DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Grajewo kupiło akcje Prospanu

Pfleiderer Grajewo

Autor: dja
Źródło: Pfleiderer Grajewo
Data: 2004-12-15


Pfleiderer Grajewo SA w dniu 15.12.2004r., w wyniku wykonania warunkowej umowy sprzedaży z dnia 02.11.2004r., nabył od Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH (uprzednio Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH) 1.117.862 akcji zwykłych imiennych Pfleiderer Prospan SA z siedzibą w Wieruszowie o łącznej wartości nominalnej 111.786.200 zł.

Wyżej wymienione akcje stanowią 40,11% kapitału zakładowego Pfleiderer Prospan SA oraz dają prawo do 45,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.</p>

Spółka nabyła wyżej wymienione akcje za cenę 100 zł za jedną akcję to jest za łączną cenę 111.786.200 zł.

Zgodnie z umową sprzedaży Grajewo zobowiązało się do niezbywania bez zgody sprzedającego akcji Pfleiderer Prospan SA w terminie 1 roku od dnia nabycia akcji. W przypadku naruszenia tego zobowiązania spółka zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz sprzedającego kary umownej w wysokości iloczynu ceny sprzedaży jednej akcji oraz ilości zbytych akcji. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kary.

Nabycie akcji Pfleiderer Prospan SA finansowane było ze środków uzyskanych z emisji akcji Grajewa serii D i stanowi długoterminową lokatę kapitałową.

Po nabyciu wyżej opisanych akcji Grajewo posiada łącznie 1.396.001 akcji Pfleiderer Prospan SA, stanowiących 50,09% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 56,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz