DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w sierpniu 2005

GUS

Autor:
Źródło: GUS
Data: 2005-09-20


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2005r.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w sierpniu 2005r. o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 0,3%), w tym zwłaszcza w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 3,5%. Zanotowano również wzrost cen produkcji skór wyprawionych i wyrobów z nich (o 1,0%), artykułów spożywczych i napojów, w dziale włókiennictwo (o 0,4%), produkcji wyrobów z metali, wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (o 0,3%), a także wyrobów chemicznych (o 0,2%). Ceny produkcji maszyn i urządzeń ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny działalności wydawniczej; poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji masy włóknistej oraz papieru (o 0,3%), drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny, sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 0,4%) oraz pozostałego sprzętu transportowego (o 0,6%). Producenci metali obniżyli ceny o 1,6%, a instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków - o 2,0%. Ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu, spadły natomiast ceny w górnictwie (o 1,0%), w tym - w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego; wydobywaniu torfu - o 1,5%.

W okresie styczeń-sierpień br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 1,3% (wobec 6,7% przed rokiem).
W sierpniu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,1% niższe niż przed rokiem. Spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 1,0%). Podniesiono natomiast ceny w górnictwie (o 2,8%) oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (o 4,2%).

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2005r. były o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej wzrosły ceny wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 1,0%). Podniesiono również ceny wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (o 0,5%), przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych (o 0,4%) oraz wznoszenia budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej (o 0,2%).

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano - montażowej w sierpniu 2005 r.
Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu po wyeliminowaniu wpływu zmian cen (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 4,6% wyższa niż przed rokiem i o 3,8% większa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 4,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% niższym w porównaniu z lipcem br.

W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano w 19 (spośród 29) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych - o 16,4%, maszyn i urządzeń - o 15,0%, drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny - o 13,3%, wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych - o 10,7%, artykułów spożywczych i napojów - o 10,5%, wyrobów chemicznych - o 6,1%, wyrobów z metali - o 6,1%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 33,1%, odzieży i wyrobów futrzarskich - o 11,6%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 9,4%, skór wyprawionych i wyrobów z nich - o 9,3%, w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego; wydobywaniu torfu - o 7,6%

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz