DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Projekt ustawy budżetowej na rok 2006

Autor:
Źródło:
Data: 2005-09-07


Podczas wczorajszego posiedzenia Rada Ministrów zaakceptowała wstępny projekt ustawy budżetowej na 2006 rok.

Zaakceptowano również pakiet dokumentów związanych z projektem „Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013”

W projekcie ustawy budżetowej na 2006 r. zaplanowano:
-dochody budżetu państwa na kwotę 189.228.000 tys. zł;
-wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 221.803.000 tys. zł;
-deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 32.575.000 tys. zł.

Prognoza dochodów budżetu państwa na 2006 r. oparta jest na prognozach makroekonomicznych, dotyczących tego okresu oraz przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów 2005 r.
W projekcie ustawy budżetowej założono, że w 2006 r. nie byłoby zasadniczych zmian w obszarze podatków bezpośrednich, co spowoduje, że system pozostanie stabilny. Powinno to przyczynić się do tendencji wzrostowych w gospodarce. Planowane zmiany są głównie wynikiem przyjęcia przez Sejm ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i związanymi z tym znacznymi skutkami finansowymi dla budżetu państwa.

Związane z powyższą zmianą powstałe napięcia po stronie dochodów budżetu państwa będą częściowo łagodzone poprzez podwyżki stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe.
W roku planowanym po raz ostatni wystąpią bezpośrednie wpłaty z Unii Europejskiej w ramach instrumentu poprawy płynności budżetu państwa w okresie pierwszych lat członkostwa oraz wpłaty środków służących na dostosowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej do wymogów traktatu z Schengen. W roku 2006 znacznie niższe będą dochody budżetu z tytułu wpłaty zysku NBP, co jest rezultatem przewidywanego niskiego poziomu zysku NBP w roku bieżącym.
Poręczenia i gwarancje będą mogły być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 17 mld zł. Przewiduje się, że ogólna rezerwa budżetowa wyniesie 93 mln zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 2.452 zł.

Średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2006 r. można prognozować na 1,5 proc., zaś średni wzrost cen nakładów inwestycyjnych prognozowany jest na 1,5 proc w 2005 r i 2,5 proc w 2006 r.

Ponadto szacuje się, że w 2006 r. :

•produkt krajowy brutto (PKB) wyniesie 4,3 proc;
•średnioroczny kurs złotego ukształtuje się na poziomie 3,97 zł/euro i 3,26 zł/USD;
•stopa bezrobocia spadnie na koniec 2006 r. do 16,9 proc;
•przychody z działań prywatyzacyjnych są oceniane na 5 mld zł.


W 2006 roku zostanie przeprowadzona waloryzacja rent i emerytur według nowych zasad, w wyniku której przewidywany jest realny wzrost emerytur i rent i wyniesie ok. 5,4 proc.
W przyszłym roku realne tempo wzrostu eksportu wzrośnie do 6,3 proc, a import wskutek znaczącego przyrostu tempa popytu krajowego przyspieszy także do 6,3 proc.

CIRPRESS


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz