DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

WFM sprzedaje zakład w Szamotułach

Autor:
Źródło: WFM
Data: 2004-10-01


Wielkopolskie Fabryki Mebli SA poinformowały, że w dniu 29 września br. zarząd WFM podpisał z "Adverter Group Skotarczak spółka jawna" i "Jal spółka z ograniczona odpowiedzialnością" przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków oraz własności nieruchomości położonej w Szamotułach, o powierzchni około 15.400 m2. Strony umowy ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 4 mln zł netto.

Warunkami zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości w terminie do dnia 30.09.2005r. jest wypełnienie przez WFM następujących warunków:
- uzyskanie pozytywnych wyników badań hydrologicznych gruntu, badań i analiz inżynieryjnych oraz badań i analiz ekologicznych - umożliwiających Kupującemu posadowienie budynku,
- wykreślone zostaną z ksiąg wieczystych wszelkie obciążenia lub też przedłożone zostaną dokumenty zezwalające na ich wykreślenie bądź bezciężarowe odłączenie,
- umożliwienie Kupującemu przyłączenia się do infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji planowanej inwestycji;
- Sprzedający uzyska wszystkie niezbędne z przepisami stanowiska, uzgodnienia i decyzji właściwych organów koniecznych do pełnej realizacji planowanej inwestycji;
- Sprzedający przedłoży zezwolenie nadzorcy sądowego na zawarcie umowy przyrzeczonej,
- przedłoży Uchwałę Rady Nadzorczej zezwalającej na zawarcie umowy przyrzeczonej.

Strony umowy ustaliły następujące terminy płatności:
- w dniu 30 września 2004r. - Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego zaliczkę w wysokości brutto 250.000,00 złotych
- w dniu 15 października 2004r. - Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego zaliczkę w wysokości brutto 125.000,00 złotych
a pozostała część kwoty zostanie zapłacona w dniu podpisania umowy przyrzeczonej.

Kupujący zobowiązał się w terminie do 30 listopada 2004 roku do zawarcia odrębnego porozumienie regulującego kwestie dotyczące przeniesienia maszyn i urządzeń z zakładu produkcyjnego WFM w Obornikach do nowego Zakładu Produkcyjnego w Słonawach oraz jego adaptacji, jednego z trzech wariantów:
- w przypadku dokonania przeniesienia przez WFM na jej koszt Kupujący wypłaci WFM dodatkową zaliczkę na poczet ceny z niniejszej umowy w kwocie 0,6 mln zł brutto,
- w przypadku dokonania tego przeniesienia przez Kupującego na jego koszt cena wynikająca z niniejszej umowy ulegnie obniżeniu o kwotę 0,6 mln zł brutto

- Kupujący zagwarantuje WFM wydłużony termin płatności (udzieli gwarancji płatności na okres do 150 dni) za dokonanie przeniesienia do kwoty 0,6 mln zł brutto.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz