DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Informacja o certyfikacji RDLP w Zielonej Górze

Autor:
Źródło:
Data: 2006-07-10


Wstęp
Program SmartWood organizacji Rainforest Alliance we współpracy z firmą NEPCon prowadzi ocenę gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Audyt zasadniczy odbędzie się 31 lipca – 4 sierpnia 2006.

Zakres audytu
Audyt certyfikacyjny gospodarki leśnej obejmie aspekty przyrodnicze (ekologiczne), hodowlane i socjoekonomiczne działalności prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Przy audycie zostanie wykorzystany “ Przejściowy Standard SmartWood dla Polski SW-STD-POL-2006-06”. W celu otrzymania kopii standardów lub przesłania uwag do standardów, prosimy o kontakt ze SmartWood poprzez telefon, faks, e-mail lub stronę internetową (podane niżej). SmartWood jest akredytowany przez Forest Stewardship Council (FSC) i procedura certyfikacji musi spełniać określone wymagania, zaakceptowane przez FSC.

Skład osobowy zespołu audytorów
Zespół audytorów będzie kierowany przez Dr Andrzeja Czecha. W zespole będą również pracować inni eksperci.

Proces i harmonogram audytu
Poniżej zawarto krótki opis procesu certyfikacji i wstępny harmonogram:
• Organizacja audytu – Zespół SmartWood zbierze się w Zielonej Górze 31 lipca 2006, przeprowadzi wywiady i dokona przeglądu dokumentacji w siedzibie RDLP.
• Audyt w terenie – Zespół dokona wizytacji biur wybranych nadleśnictw i powierzchni leśnych w dniach 1-4 sierpnia 2006.
• Konsultacja z instytucjami i osobami zainteresowanymi – W trakcie pracy terenowej zespół będzie się kontaktował z osobami i instytucjami zainteresowanymi sprawami gospodarki leśnej na terenie RDLP. Konsultacje odbędą się w formie rozmów prywatnych i otwartych spotkań.
• Spotkanie publiczne – Spotkanie odbędzie się w centralnym położeniu dla RDLP. Termin, godzina oraz miejsce spotkania zostaną wkrótce ogłoszone.
• Końcowe podsumowanie audytu – Przed wyjazdem zespół spotka się z pracownikami RDLP, jak również przedstawicielami innych instytucji w celu końcowego zebrania danych i przedstawienia wstępnych wyników audytu.
• Opracowanie wstępnej wersji raportu – Zespół audytorów opracuje poufną, wstępną wersję raportu (w języku angielskim i polskim), która zostanie przesłana do RDLP w celu przedstawienia uwag oraz do recenzji przez minimum dwie niezależne osoby oceniające raport. Powinno to nastąpić w ciągu 30 dni po zakończeniu audytu w terenie.
• Podjęcie decyzji certyfikacyjnej – Po otrzymaniu uwag RDLD, zależnych osób oceniających i komentarzy od osób zainteresowanych do połowy sierpnia, SmartWood podejmie decyzję o przyznaniu certyfikatu lub konieczności usunięcia niezgodności ze standardami. Jeżeli nie zaistnieją jakieś nieoczekiwane przeszkody powinno to nastąpić do końca sierpnia 2006.Ważnym elementem procesu certyfikacji jest zaproszenie wszystkich osób i instytucji zainteresowanych do wyrażenia uwag i komentarzy odnoszących się do gospodarki leśnej na terenie RDLP, jak również używanych przez nas standardów. Przyjmujemy uwagi i komentarze w jakiejkolwiek formie – najwygodniejszej dla Was. Wasz wkład będzie wartościowy i ważny na każdym etapie procesu certyfikacji, ale wolelibyśmy otrzymać komentarze i uwagi przed rozpoczęciem audytu zasadniczego, w trakcie audytu, ewentualnie przed 10 sierpnia. Pozwoli to na wzięcie ich pod uwagę przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej – tj. przed 30 sierpnia 2006. Przekazanie uwag, obserwacji i komentarz może nastąpić w następujący sposób:
1. Spotkanie z zespołem SmartWood przed, w trakcie lub krótko po zakończeniu audytu w terenie.
2. Przekazanie informacji telefonicznie do Dr Andrzeja Czecha – eksperta SmartWood z NEPCon odpowiedzialnego za koordynację procesu certyfikacji RDLP.
3. Przesłanie uwag pisemnych drogą pocztową, faksem lub e-mailem do koordynatora procesu certyfikacji RDLP, Dr Andrzeja Czecha lub w razie jego nieobecności, mgr inż. Kingi Sułkowskiej. Źródło przekazanych informacji będzie utajnione i będą one użyte jedynie w celu certyfikacji RDLP w Zielonej Górze, chyba że zgłaszający poprosi o ujawnienie danych.

Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby zakwestionować proces certyfikacji lub podjętą decyzję mogą ocenić procedury rozstrzygania sporów dostępne na stronie www.smartwood.org.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz