DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

SOS dla Puszczy Białowieskiej

WWF Polska

Autor: opr. Jacek Rosada
Źródło: WWF Polska
Data: 2006-09-12


Ratujmy Puszczę Białowieską!
Puszcza Białowieska to ostatni naturalny las na Niżu Europejskim. Nigdzie w Europie takiego lasu już nie ma. To las, który powstał bez udziału człowieka, i w którym od tysięcy lat trwają naturalne procesy przyrodnicze. Bogactwo przyrody i sława tego położonego na pograniczu Polski i Białorusi, wyjątkowego lasu nie zapewniły mu jednak skutecznej ochrony. Tylko 17% obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej chronione jest w formie parku narodowego. Na pozostałym obszarze Puszczy Białowieskiej trwają wyręby, w tym również w bardzo cennych drzewostanach.

<small><FONT color=gray>&copy;WWF Polska/Janusz Korbel</font></small>  <small><FONT color=gray>&copy;WWF Polska/Janusz Korbel</font></small>

W lipcu br. Prezydent RP powołał zespół do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Decyzje tego zespołu mogą przesądzić o losie tego skarbu narodowego. Dlatego jest to najlepszy moment, aby zademonstrować społeczne poparcie dla idei trwałej i skutecznej ochrony Puszczy, jaką może zagwarantować tylko status parku narodowego na całym jej obszarze.
Z tych względów organizacja WWF rozpoczyna akcję zbierania przez internet podpisów pod apelem do Prezydenta i Premiera w sprawie powiększenia parku narodowego na obszar całej polskiej części Puszczy Białowieskiej.

Puszcza Białowieska słynie z bogactwa fauny i flory. Stwierdzono tu około 1100 gatunków roślin, ponad 3000 gatunków grzybów, około 350 gatunków porostów i prawie 250 gatunków mchów. Świat zwierząt reprezentowany jest przez ponad 12 000 gatunków - w większości bezkręgowce (owady i inne stawonogi). Żyje tu 250 gatunków ptaków, w tym wszystkie gatunki europejskich dzięciołów, łącznie z tak rzadkimi jak dzięcioł białogrzbiety i trójpalczasty. Spośród 58 gatunków ssaków można spotkać w Puszczy rysia, a także największego ssaka Europy – żubra, których w polskiej części Puszczy żyje aż 350. Bez ochrony całej Puszczy Białowieskiej przetrwanie wielu gatunków zwierząt jest zagrożone. Np. dzięcioły są ściśle uzależnione od występowania martwych i zamierających drzew, usuwanych zwykle przez służby leśne.

Puszcza Białowieska przetrwała w dobrym stanie do I wojny światowej. Od 1915 roku rozpoczęła się jednak systematyczna, a czasami wręcz rabunkowa, gospodarka leśna na tym cennym obszarze. Obowiązujące od 1998 roku moratorium zabraniające wyrębu ponadstuletnich drzew i drzewostanów zostało zniesione. W konsekwencji degradacja Puszczy Białowieskiej trwa nadal, a jej bezcenne, przyrodnicze i kulturowe wartości giną bezpowrotnie.

WWF puszcza S.O.S dla Puszczy Białowieskiej i prosi o pomoc! Chcemy zebrać 100,000 podpisów pod apelem do Prezydenta i Premiera w sprawie powiększenia parku narodowego na obszar całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Uzyskanie tak dużego poparcia społecznego będzie najlepszą gwarancją na ostateczne rozwiązanie kwestii ochrony tego najcenniejszego na Niżu Europejskim lasu.
Nie pozostawaj obojętny! Pomóż nam i podpisz się pod apelem Wejdź na naszą stronę internetową


Co zagraża Puszczy Białowieskiej?

Wyręby wiekowych drzewostanów.
Puszcza Białowieska przetrwała w bardzo dobrym stanie do I wojny światowej. Od 1915 roku rozpoczęła się systematyczna, a czasami wręcz rabunkowa, gospodarka leśna na tym cennym obszarze. Utworzony w 1921 roku "Rezerwat", przemianowany w 1947 roku na Białowieski Park Narodowy, przez lata chronił zaledwie niewielki fragment (4747,17 ha) lasów naturalnych. Poza parkiem natomiast intensywnie pozyskiwano drewno. Dlatego też na początku lat 1990-tych rozpoczęła się kampania na rzecz objęcia ochroną całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. W rezultacie w 1996 roku powiększono park narodowy do 10 502 ha, co jednak stanowi zaledwie 1/6 obszaru polskiej części Puszczy. W 2003 roku poza parkiem utworzono nowy, duży rezerwat (ok. 8600 ha). Jednocześnie w tym samym roku zostały podpisane nowe Plany Urządzania Lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej na lata 2002-2011, które przewidują znaczny wzrost ilości pozyskiwanego drewna. Również obowiązujące od 1998 roku moratorium zabraniające wyrębu ponadstuletnich drzew i drzewostanów zostało zniesione. W konsekwencji degradacja Puszczy Białowieskiej trwa nadal.

Innym zagrożeniem dla przyrody jest koncentracja turystyki w środku Puszczy Białowieskiej na niewielkiej przestrzeni, zajmowanej przez Białowieski Park Narodowy (BPN). W ostatnich latach w miejscowości Białowieża, położonej bezpośrednio przy BPN, powstały nowe duże hotele, pensjonaty, kwatery agroturystyczne. Konsekwencją tej sytuacji jest znaczny wzrost ruchu samochodowego na drogach w Puszczy Białowieskiej. Dlatego też istnieje pilna potrzeba wypracowania strategii zarządzania turystyką w skali całej Puszczy.

SOS dla Puszczy Białowieskiej (Zdjęcia: 2)

<small><FONT color=gray>&copy;WWF Polska/Janusz Korbel</font></small>  <small><FONT color=gray>&copy;WWF Polska<br> Puszcza Białowieska <br>- o jej unikalnym charakterze <br>stanowią naturalne procesy<br> trwające bez ingerencji<br> człowieka.</font></small>

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz