DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

BRE Bank doradza firmom

Autor:
Źródło:
Data: 2005-08-17


Przedsiębiorcy, którzy muszą dostosować swoją infrastrukturę do wymogów ochrony środowiska (wynikających z regulacji prawnych, w tym zapisów Traktatu Akcesyjn

już obecnie mogą składać wnioski o dofinansowanie z unijnych środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" (SPO WKP) - działania 2.4.

Fachową pomocą w tym zakresie służą Konsultanci Funduszy Europejskich BRE Banku, którzy nie tylko informują o zasadach i możliwości wykorzystania wsparcia ze środków UE, ale również pomagają w konstrukcji montażu finansowego. Swoje wnioski o dofinansowanie przedsiębiorcy mogą składać (od dziś do najpóźniej 23 września br.) do Instytucji Wdrażającej - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Działanie 2.4. "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów środowiska" SPO WKP pozwala na dofinansowanie zarówno inwestycji polegających na zmianie technologii produkcji na bardziej przyjazną środowisku, jak i inwestycji w urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska.
Wspierane są projekty inwestycyjne mające na celu:

 • - zapobieganie powstawaniu i redukcji zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska,
 • - prawidłową gospodarkę wodno-ściekową, tj. ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami przez przemysł, w tym substancji niebezpiecznych oraz zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych,
 • - poprawę jakości powietrza, poprzez obniżenie emisji substancji zanieczyszczających z istniejących obiektów spalania paliw,
 • - gospodarkę odpadami przemysłowymi, tj. prowadzenie bezpiecznej gospodarki odpadami wytwarzanymi w danym przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

  O wsparcie mogą się ubiegać zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i należące do sektora MSP, przy czym podmioty z sektora MSP są traktowane priorytetowo i mogą liczyć dodatkowo na większy poziom dofinansowania (15 % Ekwiwalent Dotacji Brutto).
  Realizacja inwestycji z wykorzystaniem wsparcia w ramach Działania 2.4 wiąże się z uzyskaniem pomocy publicznej, przyznawanej jedynie na zasadzie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Dostępne są 2 formy pomocy: regionalna lub horyzontalna.

  Pomoc regionalna uzależniona jest od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz sektora działalności. Celem pomocy regionalnej jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów Unii Europejskiej. Może być udzielana jedynie na realizację tzw. inwestycji początkowych (nowych), rozumianych jako:

 • - inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,
 • - rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian (produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego, wyrobu lub usługi).

  Pomoc horyzontalna ma zastosowanie do inwestycji we wszystkich sektorach gospodarki, z wyjątkiem działalności rolniczej. W ramach tej pomocy ze środków unijnych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą przeprowadzić inwestycje w ochronę środowiska na realizację przedsięwzięć, które nie są nowymi inwestycjami, a ich efektem jest poprawa ochrony środowiska ponad poziom wyznaczony przez obowiązujące w tym zakresie normy.
  Forma przyznanej pomocy ma bezpośredni wpływ na poziom dofinansowania. Maksymalny poziom dofinansowania przyznany na realizację inwestycji nie może przekroczyć 65% w przypadku podmiotów z sektora MSP i 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw.
  Maksymalna kwota wsparcia w ramach Działania 2.4, na daną inwestycję wynosi 5 mln euro.
  Dokumentację aplikacyjną - wypełnione wnioski o dofinansowanie na formularzu obowiązującym dla II-ej rundy wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać do 23 września 2005 roku do Instytucji Wdrażającej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Przedsiębiorcy zainteresowani wparciem mogą kontaktować się z Konsultantami Funduszy Europejskich BRE Banku
  zobacz

  BRE Bank


 •  
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA


   
   
  facebook
  newsletter

  Zapisz się na bezpłatny

  Wiadomości z portalu na e-mail

  Zapisz