DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Kapitał zakładowy w górę

Autor:
Źródło:
Data: 2005-09-28


Spółki kapitałowe muszą do 1 stycznia 2006 r. podwyższyć swoje kapitały zakładowe do wymaganych minimów. Jest to jeden z obowiązków nałożonych przez przepisy przejściowe kodeksu spółek handlowych. Jego niespełnienie może grozić rozwiązaniem spółki.

Zgodnie z art. 624 kodeksu spółek handlowych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miały do 1 stycznia 2004 r. podwyższyć kapitał zakładowy do 25 000 zł, natomiast akcyjne – do 250 000 zł. Docelowo jednak, tj. do 1 stycznia 2006 r., spółki te powinny dysponować kapitałem jeszcze wyższym, bo wynoszącym 50 000 zł w spółkach z o.o. i 500 000 zł w akcyjnych.

Rejestracja podwyżki kapitału
Zgodnie z art. 441 k.s.h., zarząd spółki zgłasza podwyższenie kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
• uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego bądź uchwałę zarządu podjętą w granicach statutowego upoważnienia, która zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego,
• ogłoszenie i wzór zapisu, jeżeli podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze subskrypcji zamkniętej albo otwartej,
• spis nabywców akcji z uwidocznieniem liczby akcji, przypadających na każdego z nich, oraz wysokości uiszczonych wpłat,
• dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do zmiany statutu takie zatwierdzenie jest wymagane,
• oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na akcje zostały wniesione, a w przypadku gdy wniesienie wkładów niepieniężnych ma nastąpić po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, że przejście tych wkładów na spółkę jest zapewnione w terminie określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,
• umowę objęcia akcji, jeżeli objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej,
• oświadczenie zarządu, o którym mowa w art. 310 par. 2, tj. oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, w związku z art. 431 par. 7, jeśli zarząd złożył takie oświadczenie.

W przypadku objęcia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu należy dołączyć prospekt, wymagany w przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.

cały artykuł: Gazeta Prawna - Prawo Gospodarcze: Nr 189 (1554)


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz