DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Konserwacja drewna archeologicznego w Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Autor: opr.JR
Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Data: 2005-09-05


Dział Konserwacji Muzealiów specjalizuje się w ochronie i konserwacji przesyconego wodą drewna wykopaliskowego, wydobywanego z mokrych stanowisk archeologicznych.|

<center>fragment czółna (dłubanki)</center><center>fragment czółna (dłubanki)</center>

Dział Konserwacji Muzealiów specjalizuje się w ochronie i konserwacji przesyconego wodą drewna wykopaliskowego, wydobywanego z mokrych stanowisk archeologicznych.|

Wybrane zabytki drewniane, konserwowane w Biskupinie w ubiegłych latach:

- płaskodenne czółno (dłubanka) z Lewina Brzeskiego (woj. opolskie)(IV w. n.e., długość 12,4 m). Obiekt eksponowany w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

- trumna kłodowa z Grochów Starych (woj. podlaskie)(ok. II-III w. n.e., długość 3,85 m, szerokość 1,25 m). Obiekt eksponowany w Państwowym Muzeum w Białymstoku

- elementy konstrukcyjne wczesnośredniowiecznego gródka z wyspy Pasieka w Opolu. Drewno eksponowane w Amfiteatrze 1000-lecia w Opolu

- cembrowina wczesnośredniowiecznej studni zrębowej z Pfettrach-Hőffen. Obiekt eksponowany w hallu Urzędu Gminy Altdorf (Bawaria, Niemcy)

- drewniane zabytki z Karczyna (woj. kujawsko-pomorskie) - z trasy rurociągu gazowego 

 

Zabytki konserwowane aktualnie:

- fragment czółna (dłubanki) ze wsi Kozarze (woj. podlaskie) (I w. p.n.e., długość 5,4 m)

- rury wodociągowe z Krosna (woj. podkarpackie) (XIV w.)

- cembrowina studni ze Ślęży (woj. dolnośląskie).

 

Spośród niezliczonej ilości drewnianych przedmiotów i budowli, które powstawały i towarzyszyły człowiekowi od najbardziej zamierzchłych czasów, przetrwały tylko nieliczne - zalegające w środowiskach suchych lub mokrych (zbliżonych do beztlenowych). W wyniku długotrwałego oddziaływania wielu czynników destrukcyjnych, powodujących uszkadzanie lub rozkład ścian komórkowych podstawowych elementów anatomicznych tkanki drzewnej, zmienił się skład chemiczny drewna - w tym zawartość głównych składników strukturalnych.
W konsekwencji, mokre drewno wykopaliskowe charakteryzuje się znaczącym obniżeniem właściwości fizycznych i mechanicznych.

Mokre drewno archeologiczne, pozostawione bez konserwacji, szybko wysycha. W czasie suszenia dochodzi do dużego skurczu tkanki drzewnej, powstawania silnych deformacji i głębokich pęknięć desorpcyjnych. Drewniany zabytek może ulec nawet całkowitemu zniszczeniu, rozsypując się na wiele zdeformowanych fragmentów.

Podstawowym zabiegiem konserwatorskim jest stabilizacja wymiarowa drewna - ograniczająca jego kurczenie i związane z tym następstwa.


W Biskupinie do impregnacji drewna archeologicznego stosowane są poliglikole etylenowe (PEG), sacharoza lub laktitol. Przed rozwojem mikroorganizmów drewno jest zabezpieczane czwartorzędowymi związkami amoniowymi lub synergicznymi mieszaninami pochodnych izotiazolowych.

NASYCALNIA DREWNA BUDOWLANEGO
Od 1990 roku drewno wbudowywane do rekonstrukcji biskupińskich impregnowane jest pełnokomórkową metodą próżniową. Zabiegi przeprowadzane są w specjalistycznej nasycalni - poza terenem rezerwatu. Nasycanie drewna trwa zaledwie kilka godzin. Ciecz impregnacyjna wnika głęboko w tkankę drzewną, przesycając ściany komórkowe i wypełniając wszystkie wolne przestrzenie. W przeciwieństwie do metod powierzchniowych, drewno zaimpregnowane metodą próżniową jest chronione na całym przekroju poprzecznym - z wyłączeniem strefy twardzielowej. Jeśli będzie to uzasadnione stopniem zagrożenia wbudowywanych elementów, w 1 m3 drewna możemy wprowadzić nawet 400 litrów cieczy impregnacyjnej.

Drewno nasycamy nowoczesnym i skutecznym, bezchromowym preparatem na bazie miedzi HDO - niezawodnej i szybko utrwalającej się substancji czynnej o długotrwałym czasie działania. Przyjazny środowisku impregnat jest skuteczny przeciwko grzybom i owadom - technicznym szkodnikom drewna. Zabezpieczone elementy mogą być eksploatowane nawet w warunkach ekstremalnych - na otwartej przestrzeni, przy stałym kontakcie z gruntem, w wodzie. Preparat po utrwaleniu jest trudny do wymycia, odporny na wpływy atmosferyczne, obojętny dla roślin, nietoksyczny dla ludzi i zwierząt.

 

 

XI FESTYN ARCHEOLOGICZNY
17-25.09.2005 r., w godzinach 10.00-17.00
"Wikingowie i ich sąsiedzi"

Organizatorzy FESTYNU ARCHEOLOGICZNEGO, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, już po raz jedenasty serdecznie zapraszają na biskupińskie spotkanie z archeologią. Rozpoczynający nową dekadę tych spotkań tegoroczny festyn, zatytułowany "WIKINGOWIE I ICH SĄSIEDZI", będzie niebezpiecznym i pełnym przygód rejsem po bezkresnych wodach dziejów opanowanych przez groźnych Wikingów. I chociaż Wikingowie najczęściej opisywani byli niegdyś jedynie jako "wilki oceanów" i okrutni rabusie chcemy biskupińskim gościom ukazać jeszcze świat odważnych podróżników i odkrywców, wytrawnych kupców i handlowców, wspaniale zorganizowanych osadników oraz znakomitych cieśli i szkutników...

ZAPRASZAMY

Biskupin - najbardziej znany w Europie środkowej rezerwat archeologiczny. Badania wykopaliskowe rozpoczęły się w 1934 roku. Imponujcy był rozmach prowadzonych prac wykopaliskowych, w których stosowano nowoczesne metody badań. W ich wyniku odkryte zostały konstrukcje drewniane osiedla sprzed ponad 2700 lat ( zachowane w znakomitym stanie ).

Konserwacja drewna archeologicznego w Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (Zdjęcia: 6)

<center>fragment czółna (dłubanki)</center><center> cembrowina studni ze Ślęży</center><center>Nasycanie drewna</center><center>Nasycanie drewna</center>Biskupin

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz