DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Paged: Dobry kwartał Grupy

Paged

Autor: dja
Źródło: Paged
Data: 2006-08-11


Według raportu skonsolidowanego Paged SA w pierwszym półroczu b.r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 169,355 mln zł (2005: 142,916 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 14,315 mln zł (2005: 14,141 mln zł), a zysk netto 10,045 mln zł (2005: 9,056 mln zł).

Paged SA prowadzi swoją działalność w podziale na trzy segmenty biznesowe: Produkcja sklejki, płyt i oklein; Meble oraz Handel.

W przypadku segmentu produkcji sklejki, płyt i oklein w ciągu drugiego kwartału 2006 roku "Paged Sklejka" SA zrealizowała 30,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 99,5% jej planu kwartalnego (31,1 mln zł). W porównaniu z II kw. ubiegłego roku nastąpił prawie 19% wzrost sprzedaży oraz zwiększył się udział eksportu osiągając 61,7%. Większa sprzedaż zrealizowana została przede wszystkim poprzez wzrost produkcji i sprzedaży w Zakładzie w Ełku oraz większą sprzedaż wyrobów przetworzonych.

Na uwagę zasługuje wzrost zysk ze sprzedaży w tym segmencie. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 47,6% i wyniósł 4,9 mln zł.

W II kwartale 2006r. zrealizowane zostały inwestycje warte 3,3 mln zł (z 6 mln zł planowanych na rok bieżący). Główne nakłady poniesiono na rozbudowę warników na surowiec sklejkowy oraz części linii do manipulacji, kłód jak również zakup korowarki do kłód. Inwestycje planowane na II półrocze 2006r. związane są z robotami budowlanymi i dalszą rozbudową linii do manipulacji kłód oraz zakupem pras.

Sprzedaż w segmencie meblowym w II kwartale w 2006 roku wyniosła 40,8 mln zł co stanowi 96,5% założonego planu kwartalnego (42,3 mln zł). Eksport w spółce Paged RFM stanowi ok. 54% ogólnej wartości sprzedaży, w spółce Paged Meble ok. 80%, a w Paged – Fabryki Mebli ok. 30%.

W II kwartale b.r. roku spółki segmentu meblowego uzyskały zysk netto 0,5 mln zł przy planowanym 1,9 mln zł i 0,1 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na ogólny wynik wpływ miało utworzenie przez Paged Rzeszowskie Fabryki Mebli SA odpisów aktualizujących wartość należności. Zarządy spółek meblowych podtrzymują realność uzyskania przychodów oraz wyniku w wysokościach planowanych w budżetach jednostkowych na 2006r.

Trzeci segment działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. opiera się na działających w Polsce spółkach Paged Handel SA i Paged Kontrakt Sp. z o.o oraz spółkach zagranicznych takich jak Polish Timber Produkt Ltd., BUK Ltd. oraz WOODWAYS Ltd działających na rynku brytyjskim (te trzy spółki brytyjskie ze względu na funkcje jakie pełnią powiązane są kapitałowo bezpośrednio z Paged Meble SA) i spółce ZUMCONTRACT z siedzibą w USA.

Paged Handel SA skupia się głównie na rozwijaniu krajowego handlu drewnopochodnymi materiałami budowlanymi oraz dla przemysłu meblarskiego, w tym pochodzącymi ze spółek należących do Grupy. Handel ten prowadzony jest za pośrednictwem składów handlowych.

Spółka w okresie II kwartału 2006 roku zrealizowała przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 5,8 mln zł przy 5,1 mln zł planowanych i 5,4 mln zł. w analogicznym okresie roku ubiegłego. W II kwartale b.r. roku spółka wypracowała zysk w kwocie 184 tys. zł podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego poniosła stratę w wysokości 48 tys. zł.

Spółki brytyjskie ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów, największe obroty osiągają w miesiącach wiosenno – letnich. Bardzo słaby rynek mebli detalicznych wpłynął na niższe niż planowano obroty oraz wynik w firmie Woodways Imports Ltd jednak spółka BUK Ltd realizująca sprzedaż na rynku kontraktowym, uzyskała relatywnie lepsze wyniki niż zaplanowane w jej budżecie. Łączna sprzedaż spółek brytyjskich w II kwartale br. wyniosła 3,1 mln GBP przy planowanych 2,4 mln GBP).

Realizując plany rozszerzenia sprzedaży kontraktowej na rynek amerykański w dniu 6 marca 2006r. utworzona została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ZUMCONTRACT, INC z siedzibą w Charlotte, Północna Karolina, USA. Przewiduje się, że spółka ta rozpocznie realizację znaczniejszych przychodów w II półroczu 2006r.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz