DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Przemysł chce konsultacji w sprawie nowych zasad sprzedaży surowca

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2006-08-21


Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego i papierniczego skupione w organizacjach takich jak Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych, Stowarzyszenie Producentów i Eksporterów Palet, Polski Komitetu Narodowego EPAL, Stowarzyszenie Papierników Polskich nie akceptują nowego systemu sprzedaży drewna jaki wprowadzają Lasy Państwowe i postulują wstrzymanie procesu jego wdrażania do czasu uzgodnienia wspólnego projektu.

Fot. Drewno.pl

8-go sierpnia Lasy Państwowe opublikowały projekt nowych zasad sprzedaży drewna. Zdaniem leśników jest on przyjazny przemysłowi drzewnemu. Zawiera szereg rozwiązań zgodnych z wszelkimi przepisami prawnymi, które mają pogodzić reguły wolnego rynku z zasadami funkcjonowania Lasów Państwowych.

Według dyrektora generalnego LP A. Matysiaka są one przejrzyste i jawne. Zachowują również zasadę, że podaż surowca w danym roku wynika z prawnych regulacji użytkowania głównego lasu. Projekt przewiduje m.in. powołanie specjalnej Komisji Leśno-Drzewnej, która ma opiniować np. wielkość i strukturę sporządzanych przez Lasy Państwowe ofert sprzedaży drewna czy określać widełki cenowe stanowiące kryterium oceny ofert składanych przez nabywców.

Nowe zasady sprzedaży drewna wprowadzają również internet jako główny kanał sprzedaży oraz powszechną instytucję przyrzeczenia surowcowego, dzięki której każdy przedsiębiorca dokonujący zakupów przez kolejne cztery lata kalendarzowe i nieposiadający istotnych należności przeterminowanych, będzie miał prawo do uzyskania przyrzeczenia surowcowego.

Wprowadzenie nowych zasad sprzedaży surowca drzewnego jest konieczne ze względu na zarzuty Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji dotyczące stosowania przez Lasy Państwowe praktyk monopolistycznych. Obecnie prowadzonych jest sześć postępowań przeciwko regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych. Być może byłoby ich więcej gdyby nie fakt, że przedsiębiorcy obawiają się wystąpić przeciw Lasom. Również wśród wniosków z ubiegłorocznej kontroli prowadzonej przez Ministerstwa Środowiska w nadleśnictwach zwrócono uwagę na konieczność znowelizowania zasad handlu drewnem.

Do prac nad projektem nowych zasad nie zaproszono przedstawicieli odbiorców drewna, jednak zdaniem przedstawicieli Lasów są one z nimi konsultowane.

Innego zdania są przedstawiciele przemysłu drzewnego. Wspólnie wystosowali pismo do dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Matysiaka, w którym informują o braku akceptacji nowych zasad sprzedaży drewna okrągłego oraz przyczynach swojego stanowiska.

Swój punkt widzenia przekazali również przedstawicielom rządu: Ministrowi Gospodarki, Ministrowi Środowiska, Ministrowi Skarbu Państwa oraz prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedstawiciele wszystkich najważniejszych organizacji reprezentujących firmy, w których przerabia się surowiec drzewny zgodnie uważają, że nie miały możliwości uczestnictwa w procesie tworzenia nowych zasad sprzedaży przez co nie miały wpływu na ich ostateczny kształt. W swoim piśmie przypominają, że możliwość takich konsultacji była obiecywana im kilkakrotnie, tymczasem projekt zarządzenia został opublikowany 8-go sierpnia, a 2 dni później w nadleśnictwach odbywały się już szkolenia dla klientów dotyczące nowego systemu.

Zdaniem przemysłu przedstawiony im projekt jest w istotnym stopniu niekompletny, więc nie może być przedmiotem rzetelnej oceny. Co więcej, równolegle opublikowany terminarz wdrażania ww. systemu przewiduje zakończenie wszelkich konsultacji już 18-go sierpnia. W praktyce nie daje to szans, aby rzetelnie zapoznać się z materiałami, zebrać opinie przedsiębiorców i niezbędne analizy ekspertów, opracować i zgłosić projekt ewentualnych zmian i na koniec wypracować wspólnie z zespołem Lasów Państwowych rozwiązania ostateczne.

Organizacje przedsiębiorców podkreślają, że brak takich konsultacji spowoduje uznanie systemu za wprowadzony przez LP jednostronnie bez ich akceptacji.

Przedstawiciele przemysłu nie negują potrzeby nowelizacji dotychczasowego systemu sprzedaży drewna okrągłego. Popierają również wszelkie rozwiązania zmierzające do poprawy sytuacji na rynku drzewnym. Jednak ich zdaniem, warunki zaopatrywania w niezbędny surowiec drzewny tak ważnych branż polskiego przemysłu jak przemysł tartaczny, płyt drewnopochodnych, celulozowy, paletowy, a pośrednio również meblarski (łącznie wytwarzające przeszło 8% wartości produkcji przemysłowej ogółem), są sprawą zbyt poważną, aby bez wyczerpujących konsultacji wprowadzać całkowicie nowe rozwiązania, w dodatku oparte o nie sprawdzone oprogramowanie komputerowe.

Oprócz obaw dotyczących wprowadzenia internetu jako podstawowego kanału sprzedaży surowca drzewnego, na podstawie otrzymanych już dokumentów przedsiębiorcy zgłaszają zastrzeżenia co do trybu powoływania reprezentantów przemysłu do Komisji Leśno–Drzewnej. Nie zgadzają się na narzucony sposób w jaki przemysł ma wybierać swoich przedstawicieli.

Zdaniem drzewiarzy, w składzie Komisji znaleźć się powinni obiektywni z założenia reprezentanci strony rządowej (resortów gospodarki, środowiska, finansów i Skarbu Państwa), dzięki czemu Komisja nie stanie się polem konfrontacji dwóch stron o sprzecznych interesach, posiadającym równą siłę głosów.

W świetle powyższych zastrzeżeń, organizacje przedsiębiorców branży drzewnej postulują wstrzymanie wszelkich działań mających na celu wprowadzenie nowych zasad sprzedaży surowca w obecnej formule do czasu wyjaśnienia spornych kwestii i ustalenia wspólnych rozwiązań. 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz