DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce

PAP

Autor:
Źródło: PAP
Data: 2005-09-02


W 2010 r. z odnawialnych źródeł ma pochodzić 7,5 proc. zużywanej w Polsce energii elektrycznej - zakłada raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy, zaakceptowany w sierpniu przez rząd. W roku 2005 ma to być 2,2 proc.

Z raportu, do którego dotarła PAP, wynika, że prognozowany wzrost zużycia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) jest jeszcze większy, jeżeli zmierzyć go w wartościach bezwzględnych: z 3,12 terawatogodzin (TWh) w 2005 roku do 11,1 TWh w roku 2010.

Jak wynika z raportu, największe możliwości kryją się w trzech rodzajach źródeł odnawialnych: biomasie, wietrze i wodzie.

Energia elektryczna z biomasy ma wynieść około 4 proc. krajowego zużycia. Dla celów energetycznych planuje się wykorzystanie biomasy pochodzącej z upraw energetycznych oraz słomy, a także biomasy odpadowej oraz pochodzącej z osadów ściekowych. Raport przewiduje: - rozwój skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w małych zespołach wytwórczych, wykorzystujących uprawy energetyczne, słomę oraz odpady z rolnictwa i leśnictwa; - zagospodarowanie biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków oraz farm hodowlanych; - termiczne przekształcanie biomasy pochodzącej z odpadów komunalnych.

Na energię elektryczną z wiatru przypadnie w 2010 r. około 2,3 proc. krajowego zużycia. Przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowych na lądzie i na obszarach morskich. Planowana moc zainstalowana do roku 2010 to blisko 2000 MW.

Resort zakłada, że energia elektryczna wytworzona z wody wyniesie ok. 1,2 proc. krajowego zużycia. Przewiduje się wzrost zainstalowanej mocy poprzez modernizację już istniejących urządzeń energetycznych przy tych samych stopniach wodnych, modernizację istniejących stopni wodnych z równoczesną budową małych elektrowni wodnych, a także budowę nowych stopni wodnych oraz elektrowni wodnych na innych terenach.

Raport wspomina również o energii geotermalnej (wykorzystującej naturalne źródła ciepła w skorupie ziemskiej, np. gorącą wodę z podziemnych źródeł), jednak z uwagi na brak doświadczenia z wykorzystaniem tych zasobów w produkcji energii elektrycznej autorzy nie zdecydowali się na zaproponowanie wielkości udziału tej energii w strukturze zużycia.REKLAMA
Cennik usług reklamowych


Planowana struktura udziału poszczególnych rodzajów OZE będzie się różniła od obecnej, jako że na dzień dzisiejszy 90 proc. produkowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pochodzi z wody.

Raport zawiera informację o planowanym, wynikającym z zapisów jednej z unijnych dyrektyw, udziale energii ze źródeł odnawialnych w energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej. Rekordzistą w roku 2010 ma być Austria: 78,1 proc. energii elektrycznej ma pochodzić z takich źródeł.

Autorzy raportu zaznaczyli, że cele wyznaczone przez prawo UE mają charakter wskaźnikowy, a nie obligatoryjny. Są one, w myśl wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę UE, zaleceniami. Cele na kolejnych 10 lat mają być publikowane co 5 lat.

Komisja Europejska, między innymi na podstawie raportów państw członkowskich, przeprowadza okresową ocenę, w jakim stopniu krajowe cele są zgodne z ogólnym celem, określonym dla całej Wspólnoty; zakłada on 12-proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii ogółem do roku 2010 z zakładanym 21- proc. udziałem zużycia energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej ogółem we Wspólnocie do 2010 roku - podano w raporcie.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz