DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Portal oceni oferty

Autor:
Źródło:
Data: 2006-11-21


W Lasach Państwowych rusza sprzedaż drewna za pośrednictwem Internetu.

Ta metoda ma wyrównać szanse wszystkich tartaków w dostępie do surowca. Kilka dni temu, po raz drugi obra­dowała Komisja Leśno-Drzewna.
Tym razem zajęła się ustalaniem widełek cenowych. Stawki minimalne mają zagwarantować LP choćby niewielki zysk, maksymalne - powinny pomóc właścicielom małych i średnich tartaków, by mogły konkurować z bogaty­mi molochami.

Mali też mają głos
Początkowo zakładano, że w Ko­misji Leśno-Drzewnej (organ opinio­dawczo-doradczy) znajdzie się 34 członków. Połowę z tej grupy miały tworzyć osoby wskazane przez dy­rektorów regionalnych LP, drugą -przedstawiciele przemysłu drzewne­go. Właściciele małych i średnich tar­taków obawiali się jednak, że człon­kowie izb gospodarczych i zrzeszeń nie będą dbać o ich interesy. - Wątpię, by komisja w której zasiądą przedsta­wiciele wielkich przedsiębiorstw, usta­liła kryteria korzystne dla małych tar­taków - tłumaczył właściciel niewiel­kiego tartaku w Mroczy. Podobnego zdania było wielu przedsiębiorców, więc dyrektor generalny zgodził się, by poszerzyć skład komisji (m.in. o przedstawicieli grup zrzeszających właścicieli małych tartaków). - Obec­nie liczy ona 94 osoby - powiedział Wojciech Skurkiewicz, rzecznik DGLP. [...]

Wyniki w grudniu
Wszystkie firmy zainteresowane kupnem drewna z LP muszą zareje­strować się w Portalu Leśno-Drzewnym. - Część właścicieli tartaków nie wiedziała jak to zrobić, więc zobowią­załem pracowników nadleśnictw do tego, by pomagali im szczególnie na początku wdrażania nowego pro­gramu - powiedział Janusz Kaczma­rek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji La­sów Państwowych w Toruniu, członek zespołu, który opracował nowe zasa­dy. - Pierwszy rok będzie dla wszyst­kich okresem nauki. To program zacznie wartościować oferty i sprzedawać drewno, a nie ludzie. Dzięki temu nie będą możliwe żadne manipulacje, a zasady sprzedaży staną się przej­rzyste. Za jakiś czas okaże się, czy wszystko udało się nam przewidzieć. [...]
Składanie ofert kupna drewna z przyszłorocznej puli za pośredni­ctwem internetu zakończy się za kilka tygodni, rozstrzygnięcie ma nastąpić w grudniu. Na razie jednak wciąż nie ustalono widełek cenowych. Komisja Leśno-Drzewna musi przyjąć stawki w najbliższych dniach.]

Do komina po staremu
Z kolei sztuki bardzo cennego drewna będą mogły być sprzedawane nadal na aukcjach organizowanych w nadleśnictwach.
- Na starych zasadach - w nadleś­nictwach - będzie się też odbywać sprzedaż drewna opałowego - poin­formował dyrektor Kaczmarek. [...]

(L.T.)
Gazeta Pomorska

JR


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz