DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Swarzędz Meble sprzedaje akcje Jarocinskich Fabryk Mebli

Autor:
Źródło:
Data: 2004-11-15


Swarzędzka Fabryka Mebli Sp. z o.o. (spółka zależna od Swarzędz Meble SA) sprzedała 481.988 akcji stanowiących 25,64% kapitału zakładowego Jarocińskich Fabryk Mebli SA. Nabywcą jest Związek Zawodowy Budowlani - Zarząd Międzyzakładowy w JFM SA oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa - Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność JFM SA. Zbycie akcji nastąpiło za łączną kwotę 920.597,08 zł, która uiszczona została poprzez rozliczenie wzajemnych zobowiązań.<

Ponadto pomiędzy Swarzędzką Fabryką Mebli Sp. z o.o. i Swarzędz Meble SA a w/w organizacjami związkowymi podpisano przedwstępne warunkowe umowy zbycia łącznie 303.352 akcji Jarocińskich Fabryk Mebli SA. Jednocześnie pomiędzy Swarzędz Meble SA i spółką Jarocin Fornir Sp. z o.o. podpisano przedwstępne warunkowe umowy zbycia łącznie 155.832 akcje Jarocińskich Fabryk Mebli SA. Zbycie tych akcji nastąpi za łączną kwotę 877.041,44 zł. Z uwagi na to, iż powyższe akcje stanowią przedmiot zabezpieczenia, przeniesienie prawa ich własności na nabywców nastąpi niezwłocznie po zwolnieniu zabezpieczenia, nie później jednak niż do dnia 31.01.2005r.

Cenę 1 akcji ustalono na 1,91 zł. Termin wygaśnięcia umów określono na dzień 31.01.2005r.

Każda z w/w umów może ulec rozwiązaniu w przypadku, wygaśnięcia którejkolwiek z pozostałych umów.

Obecnie spółki grupy Swarzędz posiadają 50,07% kapitału zakładowego Jarocinskich Fabryk Mebli SA. Po przeniesieniu własności akcji wynikających z zawartych w dniu dzisiejszym umów zbycia, udział spółek grupy w kapitale zakładowym JFM SA zmniejszy się do 24,43 %, a po sfinalizowaniu przedwstępnych warunkowych umów zbycia akcji, Swarzędz Meble SA posiadać będzie 286 akcji Jarocińskich Fabryk Mebli SA, co stanowi 0,01 % kapitału zakładowego tej spółki.

Jarocińskich Fabryk Mebli SA osiągnęły w III kw. 2004r. przychody w wyokości 4,147 mln zł, narastająco za trzy kwartały 2004r. 14,239 mln zł.

Zobowiązania JFM SA (z wyłączeniem zobowiązań wobec spółek grupy Swarzędz) na dzień 30.09.2004r. wyniosły 30,715 mln zł.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz