DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Barlinek: Stanowisko ws. artykułu w PB

Barlinek SA

Autor:
Źródło: Barlinek SA
Data: 2005-09-16


W związku z publikacją gazety "Puls Biznesu" z dnia 15 września 2005r. pt. "Szwedzki Valinge oskarża Barlinek", która to publikacja zagraża dobrom osobistym i interesom Spółki, a także może stanowić element manipulacji związanej z publiczną ofertą akcji "Barlinek" S.A., Zarząd "Barlinek" S.A niniejszym wyjaśnia, że w przedmiotowej sprawie występuje następujący stan faktyczny i prawny:

1. "Barlinek" S.A. korzysta z ochrony wynikającej z dokonanego w dniu 31 grudnia 2002r. zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP na "panel podłogowy - przegubowe połączenie rozłączne desek" (nr P 358084), zawierającego rozwiązanie określane jako system "barclick", co zostało wskazane na str. 99 prospektu emisyjnego.

2. Zgłoszenie patentowe "Barlinek" S.A. zostało dokonane przez rzecznika patentowego, który - jako osoba zaufania publicznego - zobowiązany był i wykonał wstępne badanie rozwiązania "barclick" pod kątem ewentualnego podobieństwa do innych rozwiązań występujących na rynku, wykluczającego ewentualnie rejestrację patentu "barclick" - jako rozwiązania nienowatorskiego. Raport rzecznika patentowego jednoznacznie stwierdził, że system "barclick" nie nosi cech podobieństwa do innych rozwiązań uniemożliwiających rejestrację na rzecz "Barlinek" S.A.

W dniu 12 lipca 2004r., w ramach procedur toczących się przed Urzędem Patentowym RP, zgłoszenie patentowe "Barlinek" S.A. zostało oficjalnie opublikowane.

3. "Barlinek" S.A. dokonał zgłoszenia systemu "barclick" także w European Patent Office (EPO), który przeprowadził wstępne badanie zdolności patentowej zgłoszonego rozwiązania. W raporcie datowanym na 9 września 2004r. EPO stwierdził, iż zgłoszenie "Barlinek " S.A. spełnia wymogi stawiane odpowiednimi przepisami, w szczególności zawiera element nowatorstwa w stosunku do innych badanych zgłoszeń lub patentów. Materiałem porównawczym w badaniu były zgłoszenia innych podmiotów, m.in. firm: "Valinge", "Unilin", "Akzenta".

4. W okresie wykorzystywania przez "Barlinek" S.A. systemu "barclick", przed i po jego zgłoszeniu do urzędów patentowych, żaden podmiot nie zgłosił w żaden formalny sposób żadnych roszczeń, protestów lub uwag do stosowanego rozwiązania.

Powyższe stwierdzenie jest aktualne także w chwili obecnej - Zarządowi "Barlinek" S.A. nie jest wiadomym o jakichkolwiek wspomnianych działaniach ze strony jakichkolwiek osób.

Stosownie do treści Art. 13 Ustawy z dnia 30 czerwca 2003r. prawo własności przemysłowej pierwszeństwo do uzyskania patentu oznacza się według daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym i nasze rozwiązanie korzysta z tej ochrony od dnia 31.12.2002r., czyli od trzech lat. Zarząd "Barlinek" S.A. uważa, że sytuacja korzystania przez Spółkę z podlegającego ochronie prawa ze zgłoszenia patentowego systemu "barclick" nie rodzi żadnych potencjalnych ryzyk dla Spółki, które można by uznać za prawdopodobne.

5. Obecne nieformalne działania reprezentującego firmę Valinge Pana Darko Pervana, które - jako nieprzypadkowo zbiegające się z publiczną emisją akcji "Barlinek" S.A., przy równoczesnym braku jakichkolwiek legalnych kroków prawnych przez okres 3 lat od daty rejestracji patentu "Barlinka" - stanowią w istocie specyficzną próbę sprzedaży licencji na bezklejowe łączenie paneli. Ponieważ związek pomiędzy obecnymi działaniami firmy Valinge, a publiczną ofertą akcji "Barlinek" S.A. wydaje się oczywisty, Zarząd "Barlinek" S.A. informuje, iż w dniu 8 września 2005r., kiedy powziął wiadomość o nielegalnych działaniach konkurencji, powiadomił o sprawie Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

6. W związku faktem, iż Zarząd "Barlinek" S.A. uświadomił sobie obecnie, iż jedyną intencją Pana Darko Pervana jest podjęta specyficzną metodą próba sprzedaży technologii bezklejowego łączenia paneli podłogowych, którą - jako odmienną w rozwiązaniach "Barlinek" S.A. posiada zarejestrowaną w Urzędzie Patentowym, Zarząd "Barlinek" S.A. odstąpił od planowanego na 15 września 2005r. spotkania z firmą Valinge. Zarząd "Barlinek" S.A. zwraca przy tym uwagę na fakt, iż na rynku paneli podłogowych stosowanych jest kilka zarejestrowanych suwerennie systemów bezklejowego ich łączenia, a firma Valinge - w przeciwieństwie do "Barlinek" S.A. - pozostaje tym zakresie w sporach prawnych z innymi podmiotami.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz