DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

PELLET - Atrakcyjny, nieobliczalny rynek

Forum Przemysłu Drzewnego 09 (10) 2006

Autor: Marcin Zatyka / opr. Jacek Rosada
Źródło: Forum Przemysłu Drzewnego 09 (10) 2006
Data: 2006-09-26


Systematyczny wzrost zapotrzebowania na odpady drzewne dużych firm meblarskich i płytowych oraz ograniczone ilości drewna na rynku hamują produkcję pelletu w Polsce. Specjaliści zapewniają jednak, że w najbliższych latach nie zabraknie w kraju ani granulatu, ani nowych inwestorów w tym segmencie rynku.

<b><small> <FONT color=darkred><center>  Pellet jest współcześnie<br> jednym z najwygodniejszych <br>paliw drewnopochodnych, <br>atrakcyjnym zarówno <br>ze względów ekologicznych,<br> jak i gospodarczych. </small></font></center></b><b><small> <FONT color=darkred><center> Pellet jest współcześnie<br> jednym z najwygodniejszych <br>paliw drewnopochodnych, <br>atrakcyjnym zarówno <br>ze względów ekologicznych,<br> jak i gospodarczych. </small></font></center></b>

Kariera pelletu w Polsce jest dosyć krótka. Materiał ten pojawił się w powszechnym użyciu zaledwie kilka lat temu. W dalszym ciągu zarówno producenci pelletu, dystrybutorzy, jak i jego odbiorcy mają problemy terminologiczne. – Zgodnie z definicją i normami niemieckimi oraz austriackimi, pellet to granulat z czystych trocin drzewnych z gatunków drzew liściastych. Produkty z innego drewna są po prostu granulatem – mówi Piotr Gołąb, ekspert Polskiej Izby Biomasy. – Z kolei, według definicji granulatu w normie europejskiej, jest to materia w postaci zgranulowanej, która posiada średnicę od 6 do 25 mm. To bardzo duża rozpiętość. Większość granulatów dostępnych na polskim rynku jest zgodnych z tą normą.

Jedno jest pewne: pellet składa się w 100% z naturalnych odpadów drzewnych. Odbierane są one przez jego producentów zazwyczaj z tartaków, lub innych zakładów obróbki drewna. Granulat wytwarzać można także z trocin i wiór przerabianych z leśnych odpadów drzewnych, które następnie prasowane są w formie wałeczków pod dużym ciśnieniem bez użycia dodatkowych lepiszczy. Paliwo uzyskane w ten sposób jest ekologiczne, ma niską wilgotność oraz wytwarza znikome ilości popiołu, przy jednoczesnej wysokiej wartości opałowej. Śmiało można powiedzieć, że pellet jest współcześnie jednym z najwygodniejszych paliw drewnopochodnych, atrakcyjnym zarówno ze względów ekologicznych, jak i gospodarczych. W opinii specjalistów, najbardziej cennym surowcem do produkcji pelletu są suche trociny i wiórki z zakładów stolarskich. Nie zawierają bowiem żadnych zanieczyszczeń, a uzyskany granulat jest jasny i trwały.

Ekologiczne i strategiczne
Pellet jest łatwy zarówno w magazynowaniu, gdyż nie posiada tendencji do samozapłonu, jak i w transporcie. Dostarczany może być w formie kilkunastokilogramowych opakowań (zazwyczaj 10, 15 i 20 kg lub 1000 kg w tzw. Big Bag), albo luzem za pomocą specjalnych cystern. Z nich materiał jest następnie przesypywany do silosu zainstalowanego w pobliżu kotła. Według Piotra Gołębia, eksperta Polskiej Izby Biomasy, dostarczanie biomasy nie stanowi dużych problemów logistycznych. Szacuje on że, dla ogrzania 50-tysiecznego miasta należy dostarczyć 200 tys. ton biomasy na rok, co równa się 52 tony na godzinę. Wynika z tego, że przy ładowności samochodu do 20 ton do ciepłowni będą wjeżdżać 2-3 samochody w ciągu godziny, przez 16 godzin na dobę, przez 5 dni w tygodniu.

Granulat drzewny jest bardzo ekologicznym paliwem. Jego spalanie nie powoduje dodatkowej emisji CO2, ponieważ ilość dwutlenku węgla powstająca przy spalaniu jest równa tej, którą w procesie fotosyntezy pobierają rośliny posadzone na miejscu spalonych. Z uwagi na fakt, że pellet jest wytwarzany z odpadów drzewnych, jego produkcja przyczynia się do zmniejszenia problemu zagospodarowania odpadów i zużycia paliw kopalnych. Inną zaletą tego granulatu jest fakt, że popiół z niego uzyskany może być wykorzystywany jako nawóz. Ogrzewanie pelletem jest bardzo opłacalne w stosunku do innych nośników energii – gwarantuje dwukrotnie większe oszczędności, niż w przypadku stosowania oleju opałowego. Zdaniem ekspertów, zarówno trendy gospodarcze, jak i polityczne świadczą, że paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa i gaz ziemny będą systematycznie drożeć. W związku z tym, inwestowanie w pellet wydaje się przedsięwzięciem gwarantującym państwu niezależność od importu paliw z innych krajów.

W opinii Ryszarda Gajewskiego, prezesa Polskiej Izby Biomasy, odnawialne źródła energii oparte na biomasie powinny stać się wkrótce ważnym czynnikiem w wytwarzaniu energii oraz przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. – Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej obliguje nas do 2010 r. do uzyskania przynajmniej 7,5% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Udział ten w następnych latach będzie wzrastać – przewiduje Ryszard Gajewski. – Wiele zależy od tego czy jesteśmy w stanie przekonać społeczeństwo przekazując rzetelną informację i wypromować odnawialne źródła energii (OZE) jako branżę z przyszłością, pomagającą w rozwoju gospodarki, tworzącą nowe miejsca pracy, a także dbającą o czystość środowiska naturalnego.

Dynamiczny rozwój rynku
Bogactwo zalet stosowania pelletu sprawia, że jego młody rynek, rozwija się w Polsce i w Europie bardzo dynamicznie. – Jeszcze cztery lata temu na rynku europejskim obracano 1,7 mln ton granulatu drzewnego w ciągu roku – informuje Edmund Wach, prezes Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii. – Ilość pelletu na rynku europejskim przekroczyła już 3 mln ton rocznie.

W Polsce o szybkim rozwoju rynku pelletu można mówić dopiero od trzech lat. Szacuje się, że obecnie materiał ten wytwarza w naszym kraju około 30 zakładów drzewnych, z których zdecydowana większość zlokalizowana jest na terenie północno-zachodniej Polski. W dalszym ciągu mało zagospodarowane pod tym względem są województwa: lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, dolnośląskie, a także małopolskie.

Na terenie województwa mazowieckiego działają jedynie trzy wytwórnie pelletu. Jedną z nich jest spółka Eurotrade, od 2002 r. funkcjonująca na rynku drzewnym. – Posiadamy nowoczesny park maszynowy, linię produkcyjną CPM, suszarnię, a także samochody ciężarowe przygotowane do przewozu trocin i pelletu – zapewniają władze Eurotrade. – W ostatnim czasie nasza firma została zmodernizowana i dostosowana do wymogów europejskich. Miesięczna produkcja w naszym zakładzie wynosi 1000 ton. Produkujemy pellet głównie z trocin drzew iglastych.

Z danych Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii wynika, że najwięksi polscy producenci granulatu drzewnego mają możliwości produkcyjne na poziomie od 60-90 tys. ton w ciągu roku. – Obecnie większość produkcji jest eksportowana – kontynuuje Edmund Wach. – Z wyprodukowanych w 2004 r. w kraju 200 tys. ton pelletu, aż 175 tys. ton przeznaczono na eksport. Zdolności produkcyjne wynoszą grubo ponad 300 tys. ton i ciągle się powiększają. W opinii ekspertów, to czy granulat drzewny będzie wyeksportowany, czy pozostanie w kraju, zależy głównie od krajowego zapotrzebowania i kontraktów podpisanych z producentami przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. – Poza tym, do grona producentów pelletu dołączają obecnie także takie kraje jak Rosja, Ukraina i Białoruś, gdzie możliwości surowcowe są dużo większe niż w Polsce – dodaje Edmund Wach.

Zanim zainwestujesz w pellet
Z miesiąca na miesiąc w kraju przybywa zarówno producentów, jak i dystrybutorów pelletu. Specjaliści radzą jednak, by przed przystąpieniem do inwestycji w tym segmencie rynku dobrze zbadać miejscowe zapotrzebowanie na towar, a także jego źródło.

- Pierwsze moje pytanie do zainteresowanego produkcją pelletu jest takie: Jaką ilość surowca potrzebuje oraz gdzie może go pozyskać? – mówi Robert Grudzień z firmy Eko-Technika, dystrybutora maszyn do produkcji pelletu. – Dopiero jeśli przedsiębiorca ma zagwarantowane dostawy surowca może rozpocząć poszukiwania maszyn do wyrobu pelletu o odpowiedniej wydajności. Najważniejsze, by firma posiadała zawartą umowę z zakładem drzewnym na odbiór trocin, których podobnie jak samego surowca zaczyna brakować na rynku. Częściowo jest to efektem ograniczeń nałożonych przez Lasy Państwowe. Szkoda, że nikt z branży drzewnej nie ma rzeczywistego wpływu na politykę prowadzoną przez LP. Poza tym, w dalszym ciągu duże firmy, szczególnie papiernicze, szantażują władze, że w przypadku nie otrzymania określonej dostawy surowca, zamkną zakład i przeniosą produkcję do innego kraju. Uważam, że należy skończyć z tymi szantażami – radzi Robert Grudzień.

Linie produkcyjne
Poza coraz liczniejszymi dystrybutorami pelletu, na polskim rynku przybywa także rozwiązań do produkcji tego biopaliwa. Większość ich producentów wykonuje projekty, a także zapewnia montaż i uruchomienie produkcji. Przykładem może być warszawska spółka Testmer, która oferuje kompletne linie technologiczne do produkcji pelletu. Firma dostarcza odbiorcom także urządzenia towarzyszące takie jak: zbiorniki, granulatory, chłodnice, rozdrabniacze, a także systemy automatyki. – Granulatory naszej firmy osiągają wydajności od 0,5 do 1,8 t/h. Są dostarczane z matrycami – informują przedstawiciele spółki Testmer. – rozdrabniacze do trocin o wydajności do 5 t/h są dostarczane wraz ze zbiornikiem przeciwwybuchowym.

Oferowany przez Testmer granulator do trocin składa się z prasy granulacyjnej, kondycjonera łopatkowego, a także dozownika ślimakowego lub łopatkowego. Zespół roboczy prasy granulacyjnej stanowi matryca pierścieniowa pionowa oraz dwie rolki. Matryca napędzana jest silnikiem elektrycznym przez przekładnię pasową.

Każda instalacja do pelletyzacji odpadów z drewna zawiera ciąg urządzeń do przygotowania surowca, a także ciąg urządzeń do granulacji i pakowania gotowego produktu. – Każdy z ciągów można rozbudować o dodatkowe urządzenia, np. zbiorniki, czy przenośniki, które nie zmienią zasady działania linii produkcyjnej – informuje Tadeusz Potocki z warszawskiej spółki Testmer. – Zestaw maszyn i urządzeń linii produkcyjnej uzależniony jest od wymagań inwestora oraz wiedzy i doświadczenia projektanta.

Zdaniem Tadeusza Potockiego, spośród wielu czynników wpływających na proces pelletyzacji drewna najważniejszymi są parametry techniczne granulatorów – w szczególności parametry matryc i rolek – wilgotność surowca oraz zawartość w nim zanieczyszczeń. – Najlepsze efekty granulacji , tj. długie i mocne pellety, a także cichą i spokojną pracę granulatora, uzyskuje się w przypadku trocin posiadających naturalną wilgotność, mieszczącą się w przedziale 12 ÷16% – zauważa przedstawiciel firmy Testmer. – Wysoka zawartość zanieczyszczeń w trocinach, w szczególności kory i piasku, znacznie obniżają jakość pelletu, a także powodują przyspieszone zużywanie się matryc i rolek.

Ile kosztuje kocioł
Wraz z popularnością rynku pelletu w Polsce rośnie również zapotrzebowanie na kotły do spalania granulatu drzewnego. Oferta rynkowa jest szeroka. Zróżnicowana jest również cena kotłów, która zależy od szeregu czynników takich jak: moc, sprawność, klasa urządzenia, a także kraj produkcji. Ceny brutto kotłów polskiej produkcji oscylują między 7500-18500 zł, a zagranicznej: między 21000-50000 zł.

Mimo stosunkowo wysokich cen urządzeń do spalania pelletu liczba sprzedanych w Polsce kotłów rośnie. Łączna moc zainstalowanych urządzeń wynosi ponad 15MW, w tym około 500 kotłów o mocach 25kW.


Korzystnym zjawiskiem dla rozwoju rynku pelletu w Polsce
jest fakt, że oferowane w kraju kotły, palniki i kominki
są konstrukcjami coraz bardziej dopasowanymi cenowo
do możliwości finansowych społeczeństwa

Na polski rynek ze swoją ofertą docierają także producenci zagraniczni. Jednym z nich jest HDG Bawaria, która za swój bezobsługowy kocioł HDG Pelletmaster została nagrodzona Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich Instalacje 2004. Wśród zalet tego urządzenia wymieć można m.in.: automatyczne czyszczenie płomieniówek; całkowite bezpieczeństwo pracy, dzięki wbudowanej chłodnicy bezpieczeństwa; sprawdzona technologia ruchomego rusztu ogranicza formowanie szlaki; okresowy posuw rusztu umożliwia automatyczne usuwanie popiołu z komory spalania i komory pyłowej do wspólnego popielnika; a także jednoczesna regulacja spalania i mocy za pomocą czujnika temperatury spalin oraz sondy Lambda.

Kotły do pelletu oferuje też suwalska firma Kostrzewa. Czołowymi wyrobami krajowego producenta są Pellets Lambda Control oraz Pellets Plus. Pierwszy jest automatycznym kotłem na pellet oraz groszek węglowy. Posiada on m.in. automatycznie czyszczący się wymiennik, automatyczne wybieranie popiołu, a także sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego. Z kolei w Pellets Plus spalać można zarówno pellet, jak też groszek węglowy i drewno.

Z pewnością korzystnym zjawiskiem dla rozwoju rynku pelletu w Polsce jest fakt, że oferowane w kraju kotły, palniki i kominki są konstrukcjami coraz bardziej dopasowanymi cenowo do możliwości finansowych społeczeństwa. Cieszyć może fakt, że z roku na rok przybywa też specjalistycznych firm serwisowych.

Marcin Zatyka

PELLET - Atrakcyjny, nieobliczalny rynek (Zdjęcia: 7)

<b><small> <FONT color=darkred><center>  Pellet jest współcześnie<br> jednym z najwygodniejszych <br>paliw drewnopochodnych, <br>atrakcyjnym zarówno <br>ze względów ekologicznych,<br> jak i gospodarczych. </small></font></center></b><b><small>  <FONT colo<small><FONT color=darkred><b><center>Najważniejsze, by firma<br> posiadała zawartą umowę <br>z zakładem drzewnym<br> na odbiór trocin</b></center></small></font><b><center><small><FONT color=darkred>Edmund Wach <br> Prezes Bałtyckiej Agencji <br>Poszanowania Energii.<br> &#8211; Ilość pelletu na <br>rynku europejskim <br>przekroczyła już<br> 3 mln ton rocznie</font></small></b></center><b><center><small><FONT color=darkred>Poza coraz liczniejszymi <br>dystrybutorami pelletu,<br> na polskim rynku przybywa <br>także rozwiązań <br>do produkcji <br>tego biopaliwa</font></center></small></b>Zużycie, import i eksport pelet w krajach europejskichPellet jest współcześnie jednym z najwygodniejszych paliw drewnopochodnych, atrakcyjnym zarówno ze względów ekologicznych, jak i gospodarczych.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz