DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

III MAZURSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - Regulamin i przepisy

Drewno.pl

Autor: JR
Źródło: Drewno.pl
Data: 2007-03-07


III MAZURSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ BRANŻY DRZEWNEJ i NARZĘDZIOWEJ

REGULAMIN

1. Organizatorem rozgrywek jest DREWNO.PL – portal internetowy, NARZĘDZIA.PL – portal internetowy oraz AKADEMIA PODRÓŻY.PL
2. Rozgrywki zostaną przeprowadzone na boisku ze sztuczną nawierzchnią na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego EXPLORIS w Piaskach (Mazury)
3. Turniej odbędzie się w dniach 21 – 23.06.2007 roku.
4. Układ gier zostanie wraz z harmonogramem godzinowym wysłany do kierowników drużyn najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.
5. Podział na grupy rozgrywkowe zostanie dokonany metodą losowania; losowanie odbędzie się w dniu 19.06.2007 roku o godz. 13.00 w siedzibie organizatora;
6. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w oparciu o załączone przepisy gry, stanowiące integralną część regulaminu.
7. Kapitan reprezentuje drużynę wobec sędziego, natomiast kierownik drużyny wobec organizatora.
8. Mecze trwać będą 2 x 15 minut bez przerwy, ze zmianą stron
9. Drużyny:
a) w turnieju mogą uczestniczyć drużyny min. 5 a max. 14 osobowe, składające się z zawodników w wieku powyżej 18 lat (tj. urodzeni przed 21 czerwca 1989 roku)
b) w skład zgłoszonego zespołu mogą wchodzić zarówno piłkarze amatorzy jak i zawodnicy czynnie uprawiający piłkę nożną
c) drużyna w całości powinny składać się z pracowników firmy startującej w turnieju lub firm z nią współpracujących – reprezentujących branżę drzewną lub narzędziową
d) dopuszcza się uczestnictwo dzieci pracowników oraz drużyny mieszane
10. Punktacja:
a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty
b) za remis obie drużyny otrzymują po 1 punkcie
c) za porażkę drużyna nie otrzymuje punktów
11. O kolejności miejsc w grupie decydują:
a) ilość zdobytych punktów
b) w przypadku równiej ilości punktów uzyskanych przez dwie drużyny decyduje wynik bezpośredniego meczu zainteresowanych drużyn
c) jeżeli w bezpośrednim meczu był remis o kolejności miejsc decyduje:
- różnica bramek
- większa ilość strzelonych bramek
d) jeżeli sytuacja dotyczy więcej niż 2 drużyn w grupie to sporządzona zostanie tabela pomocnicza tylko z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami; o kolejności miejsc decyduje:
- ilość punktów zdobyta w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami
- różnica bramek zdobyta w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami
- większa ilość strzelonych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami
- w przypadku jednakowego dorobku punkowego i bramkowego Organizator podejmie decyzję o sposobie wyłonienia zwycięskiej drużyny lub o kolejności miejsc w grupie
12. W przypadku remisu w meczach fazy pucharowej i finałowej wykonywane będą rzuty karne; obie drużyny po 3 rzuty karne na przemian; drużyna, która rozpocznie serię rzutów karnych wyłoniona zostanie poprzez losowanie przeprowadzone przez sędziego w obecności kapitanów zainteresowanych drużyn; jeżeli po 3 kolejkach wynik ciągle jest nierozstrzygnięty drużyny wykonują dalsze rzuty karne aż do uzyskania przewagi przez jedną z nich.
13. Ewentualne protesty przyjmowane będą w sekretariacie zawodów tylko i wyłącznie w formie pisemnej; warunkiem rozpatrzenia protestu jest jego złożenie w ciągu 15 minut od zakończenia meczu, w którym wystąpiła sporna sytuacja.
14. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
15. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie meczów; organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających z tego faktu wypadków i urazów; zaleca się, aby zawodnicy biorący udział w turnieju przeszli badania lekarskie.
16. Obowiązkiem drużyny jest stawić się na mecz w wyznaczonym czasie; w przypadku nie stawienia się, drużynie przeciwnej przyznany zostanie walkower w wysokości 3 : 0; czas oczekiwania na drużynę wynosi 5 minut.
17. Kierownicy drużyn zobowiązani są do dostarczenia do organizatora następujących dokumentów:
a) kompletną listę zawodników (na druku dostarczonym przez organizatora); należy dostarczyć najpóźniej do dnia 14.06.2007; kierownik drużyny ma prawo uzupełnić listę (do limitu 12 zawodników) najpóźniej w dniu 21.06.2007 do godz. 13.00;
b) oświadczenie wszystkich zawodników o udziale w turnieju na własną odpowiedzialność (na druku dostarczonym przez organizatora) – należy dostarczyć najpóźniej w dniu 21.06.2007 do godz. 13.00.
c) potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty startowej oraz kosztów pobytu zawodników; należy przesłać do dnia 04.06.2007
18. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do gry w całym turnieju z tym samym numerem na koszulce.
19. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany niniejszego regulaminu.
20. W przypadku bardzo podobnych koszulek jedna z drużyn (wyłoniona losowaniem) zobowiązana będzie do gry w kolorowych znacznikach (plastronach).
21. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w materiałach prasowych i informacyjnych promujących imprezę (artykuły, fotorelacje z turnieju, materiały video, itp.)
["Prawo autorskie/Rozdział 10-Ochrona wizerunku/ Art. 81.pkt 2.2. :
Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza."]

ORGANIZATOR
DREWNO.PL Sp. z o.o.
85-171 BYDGOSZCZ, ul. Wojska Polskiego 8
Kierownictwo Projektu – Jacek Rosada
tel. 052 341 88 25, fax: 052 373 76 57,
tel kom. 0 600 952 627
e-mail: j.rosada@drewno.pl
Przepisy gry

ARTYKUŁ 1 – Pole gry
1. Boisko do piłki nożnej pięcioosobowej ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 20 x 40 metrów, ograniczone linią końcową ze wszystkich stron.
2. Punkt karny wyznacza się w odległości 6 metrów od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych.
3. Drugi punkt karny wyznacza się w odległości 10 metrów od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych.
4. Strefa zmian usytuowana jest na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych i bezpośrednio przed nimi;

ARTYKUŁ 2 – Piłka
1. Wszystkie mecze rozgrywane będą piłką do futsalu – rozmiar 4.
2. Jeżeli piłka podczas trwania meczu pęknie lub stanie się niezdatna do gry:
a) grę należy przerwać
b) gra powinna być wznowiona, po wymianie uszkodzonej piłki, rzutem sędziowskim z miejsca, gdzie piłka pierwotnie stała się niezdatna do gry
c) piłka nie może być wymieniona podczas meczu bez zezwolenia sędziego

ARTYKUŁ 3 – Ilość zawodników
1. W meczu biorą udział drużyny, z których każda składa się z pięciu zawodników, z których jeden jest bramkarzem.
2. Maksymalna ilość rezerwowych to siedmiu zawodników.
3. Ilość zmian podczas meczu jest nieograniczona; zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako rezerwowy zmieniający innego zawodnika.
4. Zmiana zawodników następuje z zachowaniem następujących warunków:
a) zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian jego drużyny
b) zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w obrębie strefy zmian ale nie wcześniej niż zawodnik schodzący przekroczy całkowicie linię boczną
c) zmiana jest przedmiotem władzy i jurysdykcji sędziego
d) bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola

Naruszenia / sankcje
Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik schodzący je opuści:
a) gra winna być przerwana
b) zawodnik schodzący jest ponaglany do opuszczenia boiska
c) zawodnik rezerwowy zastaje napomniany (żółtą kartką)
d) grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca, gdzie była piłka w chwili przerwania gry; jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.

Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko lub zawodnik schodzący opuści je poza własną strefą zmian:
a) gra winna być przerwana
b) winny zawodnik zastaje napomniany (żółtą kartką)
c) grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca, gdzie była piłka w chwili przerwania gry; jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.

Rozstrzygnięcie 1
W chwili rozpoczęcia meczu, każda drużyna musi liczyć co najmniej pięciu zawodników

Rozstrzygnięcie 2
Jeżeli w przypadku wykluczeń zawodników (włączając bramkarza) drużyna liczy mniej niż 3 zawodników grę należy zakończyć

ARTYKUŁ 4 – Ubiór zawodników
1. Zawodnikowi nie wolno używać ubioru lub nosić czegokolwiek (szczególnie biżuterii), co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika.
2. Do podstawowego, obowiązującego ubioru zawodnika należą: a) koszulka – wszyscy zawodnicy muszą być wyposażeni w takie same stroje
b) spodenki – jeżeli zawodnik nosi spodenki termiczne, muszą one być tego samego koloru co główny kolor spodenek
c) skarpety
d) obuwie – zezwala się na używanie wyłącznie obuwia płóciennego lub treningowego z miękkiej skóry z podeszwą z gumy lub innego podobnego materiału; używanie obuwia jest obowiązkowe
e) numery na koszulkach i spodenkach muszą być kontrastującego koloru

3. Bramkarze:
a) mogą nosić długie spodnie
b) ich ubiór musi odróżniać się kolorystycznie od ubioru innych zawodników i sędziów.
4. Jeżeli zawodnik z pola zastępuje bramkarza, koszulka bramkarska, którą założy musi mieć na plecach jego własny numer.

ARTYKUŁ 5 – Sędzia
1. Sędzia:
a) egzekwuje przestrzeganie przepisów gry
b) nie przerywa gry gdy drużyna, przeciwko której popełniono przewinienie
odniesie korzyść z takiego rozstrzygnięcia i ukarze pierwotne przewinienie, jeżeli przewidywana korzyść nie rozwinie się w tym czasie c) przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody z powodu jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz
d) wyciąga sankcje dyscyplinarne wobec zawodników winnych popełnienia przewinień karanych napomnieniem lub wykluczeniem
e) nie zezwala osobom nieuprawnionym wchodzenia na pole gry
f) przerywa zawody, jeżeli jego zdaniem zawodnik uległ poważnej kontuzji i dopilnuje, by został zniesiony z pola gry
g) zezwala na kontynuowanie gry, dopóki piłki nie będzie poza grą, jeżeli jego zdaniem zawodnik został lekko kontuzjowany

2. Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne

ARTYKUŁ 6 – Sędzia czasowy
1. Sędzia czasowy:
a) włącza i zatrzymuje zegar b) kontroluje kary czasowe
c) wskazuje początek i koniec meczu
d) notuje ilość fauli akumulowanych popełnianych przez każdy zespół
e) daje sygnał dźwiękowy, gdy pięć fauli zostało popełnionych i w razie potrzeby informuje sędziów
f) notuje nazwiska i numery strzelców bramek
g) notuje nazwiska i numery zawodników napomnianych i wykluczonych z gry

ARTYKUŁ 7 – Czas trwania gry
1. Czas trwania gry składa się z dwóch równych części po 15 minut; czas ten jest kontrolowany przez sędziego czasowego.
2. Czas trwania każdej połowy meczu winien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu karnego.
3. Gra odbywa się bez przerwy.

ARTYKUŁ 8 – Rozpoczęcie i wznowienie gry
1. Przed rozpoczęciem gry sędzia przeprowadza losowanie poprzez podrzucenie monety; drużyna wygrywająca losowanie wybiera, na którą bramkę atakuje podczas pierwszej połowy meczu
2. Drużyna, która przegrała losowanie rozpoczyna grę.
3. Drużyna wygrywająca losowanie rozpoczyna drugą połowę meczu
4. w drugiej połowie meczu drużyny zmieniają połowy pola gry i atakują przeciwne bramki.
5. Rozpoczęcie gry jest sposobem wznowienia gry:
a) przy rozpoczęciu meczu
b) po zdobyciu bramki
c) przy rozpoczęciu drugiej połowy meczu
5. Wykonanie rozpoczęcia gry:
a) wszyscy zawodnicy zajmują miejsca na własnej połowie boiska
b) zawodnicy drużyny niewykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości co najmniej 3 metrów od piłki, aż do chwili gdy ta znajdzie się w grze
c) piłka leży nieruchomo na punkcie środkowym pola gry
d) sędzia daje sygnał gwizdkiem
e) piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta i porusza się do przodu
f) wykonawca nie może zagrać jej ponownie zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika;

Naruszenia / sankcje
Jeżeli zawodnik rozpoczynający grę dotknie piłkę zanim ta zostanie zagrana przez innego zawodnika – zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia. Jeżeli to przewinienie popełniono na polu karnym drużyny przeciwnej, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Za każde inne naruszenie przepisów gry związane z wykonaniem rozpoczęcia gry – rozpoczęcie gry należy powtórzyć.

6. Rzut sędziowski jest sposobem wznowienia gry po chwilowej przerwie w grze, której zarządzenie sędzia uzna za konieczne z każdego powodu niewymienionego gdziekolwiek indziej w przepisach gry
7. Wykonanie rzutu sędziowskiego:
a) sędzia opuszcza trzymaną w ręce piłkę w miejscu, gdzie znajdowała się ona w chwili przerwania gry; jeżeli nastąpiło to w obrębie pola karnego rzut sędziowski należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie piłka znajdowała się w chwili przerwania gry; piłka jest w grze gdy dotyka podłoża.

Naruszenia / sankcje
Rzut sędziowski należy powtórzyć:
a) jeśli piłka została dotknięta przez zawodnika zanim dotknęła podłoża
b) jeśli piłka, po dotknięciu podłoża opuszcza pole gry, zanim dotknął ją którykolwiek z zawodników

ARTYKUŁ 9 – Piłka w grze i poza grą
1. Piłka jest poza grą, gdy:
a) całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną zarówno na ziemi (podłożu) jak i w powietrzu
b) gra została przerwana przez sędziego
2. Piłka jest w grze w pozostałym czasie, włączając sytuacje gdy:
a) odbije się od słupka bramkowego, poprzeczki i pozostanie na polu gry
b) odbije się od sędziego, gdy znajduje się on na polu gry

ARTYKUŁ 10 – Jak zdobywa się bramkę
1. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swoim obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że drużyna zdobywająca bramkę nie naruszą wcześniej w jakikolwiek sposób Przepisów Gry.
2. Drużyna, która zdobyła większą ilość bramek podczas trwania meczu jest zwycięzcą; jeżeli obie drużyny zdobyły równą ilość bramek lub nie zdobyły żadnej, mecz jest nierozstrzygnięty.

ARTYKUŁ 11 – Gra niedozwolona i nie sportowe zachowanie
1. Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień:
a) kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika
b) podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi
c) skacze na przeciwnika
d) atakuje (nawet barkiem) przeciwnika
e) uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika
f) popycha lub przytrzymuje przeciwnika
g) ślizgiem atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika
h) rozmyślnie dotyka piłki ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym)

2. Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia; powyższe przewinienia (faule) są akumulowane
3. Rzut karny przyznaje się, jeżeli jedno z powyższych przewinień zostaje popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki zakładając, że w momencie przewinienia piłka była w grze
4. Rzut wolny pośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinień
a) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera
b) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu wykonywanego przez współpartnera
c) dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą dłużej niż 4 sekundy (za wyjątkiem sytuacji, gdy dotyka lub prowadzi piłkę na połowie przeciwnika)
5. Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik zdaniem sędziego:
a) gra w sposób niebezpieczny
b) celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki)
c) przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki w rąk
d) popełnia jakiekolwiek inne przewinienie niewymienione wcześniej, dla którego sędzia przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika
6. Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia; jeżeli było to w polu karnym rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie.
7. Zawodnik musi być napomniany i zobaczyć żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:
a) jest winny nie sportowego zachowania
b) słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie
c) uporczywie narusza przepisy gry
d) opóźnia wznowienie gry
e) nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub wolnym
f) wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego
g) rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego

Za którekolwiek z powyższych przewinień przyznany jest drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wykroczenia. Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Winnemu zawodnikowi należy udzielić napomnienia zakładając, że nie popełniono innego, cięższego przewinienia.
8. Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:
a) gra brutalnie
b) pluje na przeciwnika lub inną osobę
c) zachowuje się wybitnie nie sportowo
d) używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka
e) pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zarywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym)
f) otrzymuje drugie napomnienie (żółtą kartkę) w tym samym meczu

Rozstrzygnięcie 1
Zawodnik wykluczony nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych; zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera o ile wcześniej ta nie utraci bramki; w takim przypadku:
a) jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i tracą bramkę, mogą uzupełnić skład
b) jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka – obie uzupełniają skład
c) jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i tracą bramkę – mogą uzupełnić skład o 1 zawodnika
d) jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka – obie uzupełniają skład o 1 zawodnika
e) jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut od chwili wykluczenia zawodnika

Rozstrzygnięcie 2
Zawodnik ukarany czerwoną kartką automatycznie traci prawo udziału w kolejnym meczu swojej drużyny.

ARTYKUŁ 12 – Rzuty wolne
1. Rzutami wolnymi są zarówno rzuty bezpośrednie jak i pośrednie
2. Podczas wykonywania rzutów wolnych pośrednich jak i bezpośrednich piłka musi leżeć nieruchomo, a po wykonaniu rzutu zawodnikowi, który go wykonał nie wolno jej powtórnie dotknąć, chyba że została ona dotknięta przez innego zawodnika.
3. Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika – bramka jest uznana
4. Z rzutu wolnego pośredniego bramka może być zdobyta jednie wtedy, gdy będąca w grze piłka przed wpadnięciem do bramki dotknie innego zawodnika. 5. Przed wykonaniem rzutu wolnego:
a) wszyscy przeciwnicy muszą pozostać w odległości co najmniej 5 metrów od piłki, zanim ta zostanie wprowadzona do gry
b) piłka jest wprowadzona do gry, gdy zostanie kopnięta i poruszy się

Naruszenia / sankcje
a) jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego, przeciwnik znajduje się bliżej od piłki niż wymagają przepisy – rzut wolny należy powtórzyć
b) jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry wykonawca rzutu dotyka piłki powtórnie (ale nie ręką), zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika – zarządza się wykonanie rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia; jednakże gdy to przewinienie zostało popełnione w obrębie pola karnego – rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia
c) jeżeli wykonanie rzutu wolnego trwa dłużej niż 4 sekundy, to należy przyznać rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej

6. Sygnalizacja:
a) rzut wolny bezpośredni – sędzia trzyma jedno ramię poziomo wskazując kierunek, w jakim rzut ma być wykonany; w przypadku, gdy przewinienie odlicza się jako akumulowane, sędzia kieruje palec wskazujący drugiej ręki ku dołowi
b) rzut wolny pośredni – sędzia wskazuje rzut wolny pośredni unosząc swoje ramię ponad głowę; utrzymuje on ramię w tej pozycji do czasu, gdy po wykonanym rzucie piłka zostanie dotknięta przez innego zawodnika lub wyjdzie z gry

ARTYKUŁ 13 – Faule akumulowane
1. Faule akumulowane obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z Artykułem 11; pierwszych pięć fauli akumulowanych popełnionych podczas jednej połowy jest rejestrowane
2. Przy pierwszych pięciu faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół w czasie jednej połowy meczu:
a) zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny
b) wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się co najmniej 5 merów od piłki zanim zostanie ona wprowadzona do gry
3. Począwszy od szóstego faulu akumulowanego jednej z drużyn w każdej połowie meczu:
a) drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego
b) zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany
c) bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym, w odległości co najmniej 5 metrów od piłki
d) wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią równoległą do linii bramkowej, przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą poza polem karnym; muszą znajdować się co najmniej 5 metrów od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego; żaden zawodnik nie może przekroczyć wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana.
4. Wykonanie:
a) zawodnik wykonujący rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki
b) nie może podawać piłki do innego zawodnika
c) po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim ta nie zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści pole gry
d) żaden rzut wolny nie może być wykonany z odległości mniejszej niż 6 metrów od linii bramkowej

5. Jeżeli przewinienie, które zazwyczaj karane jest rzutem wolnym pośrednim zostało popełnione w polu karnym, rzut wolny wykonuje się z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia.
6. Jeżeli zawodnik popełnia szósty faul na połowie przeciwnika lub na własnej, ale pomiędzy linią środkową a umowną linią równoległą do niej przechodzącą przez drugi punkt karny w odległości 10 metrów od linii bramkowej, to rzut wolny wykonywany jest z tego drugiego punktu karnego.
7. Jeżeli zawodnik popełnia szósty faul na własnej połowie pomiędzy linią 10 metrów a linią bramkową to drużyna, której przyznano rzut wolny może wybrać czy wykonać go z drugiego punktu karnego czy z miejsca, gdzie przewinienie miało miejsce.

Naruszenia / sankcje
a) jeżeli zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu:
• rzut wolny będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta)
• rzut wolny nie będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta)
b) jeśli współpartner wykonawcy rzutu naruszy przepisy tego artykułu
• rzut wolny będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta)
• rzut wolny nie będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta)
c) jeżeli wykonawca rzutu naruszy przepisy po wprowadzeniu piłki do gry
• sędzia przyzna rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej, z miejsca gdzie nastąpiło naruszenie przepisów

ARTYKUŁ 14 – Rzut karny
1. Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego w czasie gdy piłka jest w grze, popełni przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim
2. Z rzutu karnego można bezpośrednio zdobyć bramkę
3. W celu wykonania rzutu karnego należy przedłużyć pierwszą lub drugą połowę meczu
4. ustawienie piłki i pozycje zawodników:
a) piłka leży nieruchomo na punkcie karnym
b) wykonawca jest właściwie zidentyfikowany
c) bramkarz drużyny broniącej pozostaje na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami zwrócony twarzą w kierunku wykonawcy rzutu, do czasu kopnięcia piłki
d) pozostali zawodnicy znajdują się:
- w obrębie pola gry
- poza polem karnym
- przynajmniej 5 metrów od punktu karnego
5. Wykonanie:
a) wykonawca rzutu karnego zagrywa piłkę do przodu
b) wykonawca nie może jej ponownie zagrać zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika
c) piłka jest w grze, jeżeli zostanie kopnięta i poruszy się do przodu

Naruszenia / sankcje
a) jeżeli zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu:
• rzut karny będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta)
• rzut karny nie będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta)
b) jeśli współpartner wykonawcy rzutu naruszy przepisy tego artykułu
• rzut karny będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta)
• rzut karny nie będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta)
c) jeżeli wykonawca rzutu naruszy przepisy po wprowadzeniu piłki do gry • sędzia przyzna rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej, z miejsca gdzie nastąpiło naruszenie przepisów

ARTYKUŁ 15 – Rzut z autu
1. Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki
2. Rzut z autu przyznaje się dla drużyny przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, z miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną.
3. Położenie piłki i zawodnika
a) piłka musi nieruchomo leżeć na linii bocznej
b) może być kopnięta na boisko w dowolnym kierunku
c) wykonawca rzutu z autu w momencie kopnięcia piłki częścią obu stóp znajduje się na linii bocznej lub na zewnątrz linii bocznej
d) zawodnicy drużyny przeciwnej znajdują się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonania rzutu
5. Wykonanie:
a) wykonawca rzutu musi go wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy od chwili wejścia w posiadanie piłki
b) wykonawca nie może ponownie zagrać piłki zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika
c) piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta

Naruszenia / sankcje
a) rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy wykonawca rzutu zagrywa piłkę ponownie zanim została zagrana przez innego zawodnika
b) rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia; jeżeli nastąpiło to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia
c) rzut z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:
- zostanie wykonany nieprawidłowo
- zostanie wykonany z innego miejsca niż to, gdzie piłka przekroczyła linię boczną
- nie jest wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki
- nastąpi jakiekolwiek inne naruszenie przepisów
ARTYKUŁ 16 – Rzut od bramki
1. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki
2. Rzut od bramki przyznaje się, gdy piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu a bramka nie zostanie zdobyta 3. Wykonanie:
a) piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego
b) zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry
c) bramkarz nie może zagrać piłki ponownie, zanim nie zostanie ona zagrana przez innego zawodnika
d) piłka jest w grze, gdy wyrzucona bezpośrednio opuści pole karne

Naruszenia / sankcje
a) jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne, rzut od bramki należy powtórzyć
b) jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki ponownie zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia;

ARTYKUŁ 17 – Rzut z rogu
1. Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu z rogu jedynie na drużynie przeciwnej
2. Rzut z rogu przyznaje się, gdy piłka całym swym obwodem ostatnio dotknięta przez zawodnika drużyny broniącej, przejdzie linię bramkową po ziemi (podłożu) lub w powietrzu i bramka nie zostanie zdobyta.
3. Wykonanie:
a) piłka jest umieszczona wewnątrz pola rożnego przy najbliższym narożniku pola gry
b) zanim piłka nie zostanie wprowadzona do gry, przeciwnicy pozostają w odległości co najmniej 5 metrów od niej
c) piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta
d) wykonawca nie zagrywa piłki po raz drugi, zanim dotknie ją inny zawodnik

Naruszenia / sankcje
a) rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy wykonawca rzutu z rogu zagra piłkę po raz drugi zanim piłka nie zostanie zagrana przez innego zawodnika
b) rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia
c) gdy rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z łuku pola rożnego
d) za każde inne naruszenie przepisów gry tego artykułu rzut z rogu zostaje powtórzony.

ARTYKUŁ 18 – Rozstrzygnięcie meczu serią rzutów karnych
1. Wykonanie
a) sędzia wybiera bramkę, do której będą wykonywane rzuty
b) sędzia rzuca monetę i drużyna, której kapitan wygrał losowanie wykonuje pierwszy rzut c) drużyny wykonują naprzemiennie po pięć rzutów karnych
d) jeżeli obie drużyny wykonały po pięć rzutów karnych i zdobyły tę samą ilość bramek lub nie zdobyły żadnej, należy je kontynuować w tej samej kolejności aż do momentu, gdy jedna z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna przy równej ilości wykonanych rzutów
e) dodatkowe rzuty karne wykonują zawodnicy, którzy nie wykonywali pierwszych pięciu rzutów
f) gdy wszyscy uprawnieni do wykonywania rzutów wykonają je a wynik jest nierozstrzygnięty, rzuty karne mogą być wykonywane po raz drugi
g) zawodnicy wykluczeni z gry nie są uprawnieni do wykonywania rzutów karnych
h) każdy uprawniony zawodnik może zamienić się z bramkarzem
i) wszyscy zawodnicy poza wykonawcą rzutu i bramkarzem muszą pozostawać na przeciwnej połowie boiska niż ta, na której wykonywane są rzuty
j) bramkarz, współpartner wykonującego rzut musi pozostać w obrębie pola gry nie zakłócając przebiegu gry

PATRONAT MEDIALNY - FORUM PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
FORUM PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
Wyłącznym organizatorem Mazurskiego Turnieju Piłki Nożnej ® są:
DREWNO.PL , NARZEDZIA.PL oraz AKADEMIA PODRÓŻY

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz