DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Słońce i drewno grzeją w Raciążu

EkoFundusz - Komunikat prasowy Nr 10/04

Autor:
Źródło: EkoFundusz - Komunikat prasowy Nr 10/04
Data: 2004-10-10


Modernizacja systemu grzewczego w Raciążu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

W listopadzie br. zakończona zostanie kompleksowa modernizacja systemu grzewczego miasta Raciąż (województwo mazowieckie), w ramach której zlikwidowano 17 kotłowni lokalnych opalanych węglem i olejem opałowym i zastąpiono je jedną centralną kotłownią opalaną zrębkami drzewnymi. Dodatkowo, dla wspomagania wytwarzania ciepłej wody użytkowej zainstalowano kolektory słoneczne. Oprócz dodatkowych korzyści energetycznych w systemie grzewczym stanowią one promocję takiego sposobu pozyskiwania energii wśród mieszkańców miasta i na terenie całego województwa.

Projekt ten został laureatem konkursu EkoFunduszu na energetyczne wykorzystanie biomasy i otrzymał nagrodę w wysokości 1,52 mln zł, co stanowiło blisko 30% kosztów przedsięwzięcia. Z środków tych zakupione zostały kotły francuskiej firmy COMPTE, opalane zrębkami drzewnymi.

Raciąż ze względu na brak podłączenia do sieci gazowniczej wytwarzał dotychczas energię cieplną w oparciu o spalanie węgla i oleju opałowego. Do niedawna w mieście funkcjonowało 17 niskosprawnych kotłowni lokalnych o łącznej mocy zainstalowanej ponad 6 MW, w których spalano około 1,18 tys. ton węgla i 292 tony oleju opałowego rocznie. Kotłownie te były źródłem uciążliwej emisji zanieczyszczeń do powietrza. W ramach projektu zostały one zastąpione centralną kotłownią wyposażoną w 2 kotły opalane biomasą o mocy 2,5 MW i 1,5 MW. Nowa instalacja będzie zużywać około 3,1 tys. ton zrębków rocznie.
Dodatkowo zainstalowano 48 m2 wysokosprawnych, próżniowych kolektorów słonecznych, które pozwolą na pokrycie 20-30% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie letnim. Centralizacja systemu ciepłowniczego wymagała budowy ciepłociągów. Węzły cieplne wyposażone zostały w automatykę pogodową, co pozwoli na racjonalizację zużycia energii przez jej odbiorców.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu sprawności wytwarzania energii cieplnej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. O 4,6 tys. ton/rok zmniejszy się emisja dwutlenku węgla. Emisja dwutlenku siarki i pyłów zostanie zredukowana o 97% w stosunku do wielkości sprzed modernizacji. Poprawa jakości powietrza w mieście będzie wyraźnie odczuwalna dla mieszkańców, tym bardziej, że kotłownie węglowe były usytuowane w gęstej zabudowie w mieście. Zastosowanie biomasy jako paliwa, przy jednoczesnym wykorzystywaniu energii słonecznej powinno także wpłynąć na stabilizację, lub nawet obniżenie cen ciepła w mieście.

Uroczyste oddanie obiektu do eksploatacji nastąpi w dniu 3 listopada 2004 r.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz