprawdę jest stałych nabywców surowca drzewnego od LP.
job: W jaki sposób będzie brana pod uwagę historia zakupów w nadleśnictwie, z którym firma dotychczas nie współpracowała ?
Konrad_Tomaszewski: Brana jest pod uwagę historia zakupów we wszystkich nadleśnictwach i zakładach LP, czyli przy ocenie zapotrzebowania na surowiec drzewny w różnych nadleśnictwach traktuje się je jak jedną ofertę.
Marek: czy odbiorca regionalny będzie miał preferencyjne ceny?
Konrad_Tomaszewski: Nie będzie preferencji cenowych ale oferta nabywcy regionalnego będzie wyżej wyceniana ze względu na skalę zakupów.
Dariusz: Załóżmy że chcę złożyć ofertę w 10 nadleśnictwach? Jakie będę musiał wpłacić "wadium" jest ustalona cena za m3? (doszły mnie słuchy, że planuje się wprowadzić np. 2, 3, 4, 5 tys. zł wadium dla każdego nie zależnie jaka masę licytuje)
Andrzej_Ballaun: Wadium wpłaca się przy e-drewnie, jest to jedno wadium ryczałtowe bez względu na liczbę nadleśnictw, w których prowadzi się licytację.
tESA: Czy nowe zasady sprzedaży drewna są przejrzyste?
Andrzej_Ballaun: Taki był cel wprowadzania nowych zasad.
Quercuss: Czy jest już opracowany wzór umowy kupna-sprzedaży?
Andrzej_Ballaun: Jest przygotowany projekt. Konsultację trwają z RDLP, ocena będzie również przedmiotem uchwały KLD.
krymek1: Do jakiej wysokości można udzielić odbiorcy przyrzeczenia surowcowego?
Konrad_Tomaszewski: Jest to ujęte algorytmem, bierze się pod uwagę historię sprzedaży z ostatnich 20 miesięcy, opinie nadleśniczych oraz propozycje nabywcy. Szczegóły w zasadach.
bah: Zakład X występuje o 18.000 m3 według wyliczeń Lasów Państwowych ta kwota przyrzeczenia jest w granicach 13.000 jakie są szanse na uzyskanie przyrzeczenia w granicach proponowanych przez zakład X ?
Konrad_Tomaszewski: W szczegółowych procedurach jest umieszczone zabezpieczenie przed ofertami nieracjonalnie wysokimi, natomiast w ramach racjonalnej oferty klient może nabyć więcej drewna niż kwota przyrzeczenia.
OSW: Jak Panowie sądzą, o ile zwiększą się przychody ze sprzedaży drewna wg nowych zasad i na co zostaną ewentualne nadwyżki przeznaczone ?
Konrad_Tomaszewski: Około 3,8% - o wszystkim zadecydują oferty klienta oraz wyniki licytacji na e-drewno.
KK: Czy Firmy będą znały swój współczynnik redukcyjny obliczony na podstawie dotychczasowej współpracy z LP przed przetargami ?
Konrad_Tomaszewski: Firmy znają szczegółowy przebieg rokowań internetowych, natomiast redukcja z poszczególnych kierunków zakupu jest następstwem jednoczesnego rozpatrzenia wszystkich ofert wszystkich klientów.
biuro: Czy opinia nadleśniczych nie powinna być wystawiana w punktach zamiast opisów?
Konrad_Tomaszewski: W przyszłości planujemy zalgorytmizowanie procesu opiniowania przyrzeczeń. Dziękujemy za dobry pomysł.
rekin: Jakie są przewidywania o ile % wzrośnie cena drewna
Andrzej_Ballaun: Procent ten można oszacować na podstawie widełek cenowych uchwalonych przez KLD.
Quercuss: Jeśli nie jest dostępny wzór umowy kupna-sprzedaży, odbiorcą składając ofertę zakupu nie ma żadnej wiedzy na temat skutków prawnych złożonej przez siebie oferty. Czy tak powinno być?
Andrzej_Ballaun: Wzór umowy niczym nie warunkuje procesu rozpatrywania ofert i jest w zasadzie uzgodniony wg. dotychczasowych rozwiązań stosowanych przez nadleśnictwa i regionalne dyrekcje.
bah: Czy po uzyskaniu przyrzeczenia jest możliwe dalsze postulowanie zakładu o jego wyższą kwotę ( zakładając, że kwota już przyrzeczona nie jest satysfakcjonująca)
Konrad_Tomaszewski: Termin przewidziany na udzielanie przyrzeczeń upływa 17 tego miesiąca.
tESA: Czy firmy mające należności przeterminowane dostają przyrzeczenia?
Andrzej_Ballaun: Jeżeli przekraczają kwoty ustalone przez KLD - przyrzeczenie nie przysługuje.
Andrzej: Proszę jasno wyjaśnić, co to znaczy, że firma ma przyrzeczenie surowcowe
Andrzej_Ballaun: Przyrzeczenie oznacza, że przy rozpatrywaniu ofert system będzie dążył do jego spełnienia.
tESA: Czy nowe zasady sprzedaży drewna uważa Pan za korzystne dla Skarbu Państwa?
Andrzej_Ballaun: Tak oczywiście.
Dariusz: Osoby które trudniły się dotychczas handlem surowca drzewnego będą mieli utrudnione działanie? A drewno będzie w większej ilości trafiać do przedsiębiorców zajmujących się obróbką? Proszę o odpowiedź.
Andrzej_Ballaun: Oferty typowych pośredników w handlu drewnem są niżej wyceniane.
levor: Jak w tym przypadku (przyrzeczeń surowcowych ) jest traktowana firma IKEA ?
Andrzej_Ballaun: Tak inni odbiorcy drewna.
bah: W takim razie moja firma ma wyliczona kwotę X wystąpiliśmy o przyrzeczenie kwoty Y dalszym ciągu nie mamy przyrzeczenia surowcowego jeśli nastąpi to 17 to nie mamy szansy na korektę tej ilości. Jaka wtedy pozostaje nam procedura?
Andrzej_Ballaun: Ostateczną decyzję co do ilości przyrzeczenia podejmuje jednostka organizacyjna LP wg. opinii wszystkich zainteresowanych nadleśnictw.
lysy: Czy ilość oferty ma być oceniana w stosunku do przyrzeczenia, odebranej dotychczas masy czy potencjalnego przerobu? Słyszy się różne opinie na ten temat.
Andrzej_Ballaun: W ocenia uwzględniane są te wszystkie podane składniki.
dendrome: Panie Dyrektorze czy jest już tekst przyrzeczenia surowcowego - jeśli tak to gdzie go można uzyskać ?
Konrad_Tomaszewski: Przyrzeczenie nie będzie przybierać postaci odrębnego dokumentu. Oświadczeniem woli jest tutaj decyzja udzielającego przyrzeczenie utrwalona w portalu.
rekin: Proszę o odpowiedź czy po rokowaniach internetowych można składać reklamacje?
Konrad_Tomaszewski: Ma tutaj zastosowanie kodeks cywilny, strona niezadowolona może występować na drogę sądową. Osobiście nie przewiduję takich zdarzeń.
wojtek: Czy odbiorca po złożeniu oferty będzie mógł ją skorygować przed terminem zakończenia przetargu?
Andrzej_Ballaun: Tak.
krymek1: Czy każdy klient może składać ofertę zakupu S-cel-pap?
Andrzej_Ballaun: Może. Jego oferta jednak będzie stosownie nisko wyceniana w stosunku do nabywców hurtowych historycznie zakupujących ten surowiec.
jelen: W chwili obecnej mam klienta, który nie złożył jeszcze oferty, a jest w "klienci przyrzeczenia" jako jedyny, a nie ma go "klienci opinia" więc coś jest nie tak proszę o wyjaśnienie.
Konrad_Tomaszewski: Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, udzielono przyrzeczenia pomimo braku opinii nadleśniczych, jeżeli nie ma opinii nadleśniczych przyjmuje się, ze nadleśniczowie nie mają nic przeciw udzieleniu przyrzeczenia.
lysy: Dlaczego nie uwzględniono (W0) w gr.gat. DB.C i SO.WE Jak dokonać zakupu TYLKO tych gat.?
pyzdra: Przy konstruowaniu ofert sprzedaży brakuje gatunków - co np. z Db czerwonym - w tej chwili znajduje się puli ogólnej Db - tylko nieliczni klienci chcą go kupowac - po przetargu okaże się, że to nie to co chcieli kupić.
Andrzej_Ballaun: Wyjaśnimy ten przypadek indywidualnie.
BOOS: Czy możliwe są dwie ceny w S2b sosna na świeże i posusz
Konrad_Tomaszewski: W obecnej chwili nie przewiduje się takiego rozwiązania na etapie ofertowania. Może to być jednak uwzględnione na etapie zawierania umowy. Opisano to w zasadach.
tESA: Czy w obecnym systemie małe firmy mają możliwości rozwoju?
Pawel: Proszę o informację jakie możliwości zakupu ma firma, która w 2006r. była małym klientem i zakupila ok. 2000m3 drewna a w 2007 r planuje zakupic 20000m3?
Andrzej_Ballaun: Nowe zasady konstruowano z myślą o stworzeniu m.in. warunków rozwoju dla małych firm.
mis: Kiedy serwer zacznie przyjmować więcej niż 500 osób?
tESA: Czy jeżeli ma się problemy z aplikacjami to można przesyłać pytania do Admina?
Andrzej_Ballaun: Pytania do bezpośredniej odpowiedzi do administratora portalu - ZILP w Bedoniu.
wojtek: Czy odbiorca będzie miał możliwość bieżącego podglądu swojej oferty na tle innych ofert?
Andrzej_Ballaun: Nie.
OSW: Czy przewidujecie Państwo nagrody za wdrożenie zasad sprzedaży ?
Konrad_Tomaszewski: Nagrodą będzie sam fakt zaistnienia zasad sprzedaży drewna.
michi: Co oznacza oferta racjonalnie wysoka i jak ją określić
Konrad_Tomaszewski: W dniu jutrzejszym lub pojutrze w tej sprawie odbędzie się głosowanie internetowe członków KLD mające na celu ustalenie od jakiego poziomu odchylenia od przyrzeczenia lub zwyczajowego poziomu zakupów będą traktowane jako niedopuszczalne.
moderator: Zostało 10 minut
Konrad_Tomaszewski: Chodzi o to, aby nie dopuścić do świadomego zakłócenia systemu poprzez składanie nieracjonalnie wysokich zapotrzebowań na surowiec drzewny.
rekin: Czy wszelkie pytania na co dzień związane z portalem należy kierować do nadleśnictw czy do rdlp?
Konrad_Tomaszewski: Pytania należy kierować przede wszystkim na stronę portalu, chociaż naczelnicy wydziałów marketingu znają zasady w najdrobniejszych szczegółach.
krymek1: Jaki był cel podziału drewna S na cel-pap, płyty i energet.? Przecież to to samo S2a np. sosna?
Andrzej_Ballaun: Podział był zasadny, to są inne rynki właściwe.
kpam: Małe firmy nie mają POWSZECHNEGO dostępu do netu, czy LP będą wspierały rozwój sieci?
Andrzej_Ballaun: Można korzystać nieodpłatnie z sieci i sprzętu nadleśnictw.
pyzdra: jeśli chodzi o zabezpieczenia umów - czy nadleśnictwo może wskazać potencjalnym nabywcom preferowane formy zabezpieczeń (oczywiście z listy w zarządzeniu)
Andrzej_Ballaun: W tym zakresie niebawem będzie odpowiedni komunikat w portalu.
Andrzej: Jakie ceny obowiązywać będą dla ilości przyrzeczonych?
Andrzej_Ballaun: Nie ma zróżnicowania cen z tego punktu widzenia.
BOOS: Czy jest możliwość robienia częściej takich czatów
Konrad_Tomaszewski: Jesteśmy gotowi do częstych kontaktów po to m.in. powstał CILP następny temat jaki proponujemy to wykorzystanie gospodarstw leśnych w handlu pochłanianiem CO2 przez Lasy.
michi: Jest sporo firm z UE zainteresowanych zakupem drewna w Polsce, począwszy od Litwy, przez Słowację, Czechy, kończąc na Niemczech. Co z tymi oferentami? Czy będą traktowani jednakowo z polskimi firmami?
Konrad_Tomaszewski: Firmy te zarejestrowały się w portalu, będą one traktowane na równych zasadach, a te równe zasady przewidują, iż firmy wkraczające na rynek będą odpowiednio niżej wyceniane przy ocenie ich ofert ze względu na brak historii zakupów na rynku polskim.
Konrad_Tomaszewski: Jest to w pełni zgodne z utartymi zwyczajami kupieckimi, honorowanymi także w UE.
RUDY102: Czy dopuszczalne jest udostępnianie pinów przez firmę pracownikom LP w celu pomocy w sporządzeniu oferty zakupu???
Andrzej_Ballaun: Piny nie mogą być przedmiotem udostępniania.
mis: Dlaczego n-ctwa mają najbardziej zubożona technicznie wersję portalu skoro najwięcej muszą na nim pracować sprawdzać itp.?
moderator: 3 minuty
Andrzej_Ballaun: Wyjaśnimy to w trybie roboczym z ZILP, dziękujemy za uwagę.
treos: Drewno będzie przyznane na cały rok, czy całe przyznane drewno będę mógł odebrać w I i I kwartale?
Andrzej_Ballaun: Harmonogram zakupów będzie przedmiotem ustaleń w umowach kupna-sprzedaży. Bardzo dobre pytanie.
OSW: Z kim odbiorcy będą zawierać umowy ?
Andrzej_Ballaun: Z tym kierownikiem jednostki organizacyjnej LP (nadleśniczym, dyrektorem RDLP lub dyrektorem generalnym), który zostanie wskazany przez nabywcę do obsługi. Przewiduje się zachowanie dotychczasowego zwyczaju.
Konrad_Tomaszewski: Bardzo serdecznie dziękujemy za zadane pytania. Zwracamy się z apelem do nabywców i braci leśnej o dalszą dobrą współpracę w zakresie wdrażania nowych zasad sprzedaży drewna. Darzbór.

W zapisie czatu zostały skorygowane m.in. błędy ortograficzne i literówki celem poprawienia czytelności tekstu<./i>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz