/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Program UE Phare - Systemy Zarządzania BHP

Autor:
Źródło:
Data: 2005-02-05


W tym opracowaniu (Tom 2 (b)), zawarte są specjalistyczne informacje związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania BHP w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego i stanowią one uzupełnienie bardziej ogólnych danych znajdujących się w I Tomie niniejszego dokumentu.

Informacje te dotyczą niektórych norm i Dyrektyw stosowanych w krajach UE i których stosowanie prawdopodobnie będzie wymagane w Polsce po wejściu do UE. Norm tych nie należy traktować jako obowiązujących norm krajowych. Poszczególne kraje członkowskie UE mogą interpretować oraz wdrażać dyrektywy w nieco inny sposób. Dyrektywy bowiem wyznaczają poziom minimum oraz zawierają podstawowe wymagania, do których muszą się zastosować wszystkie kraje członkowskie.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat bezpiecznej pracy oraz norm wyznaczonych dla przemysłu drzewnego w krajach członkowskich UE. Prezentuje on wzorzec brytyjski w interpretowaniu oraz wdrażaniu dyrektyw UE.
Oprócz Dyrektyw wszystkie kraje członkowskie tworzą i stosują europejskie normy techniczne. Na produktach wytwarzanych według tych norm i spełniających obowiązujące wymogi widnieje znak WE wskazujący, że dany produkt może być sprzedawany we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej.
Jednakże wciąż należy zachowywać ostrożność przy zakupie urządzeń, sprzętu i maszyn. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa produkcyjne mogą same zaświadczyć, że ich produkt spełnia wymania UE. Po wnikliwszym zbadaniu może się jednak okazać, że zakupiony sprzęt nie spełnia podstawowych wymagań, a szansa na rekompensatę (odszkodowanie) ze strony dostawcy będzie minimalna. Obecnie dokonuje się analizy powyższej słabości systemu i kraje członkowskie zamierzają opracować politykę wdrażania norm, którą miałyby stosować wszystkie kraje Wspólnoty Europejskiej.
Zatem sprawdzanie, czy sprzęt zakupiony w krajach UE spełnia wszystkie polskie normy jest celowe.

Dyrektywy WE dotyczące przede wszystkim przemysłu drzewnego są wymienione poniżej:
• Council Directive –Dyrektywa Rady 89/654/EC,
- określa i definiuje podstawowe wymagania związane z BHP w miejscu pracy. Dyrektywa ta ma jeszcze zostać poprawiona.
• Council Directive – Dyrektywa Rady 89/656/EC,
- określa i definiuje podstawowe wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej.
• Council Directive – Dyrektywa Rady 89/655/EEC poprawiona przez 95/63/WE,
- określa i definiuje podstawowe wymagania dotyczące sprzętu używanego do pracy.
• Council Directive – Dyrektywa Rady 90/269/EC
- określa i definiuje podstawowe wymagania dotyczące czynności związanych z transportem ręcznym.
Konkurs Zarządzania Bezpieczeństwem

Pełną treść w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu

Plik do pobrania w formacie PDF Program UE Phare - Systemy Zarządzania BHP

Liczba wyświetleń: 1209


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA