DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Lasy i Leśnictwo w liczbach

GUS - Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005

Autor: opr. PR
Źródło: GUS - Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005
Data: 2005-07-01


W czerwcu GUS przedstawił czterdzieste ósme wydanie Małego Rocznika Statystycznego, my prezentujemy Państwu wybrane informacje z tej publikacji dotyczące sektora Leśnego w Polsce, część danych wzbogaciliśmy o dodatkowe wykresy obrazujące zmiany w Leśnictwie.

Powierzchnia gruntów LeśnychPowierzchnia gruntów LeśnychPowierzchnia gruntów Leśnych
Stan w dniu 31 XII 2004

w tym:
Wyszczególnienie 1995 2000 2003 2004
OGÓŁEM w tys. ha 8946 9059 9139 9171
Lasy 8756 8865 8942 8973
Publiczne 7262 7341 7379 7400
własność Skarbu Państwa 7186 7262 7298 7319
w tym:
w zarządzie Lasów Państwowych 6868 6953 7006 7030
parki narodowe 162 181 181 182
własność gmin* 76 79 81 81
Prywatne 1494 1524 1563 1573
w tym własność:
osób fizycznych 1397 1428 1467 1476
wspólnot gruntowych 68 69 67 67
Grunty związane z gospodarką leśną 190 194 197 198
LESISTOŚĆ w % 28,0 28,4 28,6 28,7
ZALESIENIE w % 27,7 28,1 28,3 28,4
* Dotyczy także gmin majacych również status miasta na prawach powiatu.

Pozyskanie drewna

Sortymenty* 1995 2000 2003 2004
w dam3
OGÓŁEM 22492 27659 30836 32725
W tym grubizna 20651 26025 28737 30426
grubizna iglasta 15365 19540 20838 22059
w tym drewno:
wielkowymiarowe 7754 9470 9168 9706
średniowymiarowe do
przerobu przemysłowego
5579 8507 9685 10253
opałowe 698 730 1276 1350
grubizna liściasta 5286 6485 7899 8367
w tym drewno:
wielkowymiarowe 1910 2484 2597 2738
średniowymiarowe do
przerobu przemysłowego
2579 3193 4238 4473
opałowe 713 806 1064 1126
*Na podstawie klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej Polskimi Normami.
ODNOWIENIA, ZALESIENIA I INNE PRACE HODOWLANE

Wyszczególnienie 1995 2000 2003 2004
w tys. ha
Odnowienia i zalesienia 77,8 68,9 66,1 61,3
Odnowienia 62,2 45,5 39,6 48,6
sztuczne 55,5 40,2 35,7 43,5
zrębówa 44,5 36,7 33,9 41,4
halizn i płazowin 11,09 3,5 1,8 2,1
naturalne 6,7 5,3 3,9 5,1
Zalesieniab 15,6 23,4 26,5 12,7
Pielęgnowaniec 391,7 333,3 283,9 328,7
W tym: upraw 251,9 223,1 197,8 229,6
młodników 121,1 90,5 79,0 92,0
aŁącznie z odnowieniami pod osłoną drzewostanów; w 1995 r. z dolesieniami luk w drzewostanach. bUżytków rolnych i nieużytków przeznaczonych do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego. cPrace hodowlane związane z pielęgnowaniem gleby i drzewostanów w wieku do 20 lat.OCHRONA LASÓW

Wyszczególnienie 1995 2000 2003
2004
Powierzchnia lasów - w ha -
objęta zabiegami ochronnymia
ogółem w % powierzchni
zalesionej
Zwalczającymi owady występujące masowo 274037 169562 178564 118397 1,3
w tym opryski z samolotów 222331 130702 154938 90789 1,0
Zwalczającymi pasożytnicze grzybyb 56607 93533 42195 50178 0,7
Chroniącymi drzewostany przed zwierzynąb 131857 112589 71199 78949 1,1
Usunięte z lasub: posusz, złomy
i wywroty w dam3
5417 6997 6487 5183 x
aPrzy użyciu środków chemicznych, biologicznych i mechanicznych. bW lasach w zarządzie Lasów Państwowych.

STAN ZDROWOTNY LASÓWa

Wyszczególnienie
Drzewa - w odsetkach - o stopniu uszkodzenia
0
(bez uszkodzeń)
1
(uszkodzenia słabe)
2
(uszkodzenia średnie)
3b
(uszkodzenia silne)
OGÓŁEM 1995 5,7 41,6 49,5 3,0
2000 10,4 57,7 29,9 1,6
2002 8,8 58,5 30,7 1,6
2003 8,1 57,1 32,6 1,6
aOkreślony na podstawie monitoringu biologicznego prowadzonego na stałych powierzchniach w drzewostanach w wieku 41 lat i więcej, uwzględniającego defoliację (ubytek) i odbarwienie aparatu asymilacyjnego. bNie uwzględniono drzew martwych.Fragment "Małego Rocznika Statystycznego Polski 2005" dotyczący Leśnictwa, do pobrania w pliku PDF

Lasy i Leśnictwo w liczbach (Zdjęcia: 4)

Powierzchnia gruntów LeśnychPozyskanie drewna Lesistość i pozyskanie drewnaStruktura i powierzchnia lasów

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz