DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Promocja składki członkowskiej PIGEO

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Autor:
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Data: 2006-01-03


15 grudnia 2005 r. w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie członków Izby.

Reprezentowani byli niemal wszyscy członkowie Izby. Delegaci zgodnie przyjęli szereg uchwał dotyczących m.in.: programu działań Izby na przyszły rok, nowych zasad ustalania wysokości składek członkowskich na rok 2006, zmian w statucie. Jednogłośnie przyjęte zostało sprawozdanie z działalności Zarządu, a działalność Zarządu i Biura Izby zebrało bardzo wysokie oceny członków Izby.
Przewodniczący Zgromadzenia, Maciej Stryjecki podkreślał, że o ile rok bieżący był w Izbie rokiem energii wiatrowej, na której koncentrowało się wiele działań Izby, to w nadchodzącym roku Izba zajmie się szerzej problemami innych źródeł odnawialnych, zwłaszcza biomasą i energetyką wodną.
Program działań Izby na przyszły rok przewiduje m.in. nawiązanie dobrych kontaktów z nowym Rządem i Parlamentem, lobbing na rzecz utrzymania priorytetu wspierania energetyki odnawialnej oraz obecnego systemu prawnego, promocję OZE w samorządach i edukacja władz samorządowych z zakresu realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej oraz nawiązanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami.

Obecni na Walnym Zgromadzeniu wyrazili zgodę na przyjmowanie do Izby w charakterze członków firm zagranicznych, określili przy tym zasady wykluczające możliwość przyjmowania tych podmiotów w ramach pakietu uproszczonego. Walne Zgromadzenie zobowiązało Zarząd do podniesienia wysokości składek członkowskich, a członków Izby do aktywnych działań na rzecz pozyskiwania do Izby nowych firm.
Został także uzupełniony skład Zarządu. Członkiem Zarządu został Wojciech Adamczyk – dyrektor generalny Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PIGEO NA ROK 2006.

§ 1

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie PIGEO w dniu 15 grudnia, Zarząd Izby ustala następujące wysokości składek członkowskich na rok 2006:
PAKIET UPROSZCZONY – 2200 zł.
PAKIET PODSTAWOWY – 7200 zł.
PAKIET SPECJALNY – 24 000 zł.
§ 2

Wysokość jednorazowej opłaty wpisowej ustala się na 1000 zł dla firm krajowych oraz 500 Euro dla firm zagranicznych. Podwyższona opłata wpisowa dla firm zagranicznych podyktowana jest większymi kosztami obsługi tych firm (tłumaczenie, komunikacja).
§ 3

Firmy, które złożą deklarację członkowską na pakiet podstawowy nie później niż do końca lutego 2006 i uiszczą składkę za cały rok w jednej racie, mogą otrzymać w pierwszym roku członkostwa rabat w wysokości 3200 zł. O przyznaniu rabatu decyduje Zarząd.
§ 4

Firmy zagraniczne mogą wstępować do Izby na pakiet podstawowy lub specjalny.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Strategia działania Biura Izby wobec firm w roku 2006
Firmy spoza Izby:

 • Biuro Izby nie będzie się podejmować żadnej działalności na rzecz firm spoza Izby.
 • udział w imprezach wyłącznie otwartych i wyłącznie na zasadach komercyjnych.
 • dostęp do materiałów, dokumentów i informacji posiadanych przez Izbę w bardzo ograniczonym zakresie i wyłącznie na zasadach komercyjnych.
  Pakiet uproszczony:
 • rejestracja firmy jako członka Izby,
 • 3 głosy na walnym
 • przesyłanie informacji o działaniach Izby w formie biuletynu,
 • przesyłanie informacji o posiadanych dokumentach, trwających procesach legislacyjnych,
 • przesyłanie zaproszeń na wybrane imprezy organizowane przez Izbę (wszystkie otwarte, i wybrane zamknięte) – odpłatność za imprezy otwarte z rabatem 10%, za zamknięte bez rabatu.
 • podejmowanie się przez Biuro Izby działań na rzecz firmy wyłącznie na zasadach komercyjnych zleceń, w ograniczonym zakresie (podejmowanie się działań, których skutki będą odczuwalne dla całej branży)
  Pakiet podstawowy:
 • 8 głosów na Walnym
 • szczegółowe informowanie o działaniach Izby,
 • przesyłanie posiadanych przez Izbę dokumentów, ekspertyz, informacji o przebiegu prowadzonych spotkań, organizowanych imprez, prac rządowych zespołów roboczych, komisji parlamentarnych,
 • udział w opiniowaniu zmian legislacyjnych ,
 • udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Izbę, w części nieodpłatnie, w części z dużymi rabatami,
 • kojarzenie z partnerami krajowymi i zagranicznymi, pomoc w realizacji inwestycji, lobbing na rzecz firmy, interwencje w sprawach firmy w urzędach, funduszach, itp. – rabaty przy zleceniach komercyjnych,
 • uzyskiwanie ekspertyz i interpretacji prawnych na zlecenie firmy,
 • promowanie firm podczas imprez organizowanych przez Izbę, prezentacje obiektów zrealizowanych przez firmę podczas szkoleń dla samorządów,
  Pakiet specjalny:
 • 20 głosów na Walnym
 • przyjmowanie w pierwszej kolejności wszelkich zleceń od firmy,
 • realizacja indywidualnych zleceń lobbingowych,
 • znaczące rabaty na wszystkie usługi,
 • bezpłatny udział w większość imprez organizowanych przez Izbę,
 • możliwość udziału w pracach komisji parlamentarnych w imieniu Izby, zespołach roboczych rządu, itp.
 • wyszukiwanie partnerów biznesowych, zapewnianie obsługi spotkań biznesowych, imprez promocyjnych, itp.


 •  
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA


   
   
  facebook
  newsletter

  Zapisz się na bezpłatny

  Wiadomości z portalu na e-mail

  Zapisz