DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Paged: Raport za I kw. 2006r.

Paged SA

Autor: dja
Źródło: Paged SA
Data: 2006-05-15


Według skonsolidowanego raportu za I kwartał 2006r. Paged SA osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 79,749 mln zł (2005: 71,583 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 6,333 mln zł (2005: 6,084 mln zł), a zysk netto 4,626 mln zł (2005: 4,667 mln zł).

Wyniki w spółkach Grupy Kapitałowej Paged SA.

Segment produkcji sklejki, płyt i oklein
W ciągu pierwszego kwartału 2006 roku Paged Sklejka S.A. zrealizowała 30,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 94,2% jej planu kwartalnego (32,5 mln zł).
W I kw. 2006r. eksport stanowił 62,7% ogółu przychodów ze sprzedaży, zaś w I kw. 2005r. 54,8%. Spółka na I kw. 2006 r. założyła kurs EUR w wysokości 3,90 zł, zaś uzyskano kurs 3,8368 zł co spowodowało uzyskanie przychodów o 315,9 tys. zł niższych od planowanych.
Nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do I kw.2005r. o 3,5 mln. zł tj. o 13,1%. Spowodowany był on przede wszystkim wzrostem produkcji i sprzedaży w Zakładzie w Ełku oraz wzrostem sprzedaży wyrobów przetworzonych. Również zysk netto wypracowany w I kwartale 2006 roku w kwocie 2.3 mln zł jest znacznie wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (o 0,7 mln zł tj. o 46,2%).
Zrealizowano 0,9 mln zł inwestycji z 6 mln zł planowanych na 2006 rok, nie realizowano inwestycji związanych z ochroną środowiska. Główne planowane inwestycje związane są z robotami budowlanymi, będą one realizowane w okresie późniejszym.

Segment meblowy
I kwartał 2006 roku nie był najlepszy dla sektora meblowego. Spółki nie wywiązały się z zaplanowanych w budżetach jednostkowych poziomach przychodów ze sprzedaży i zysku netto. Sprzedaż segmentu w I kwartale w 2006 roku wyniosła 40,2 mln zł przy planowanej 42,2 mln zł , natomiast zysk netto 0,6 mln zł przy planowanym 2,0 mln zł.
Dla segmentu meblowego tradycyjnie najgorszym kwartałem jest pierwszy kwartał roku, ponadto wyjątkowo niskie temperatury w dwóch pierwszych miesiącach roku wpłynęły na opóźnienia w produkcji (przestoje w Zakładzie we Włocławku ) oraz przejściowe zmniejszenie zamówień klientów w tym na eksport (sprzedaż eksportowa w spółce Paged RFM stanowi ok. 54% ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży, w spółce Paged Meble ok. 80%, a w Paged – Fabryki Mebli ok. 30%).
Sytuacja uległa już poprawie w marcu oraz kwietniu br. (przychody uzyskane w tych miesiącach są znacznie wyższe od przychodów w styczniu i lutym bieżącego roku – od 7 do 26% w Paged Fabryki Mebli Sp. z o.o . Zanotowano wzrost zamówień eksportowych głównie z Niemiec.

Segment handlowy
Ten segment działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. opiera się na działającej w Polsce spółce akcyjnej Paged Handel z siedzibą w Warszawie oraz spółkach zagranicznych takich jak Polish Timber Produkt Ltd., BUK Ltd. oraz WOODWAYS Ltd (działających na rynku brytyjskim). Te trzy spółki brytyjskie ze względu na funkcje jakie pełnią powiązane są kapitałowo bezpośrednio z Paged Meble S.A.
Paged Handel S.A. skupia się głównie na rozwijaniu krajowego handlu drewnopochodnymi materiałami budowlanymi oraz dla przemysłu meblarskiego , w tym pochodzącymi ze Spółek Grupy. Handel ten prowadzony jest za pośrednictwem składów handlowych. Spółka w okresie I kwartału 2006 roku zrealizowała przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 5,2 mln zł przy 5,1 mln zł planowanych i 5,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na wysokość obrotów wpływ miało utrzymywanie się niskich temperatur (zahamowanie prac na budowach ). Niemniej uzyskany zysk za I kw. br. w kwocie 153 tys. zł jest znacznie wyższy od zrealizowanego za ten sam okres roku ubiegłego ( 11,9 tys. zł).
Spółki brytyjskie ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów, największe obroty osiągają one w miesiącach wiosenno – letnich. Bardzo słaby rynek mebli detalicznych wpłynął na niższe niż planowano obroty oraz wynik w firmie Woodways Imports Ltd. Jednak spółka BUK, realizująca sprzedaż na rynku kontraktowym, którego stan jest lepszy niż w detalu oraz spółka PTP zajmująca się sprzedażą mebli ogrodowych , na które zaobserwowano wzrost popytu uzyskały relatywnie lepsze wyniki niż zaplanowane w jej budżecie (sprzedaż spółek brytyjskich w I kwartale br. wyniosła 2,8 mln GBP przy planowanych 2,4 mln GBP).
Realizując plany rozszerzenia sprzedaży kontraktowej na rynek amerykański w dniu 6 marca 2006 r. w Urzędzie Sekretarza Stanu Północna Karolina, USA została zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ZUMCONTRACT, INC z siedzibą w Charlotte, Północna Karolina, USA; 31.200 udziałów nowo założonej spółki, które stanowią 88,64% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki objęła spółka Buk Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz