/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

60-lecie ZSP - Technikum Drzewnego w Nowem

mat. jubileuszowe ZSP

Autor: Paweł Redelbach
Źródło: mat. jubileuszowe ZSP
Data: 2006-09-26


W sobotę 16 września 2006 w Nowem odbyły się uroczystości 60-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, dawniej Zespół Szkół Zawodowych o kierunkach związanych z drzewnictwem, w tym od 1993 roku Technikum Przemysłu Drzewnego. Obchody Jubileuszu połączone były z Świętem I Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia Ziemi Świeckiej.

Wystawa fotografiiWystawa fotografiiFot. Paweł Redelbach

W obchodach wzięli udział absolwenci i obecni uczniowie Zespołu Szkół, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele władz i Kuratorium Oświaty, a także przedstawiciele I Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia Ziemi Świeckiej. Uroczystości przebiegały zgodnie z przygotowanym programem i wojskową precyzją. Po mszy świętej w Kościele p.w. Świętego Mateusza kompania honorowa w towarzystwie orkiestry oraz przybyłych gości przeszła na rynek gdzie odbyła się część główna uroczystości - przegląd pododdziałów, złożenie meldunku dowódcy batalionu oraz wręczenie i poświęcenie nowego sztandaru szkoły. Następnie wszyscy udali się do siedziby szkoły, gdzie goście mogli zwiedzać szkołę i przygotowane na tą okazję wystawy - jedną związaną ze stolarstwem i jego historią w Nowem i drugą opowiadającą o zawodach absolwentów Zespołu Szkół, odbyły się także pokazy sprzętu i wyposażenia I Brygady Logistycznej z Bydgoszczy. Jednocześnie na boisku trwał festyn dla zaproszonych gości przy muzyce i małym co nieco... Pogoda dopisała, tak jak i goście, można więc powiedzieć, że szkolna impreza udała się na szóstkę z plusem.

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

W czasie sześćdziesięciu lat istnienia szkoły w jej strukturze i organizacji zaszło wiele znaczących zmian, jednak przez kilkadziesiąt lat kształciliśmy znakomitych fachowców związanych przede wszystkim z przemysłem drzewnym, ponieważ powstanie naszej szkoły związane było z działalnością Państwowych Zakładów Stolarskich oraz licznych warsztatów rzemieślniczych w Nowem. Tradycja nauki w zawodzie stolarza sięga czasów zaborów, kiedy to w formie nauki niedzielnej dokształcano młodzież rzemieślniczą. W okresie międzywojennym odbywały się dla młodzieży pracującej wieczorowe zajęcia z wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego.

Oficjalnie istniejemy od roku 1945, kiedy to w myśl Instrukcji Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu powołano do życia Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Nowem n/W o kierunku drzewnym. Już 9 stycznia 1946 r. odbyła się w szkole pierwsza uroczysta konferencja Rady Pedagogicznej.

Od tego czasu nie tylko organizacja, ale i nazwa szkoły zmieniały się wielokrotnie. Największym problemem, z którym przyszło się borykać, był brak pomieszczeń, w których miałyby odbywać się zajęcia dydaktyczne. Lekcje początkowo prowadzone były przy Placu Zamkowym, później w drewnianych barakach przy ul. Nowej, wybudowanych dla potrzeb wojska. Walka o nowe pomieszczenia i ich adaptacja miały na celu stworzenie możliwości pełnego naboru i zaspokojenia tym samym popytu na wykwalifikowane kadry dla tworzonego w mieście przemysłu meblarskiego. Placówka nie posiadała początkowo także własnych warsztatów szkolnych, pierwszy powstał dopiero w 1949 roku. Do tej pory praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywali w prywatnych warsztatach stolarskich oraz w Państwowych Zjednoczonych Zakładach Stolarskich. Budynek, który do dziś jest oficjalną siedzibą szkoły, istnieje od roku 1967. Jego powstanie ma również własną, ciekawą historię. Budowa pomieszczeń przy ul. Myśliwskiej była odpowiedzią władz miejskich na pomysł przeniesienia szkoły do Gniewu. W tym samym roku powstał także internat ze stu sześćdziesięcioma ośmioma miejscami dla wychowanków.

Przez kolejne lata działalności placówki powoływano do życia różne typy szkół, np. Filię Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, Szkołę Przysposobienia do Zawodu, Liceum Zawodowe Rolnicze, Szkołę Specjalną Zawodową, Technikum Przemysłu Drzewnego, Liceum Ekonomiczno-Administracyjne. Ich istnienie zawsze było odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry pracowników. Dziś szkoła z kilkudziesięcioletnią tradycją funkcjonuje pod nazwą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Nadal wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku i powołujemy do życia nowe profile liceów i technikum oraz typy szkół zawodowych. Kontynuując tradycję szkoły kształcącej specjalistów, nieustannie poszerzamy bazę dydaktyczną, wyposażając pomieszczenia w nowoczesny sprzęt i pomoce przydatne do zdobywania wiedzy i umiejętności naszych uczniów.

TYPY SZKÓŁ

- Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa- od 1946 r.,
- 1947- 01. 01.1978r. Zasadnicza Szkoła Drzewna,

Od 01.01.1978r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w tym:
- Filia Technikum Mechaniczno- Elektrycznego dla Pracujących w Bydgoszczy (szkoła wieczorowa - 1973/74, 1974/75, 1978/ 1979),
- Szkoła Przysposabiająca do Zawodu (stolarz) 1976/77,
- Liceum Zawodowe Rolnicze 1977/78,
- Filia Ośrodka Dokształcania Zawodowego Młodocianych w specjalności stolarz i tapicer od 1978/79,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,

Od 01.09.1978r. Zespół Szkół Zawodowych, w tym:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
- Technikum Przemysłu Drzewnego od 01.09.1993r.,
- Liceum Techniczne od 01.09.2000r.,

Od 01.09.2002r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, w tym:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
- Technikum Przemysłu Drzewnego,
- Liceum Techniczne do 2003/2004,
- Liceum Profilowane od 01.09.2002.

60-lecie ZSP - Technikum Drzewnego w Nowem (Zdjęcia: 6)

Wystawa fotografiiSala tradycji stolarskichSala tradycji stolarskichSala zawodów absolwentówFestyn dla zaproszonych gościPokazy sprzętu wojskowego

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz