DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

LP: Komunikat prasowy po konferencji PO

Lasy Państwowe

Autor: Wojciech Skurkiewicz
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2006-03-29


"Rewelacje" dotyczące Lasów Państwowych, przedstawione podczas konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej w sposób zasadniczy mijają się z prawdą. Informacje prezentowane przez Pana Stanisława Gawłowskiego są nieprawdziwe i godzą w dobre imię Lasów Państwowych.

W 2005 roku dwukrotnie był ogłoszony przetarg dotyczący "dostawy ręcznych komputerów przenośnych wraz z usługą oprogramowania". Pierwsze postępowanie prowadzone było w trybie przetargu ograniczonego. Do udziału w postępowaniu zgłosiło się 25 firm i konsorcjów. 19 z nich nie złożyło wymaganych dokumentów, w tym 10 nie złożyło informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z ustawą zamawiający nie mógł wezwać wykonawców do uzupełnienia tych dokumentów i musiał wykluczyć ich z postępowania. W wyniku protestów wykluczonych wykonawców zamawiający uznał, że zapisy ogłoszenia o zamówieniu dotyczące warunków udziału były w części przypadków inaczej interpretowane przez zamawiającego, a inaczej przez wykonawców. Chcąc uniknąć zarzutu, iż postępowanie było kontynuowane pomimo takiej wady (która może mieć wpływ na wynik postępowania, a w konsekwencji na ważność zawartej umowy), zamawiający zdecydował o unieważnieniu postępowania.

Drugie postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Po ogłoszeniu przetargu, a przed upływem terminu składania ofert, wpłynął protest firmy Wasko S.A. z Gliwic na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zarzuty były bardzo szczegółowe, a jeden z zarzutów, który zaważył na wyniku postępowania dotyczył kryteriów oceny ofert. W zakresie kryterium "funkcjonalność komputera" znajdował się zapis: "odporność na wielokrotne upadki powyżej 1,5 m na beton – 2 pkt." – protest zarzucił niejasność określeniom "wielokrotne" oraz "powyżej 1,5 m". Zamawiający częściowo uwzględnił protest, a w omawianym zakresie uściślił kwestionowane pojęcia jako "trzykrotne" i "z wysokości 160 cm". Pomimo to firma Wasko wniosła odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół Arbitrów uznał, że uwzględniając protest zamawiający dokonał niedopuszczalnej zmiany kryteriów oceny ofert i unieważnił postępowanie.

Po dwóch nieudanych przetargach, na przełomie sierpnia i września 2005 roku zapadła decyzja o osobnym zakupie oprogramowania. 22 września 2005 roku dyrektor generalny Lasów Państwowy Janusz Dawidziuk wystąpił do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o tryb zamówienia "z wolnej ręki" dla firmy HandSoft. Główne powody takiej decyzji to opóźnienia dotyczące modernizacji oprogramowania (zakończenie planowane jest na IV kwartał 2006 roku), lekceważenie przez potencjalnych dostawców oczekiwań Lasów Państwowych wobec oprogramowania. Firmy interesowały się wyłącznie dostawą sprzętu, a oprogramowanie było sprawa drugorzędną, co budziło obawy Lasów Państwowych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wyraził zgodę na zastosowanie trybu z wolnej ręki 9 stycznia 2005 roku.

Wybór firmy HandSoft był spowodowany tym, że jako jedyna jest w stanie wykonać to oprogramowanie w zakresie zadowalajacym użytkowników. Pracownicy firmy są autorami 100 procent kodów aplikacji, zajmują się również konserwacją i rozwojem dotychczas funkcjonującego oprogramowania. Z osobami tworzącymi firmę HandSoft Lasy Państwowe współpracują od 10 lat.

Pierwszą wersję programu LEŚNIK przygotowała firma Polhit w 1996 roku. Oprogramowanie BRAKARZ i PsionMan oraz konserwację programów od 1998 do 2002 roku prowadziła firma C&C. Od 2002 roku wszystkie programy są rozwijane i konserwowane przez firmę HandSoft. W tym samym roku firma C&C przekazała wszystkie swoje prawa dotyczące projektu rejestratora firmie HandSoft. We wszystkich wymienionych firmach temat rejestratora był realizowany przez ten sam zespół informatyków.

6 lutego 2006 roku firma EMAX przesłała do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pismo, w którym zadeklarowała, że "posiada własne oprogramowanie, konsultowane z nadleśnictwami, do zarządzania gospodarką leśną, którego funkcjonalności odpowiada obecnie użytkowanemu przez leśniczych. Oprogramowanie to może współpracować z każdym rodzajem ręcznych komputerów przenośnych oraz systemami operacyjnymi typu Windows Mobile czy Dotnet". W ślad za tym, 10 lutego 2006 roku odbyło się spotkanie, w którym oprócz przedstawicieli firmy EMAX brał udział przedstawiciel firmy Symbol (producent sprzętu) a ze strony Lasów Państwowych uczestniczyli przedstawiciele użytkowników z RDLP Warszawa i Łódź oraz służb informatycznych. Celem spotkania była prezentacja, przez firmę EMAX, aplikacji do zarządzania gospodarką leśną dedykowanej dla leśniczego i zweryfikowanie zadeklarowanej funkcjonalności ze stanem faktycznym. W wyniku analizy przeprowadzonej prezentacji obecni na spotkaniu przedstawiciele Lasów Państwowych stwierdzają jednoznacznie, iż faktyczny zakres jak i funkcjonalność przedstawianej aplikacji w sposób rażący odbiega od zadeklarowanej. Zaprezentowano jedynie niewielki fragment obecnej funkcjonalności aplikacji LEŚNIK ograniczający się do dokumentu ROD w niepełnej funkcjonalności zawierający szereg błędów merytorycznych i logicznych. Przedstawiciele firmy EMAX wbrew deklaracjom złożonym w piśmie kierowanym do Dyrektora Generalnego LP oświadczyli, że nie posiadają aplikacji odpowiadającej pełnej funkcjonalności programu LEŚNIK oraz nie dysponują aplikacjami BRAKARZ i NOTATNIK. W wyniku spotkania potwierdzono także fakt konieczności dostosowywania oprogramowania każdorazowo do różnego sprzętu i platformy systemowej. Pomimo deklarowanej przez EMAX uniwersalności oprogramowania uruchomienie i praca na innym urządzeniu nie była możliwa. Spotkanie to potwierdziło stanowisko Lasów Państwowych, że w obecnej chwili nie ma alternatywy innej niż podpisanie umowy z HandSoft.

Jestem przekonany, że Prokuratura oczyści Lasy Państwowe z pomówień i zarzutów korupcji które wystosowali politycy Platformy Obywatelskiej.

Wojciech Skurkiewicz
Rzecznik prasowy
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz