DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Leśnik – profesjonalista zarządzający polskim lasem

Gazeta Prawna

Autor: Aleksandra Puzyno
Źródło: Gazeta Prawna
Data: 2006-01-31


Leśnictwo rozwija się w regionach, w których inne dziedziny gospodarki są słabo rozwinięte, a bezrobocie najwyższe. W zamierzeniach rozwojowych firmy planowane są obecnie dwa duże przedsięwzięcia. Po pierwsze, powołanie organizacji realizującej programy promujące drewno, a po drugie wprzęgnięcie Lasów Państwowych do programu łagodzenia bezrobocia przez pobudzenie procesów rozwojowych na terenach niezurbanizowanych.

Polskie drewno na start
Obszar lasów wynosi 29% powierzchni kraju. Polska, jako pierwszy kraj europejski, w 1996 roku poddała certyfikacji Lasy Państwowe według zasad FSC, przeprowadzonej przez angielską firmę SGS. Lasy Państwowe postanowiły również zainicjować powstanie organizacji, podobnej do skandynawskiej WoodFocus, realizującej programy promujące drewno, rozwijające nauki leśne i drzewne, mające na celu doskonalenie produktów z drewna, komunikację zarówno pomiędzy uczestnikami kampanii promocyjnej, jak i producentami a odbiorcami oraz wspieranie certyfikacji lasów i produktów drzewnych. Warto dodać, że w ciągu roku na jednego Fina przypada około 1m3 drewna, na Szweda 0,5 m3, a na Polaka tylko 0,1 m3. – Prowadzimy razem z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego akcję informacyjną "Polskie drewno – wspólnie promujemy drewno, produkt natury", aby zachęcić tych, którzy jeszcze wahają się przed przystąpieniem do organizacji – mówi Andrzej Matysiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. – Deklaruję pełną otwartość i chęć współpracy w duchu prawdy ze wszystkimi, którzy tylko będą chcieli ze mną współpracować dla dobra Lasów Państwowych i lasów w ogóle – dodaje Dyrektor LP.

Z tradycjami w przyszłość
W skład Lasów Państwowych wchodzi szereg jednostek organizacyjnych: Dyrekcja Generalna LP, 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, ponad 400 nadleśnictw oraz szereg zakładów o zasięgu krajowym lub regionalnym. Lasy Państwowe to firma z 82-letnią tradycją. Ten sam czas w życiu drzewostanów to niewiele, czasami nawet mniej niż jedno pokolenie drzew. Dla polskich leśników owe 82 lata istnienia organizacji to powód do dumy. Dumy z tego, że społeczeństwo, które przed ponad osiemdziesięciu laty powierzyło leśnikom gospodarowanie wspólnym majątkiem – lasami – szanuje i docenia ich pracę. Przede wszystkim jednak dumy z tego, że polskie lasy, mimo wielu zagrożeń, trwają, a ich zasobność oraz walory ekologiczne i biologiczne zwiększają się. W zamierzeniach rozwojowych firmy przewidywane są przede wszystkim działania mające na celu dostosowanie prawa leśnego do obecnych warunków, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę drogową, przebudowę drzewostanu, budowę retencji wodnych w poszczególnych nadleśnictwach oraz rozbudowę Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Możliwe też, że zwiększy się zatrudnienie. – Jesteśmy właśnie w trakcie analizy rozmiaru zadań gospodarczych w nadleśnictwach i leśnictwach. Są przesłanki, aby w niektórych jednostkach wzmocnić kadrę osób bezpośrednio opiekujących się zasobami leśnymi – stwierdza Andrzej Matysiak.

Zawód: leśnik – uczciwy, odpowiedzialny, profesjonalny
Powoli odchodzi w niepamięć nieprawdziwy stereotyp leśnika spacerującego z dubeltówką po lesie i przyglądającego się w zadumie rosnącym drzewom. Coraz częściej natomiast leśnicy przedstawiani są jako profesjonaliści zarządzający ważnym zasobem naturalnym, a Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako sprawnie działająca organizacja, zapewniająca wzrost zasobów leśnych Polski. Pracownicy LP biorą udział w szkoleniach tematycznych, specjalistycznych i doraźnych. Rocznie w tego rodzaju szkoleniach uczestniczy ponad 4 tysiące leśników. Obecnie 30% pracowników Lasów Państwowych (LP zatrudniają ponad 26 tys. osób) posiada wyższe wykształcenie, a prawie 2300 osób podnosi jego poziom, w tym ponad 1500 osób otrzymuje pomoc finansową. Dużą wagę przykłada się do poziomu umiejętności kierowniczych i menedżerskich kadry kierowniczej, dlatego uruchomiono studium podyplomowe "Przedsiębiorczy menedżer", organizowany przez Szkołę Główną Handlową. W szkoleniach kadry kierowniczej uczestniczy każdego roku co najmniej 600 osób. W szkoleniach z zakresu posługiwania się narzędziami systemu informatycznego LP uczestniczy około 1,4 tys. pracowników rocznie.

Zielone miejsca pracy dla absolwentów
Lasy Państwowe przyjmują na staż wszystkich absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych. Corocznie zapewnia się odbycie stażu około 800 absolwentom, zatrudnianych na okres 1 roku w ilości po dwóch absolwentów przypadających na jednostkę organizacyjną i wyłanianych do zatrudnienia w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Ustalone limity przyjęć do pracy w Lasach Państwowych wynoszą około 200 absolwentów rocznie i odbywają się w drodze postępowania kwalifikacyjnego po ukończonej praktyce. Należy dodać, że na podstawie porozumienia z Dziekanami Wydziałów Leśnych wyższych uczelni zapewnia się zatrudnienie w Lasach Państwowych corocznie 9 najlepszym absolwentom studiów leśnych z pominięciem procedur kwalifikacyjnych. Firma wspomaga praktyczną naukę zawodu w 13 wiodących średnich szkołach leśnych, a ilość uczniów dochodzi do 1 tys. rocznie. Od 2002 r. czynnie uczestniczyła w rządowym programie "Zielone miejsca pracy", zapewniając stażystom oraz bezrobotnym pracę przy porządkowaniu i ochronie lasów.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz