DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Zapłacą kary za wycinkę

Autor:
Źródło:
Data: 2006-09-14


2 mln 150 tys. złotych kary ma za­płacić gmina Baranów za nielegal­ną wycinkę drzew.

Staro­sta puławski wydał decyzję admini­stracyjną w tej sprawie. To tylko część kary, bo pozostałą wyliczy Regionalna Dyrekcja Lasów Pań­stwowych z Lublina. Gmina ma wpłacić pieniądze do kasy puław­skiego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w ciągu naj­bliższych dwóch tygodni.
Do nielegalnego wyrębu drzew doszło ponad miesiąc temu. O sprawie pisaliśmy w poprze­dnich wydaniach. Pod topór poszły liczące ponad pół wieku dęby, so­sny, topole, brzozy, akacje. Jak wy­liczyli pracownicy starostwa, pole­gły 224 drzewa. Wycięto je na działce gminy obok szkoły. Na tym terenie ma powstać kompleks bo­isk sportowych. - To była wycinka nielegalna — mówią urzędnicy pu­ławskiego starostwa. — Gmina zła­mała prawo sama sobie wydając ze­zwolenie na wycinkę.

Wyrębu dokonano na działce, która była w części rolna, a w czę­ści leśna. Pracownicy starostwa na­liczyli kary za nielegalny wyręb 86 sztuk drzew rosnących na części rolnej. Za część leśną kary naliczy Regionalna Dyrekcja Lasów Pań­stwowych z Lublina. Ile, na razie nie wiadomo, bo nie ma jeszcze de­cyzji określającej wysokość kwoty. Podczas wizji lokalnej dotyczą­cej szacowania szkód urzędnicy starostwa odkryli jeszcze bałagan w ewidencji gruntów. Okazuje się, że działka, na której ma powstać boisko, nie jest terenem inwestycyj­nym, a gruntem ornym VI klasy i lasem V klasy. Starostwo zleciło przeprowadzenie prac geodezyj­nych dotyczących pomiaru terenu i ustalenia części rolniczej i leśnej działki. Teraz gmina chcąc prowa­dzić dalej inwestycję powinna za­dbać o wyłączenie gruntów z użyt­kowania rolnego i leśnego. Pienią­dze z powiatowego funduszu zosta­ną przelane na konto gminnego funduszu ochrony środowiska i go­spodarki wodnej gminy Baranów, a z naliczonych przez leśników kar trafią do kasy RDLP. Nielegalną wycinką drzew zainteresowała się także Prokuratura Rejonowa w Pu­ławach, która prowadzi dochodze­nie w tej sprawie. (...)

opr. JR

Hanna Bednarzewska Kurier Lubelski, 2006.09.07


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz