DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Stop hałasowi! - Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Autor: oprac. jr
Źródło: EASHW
Data: 2005-10-20


Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, w 2005 roku organizowany pod hasłem „Stop hałasowi!” zwraca uwagę na 60 milionów pracowników w Unii Europejskiej, którzy są narażeni na działanie hałasu w miejscu pracy.

Kampania wieńczy końcowe przygotowania do wejścia w życie nowej dyrektywy UE, mającej na celu powstrzymanie niepokojąco wysokiego poziomu utraty zdrowia, a także strat ekonomicznych, związanych ze szkodliwym oddziaływaniem hałasu w miejscu pracy.

Szacuje się, że jedna trzecia pracowników w Europie — ponad 60 milionów ludzi — jest narażona na działanie wysokiego poziomu hałasu przez ponad jedną czwartą swojego czasu pracy. Utrata słuchu spowodowana hałasem jest zaliczana do najczęściej występujących chorób zawodowych w Unii Europejskiej. Jest to jednocześnie jedna z najbardziej kosztownych chorób, ponieważ rocznie wydaje się miliardy euro na pokrycie odszkodowań oraz ukrytych kosztów wynikających ze zwolnień lekarskich, niższej wydajności pracy i wypadków spowodowanych osłabioną zdolnością porozumiewania się w głośnym środowisku. Koszty narażenia na hałas są zatem ogromne.

„Nasza kampania ma na celu zmniejszenie bardzo wysokich kosztów ludzkich ponoszonych przez pracowników i ich rodziny, a co za tym idzie również poprawę konkurencyjności regionu”, wyjaśnia Hans-Horst Konkolewsky, dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. „Agencja i jej partnerzy, tworzący sieć w ponad 30 krajach, prowadzić będą kampanie, seminaria i innego rodzaju działania, aby dotrzeć z przesłaniem “Stop hałasowi!” do pracodawców, specjalistów BHP oraz do pracowników” - dodaje Hans-Horst Konkolewsky. Lista miejsc pracy i zawodów, w których hałas może stanowić problem, jest bardzo obszerna i obejmuje m.in. fabryki i stocznie, ale także gospodarstwa rolne, place budowy, klasy szkolne, kluby i bary; dotyczy zarówno muzyków, jak i personelu centrów obsługi telefonicznej czy też kierowców.
Utrata słuchu może znacząco obniżać jakość życia, ponieważ zazwyczaj prowadzi do izolacji społecznej. Natomiast hałas w miejscu pracy może również podnosić poziom stresu, zwiększać ryzyko występowania wypadków, a w przypadku kobiet ciężarnych działa szkodliwie na słuch płodu.

W celu ochrony zdrowia pracowników, nowa dyrektywa UE, która wchodzi w życie we wszystkich państwach członkowskich w lutym 2006 r., ustala dzienną dawkę ekspozycji na hałas na poziomie 87dB(A) i wymaga, aby „zagrożenia związane z narażeniem na hałas zostały wyeliminowane u źródła lub ograniczone do minimum.”

W dniach 24–28 października w całej Europie będą odbywać się kampanie informacyjne mające na celu podnoszenie świadomości ryzyka związanego z narażeniem na hałas, seminaria i konferencje, stanowiące część Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2005.

Kampanię wspierają różnorodne materiały informacyjne dostępne w internecie i drukowane, łącznie z nowo wydanym raportem pt.: Zmniejszenie zagrożeń spowodowanych hałasem w miejscu pracy. Ponadto przedsiębiorstwa i organizacje zajmujące się bezpieczeństwem pracy są zaproszone do podpisania Karty Kampanii, dostępnej na stronie internetowej Europejskiej Agencji, by zademonstrować swe zaangażowanie w ochronę pracowników przed nadmiernym hałasem.

Szczegółowe informacje znajdują się na specjalnej stronie internetowej
Europejskiego Tygodnia 2005

zobacz

Dodatkowe informacje:
Dane kontaktowe koordynatorów kampanii Europejskiego Tygodnia 2005 na poziomie krajowym są dostępne na stronie internetowej: http://ew2005.osha.eu.int/nationalcontactsandactivities/
Pełny pakiet informacji na temat hałasu w miejscu pracy jest dostępny w internetowym biurze prasowym kampanii na stronie internetowej: http://ew2005.osha.eu.int/pressroom
Europejski Szczyt nt. Hałasu w Miejscu Pracy odbędzie się 12 grudnia 2005 r. w Bilbao (Hiszpania) i będzie wydarzeniem zamykającym kampanię Europejskiego Tygodnia 2005. Ta ważna europejska konferencja zgromadzi ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyków i decydentów politycznych z całej Europy, w celu omówienia wyzwań i przyszłych strategii ukierunkowanych na lepszą kontrolę hałasu w miejscu pracy.

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy została powołana do życia przez Unię Europejską, w celu poprawy dostępu do informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania Agencji, która ma swoją siedzibę w Bilbao w Hiszpanii, mają na celu poprawę warunków pracy poprzez stymulowanie przepływu informacji technicznych, naukowych i ekonomicznych między wszystkimi stronami zaangażowanymi w działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
EASHW


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz