DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

OBORNIKI: umowa znacząca

Autor:
Źródło:
Data: 2005-10-07


Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. informuje, że w dniu 5 października 2005 roku podpisał z "Berlin Group Development" spółką z ograniczona odpowiedzialnością przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż nieruchomości Spółki położonej w Szamotułach, o powierzchni około 7.481,00 m2. Strony umowy ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 1.000.000,00 PLN netto.
Warunkami zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie do dnia 31.03.2006r. jest wypełnienie przez WFM S.A. następujących warunków: - uzyskanie pozytywnych wyników badań hydrologicznych gruntu, badań i analiz inżynieryjnych oraz badań i analiz ekologicznych- umożliwiających Kupującemu posadowienie budynku, - wykreślenie z ksiąg wieczystych wszelkich obciążeń lub też przedłożenie dokumentów zezwalających na ich wykreślenie bądź bezciężarowe odłączenie, - umożliwienie Kupującemu dostępu do infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji planowanej inwestycji, - uzyskanie przez sprzedającego wszystkich niezbędnych z przepisami stanowisk, uzgodnień i decyzji właściwych organów koniecznych do pełnej realizacji planowanej inwestycji, - przedłożenie w terminie do 30.11.2005r. uchwały Rady Nadzorczej WFM S.A. zezwalającej na zawarcie umowy przyrzeczonej.

Strony umowy ustaliły następujące terminy płatności: - w dniu 5 października 2005r. - Kupujący zapłacił na rzecz Sprzedającego zaliczkę w wysokości 90.000,00 złotych - pozostała część kwoty zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przyrzeczonej. Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta- wartość umowy przekroczyła 10 % kapitałów własnych WFM S.A..

Raport bieżący nr 38/39/2005 (Emitent - PAP - czwartek, 06/07.10.2005)


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz