DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Sposoby na finansowanie inwestycji proekologicznych w gminie

Gazeta Prawna NR 158 (1776) 2006-08-16

Autor: Andrzej Okrasiński
Źródło: Gazeta Prawna NR 158 (1776) 2006-08-16
Data: 2006-08-17


W całym kraju m.in. dla samorządów na przedsięwzięcia ekologiczne będzie przeznaczony około 16 mld euro. Największe środki dostępne będą z funduszy Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Korzystnym środkiem pozyskania kapitału będzie także ogólnokrajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na inwestycje komunalne o charakterze proekologicznym, jak np. budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji wodnych albo wysypisk śmieci, zgodnych ze standardami unijnymi, UE przeznaczy łącznie 21 mld euro. Przy czym obowiązuje tu generalna zasada, że z programów krajowych finansowane będą duże projekty o znaczeniu ponadregionalnym. Natomiast z RPO będą finansowane małe projekty inwestycyjne, np. realizowane tylko na terenie jednej gminy i o stosunkowo małej kwocie kapitałowej.

We wszystkich programach pomocowych UE, jakie będą dostępne dla polskich jednostek samorządu terytorialnego w okresie 2007–2013, duży nacisk jest położony na ochronę środowiska. Jednym z takich priorytetów jest budowa, modernizacja i remonty oczyszczalni ścieków. Spore pieniądze przewidziane są na gospodarkę odpadami, produkcję energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej, z biomasy). Część dofinansowania będzie też przyznawana na budowę i modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej, szczególnie na terenach zagrożonych powodzią.

Jeszcze jest kilka miesięcy do ogłoszenia pierwszych terminów składania wniosków o nowe fundusze pomocowe. Co prawda, jest sporo czasu i na tym etapie za wcześnie jest stwierdzić, jakie dokumenty szczegółowe będą wymagane. Można jednak stwierdzić, że na pewno będzie wymagane studium wykonalności inwestycji gminnej. Warto także, o ile gmina jeszcze go nie ma, stworzyć i przyjąć aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Największym programem, z którego samorządy mogą otrzymać dofinansowanie w realizacji programów proekologicznych, będzie od przyszłego roku Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Spośród całego budżetu unijnego w kwocie około 21 mld euro, ponad 4,2 mld euro są przeznaczone na wsparcie rożnych projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz