DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

I półrocze Pagedu

Autor: dja
Źródło:
Data: 2004-09-22


Paged SA wg skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2004r. osiagnął przychody ze sprzedaży w wysokości 154,797 mln zł (2003: 142,307 mln zł). 78,8% przychodów grupy pochodziło ze sprzedaży eksportowej, głównymi odbiorcami jest rynek niemiecki i brytyjski.

Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 16,967 mln zł (2003: 5,496 mln zł), a zysk netto 11,770 mln zł (2003: 0,408 mln zł). Grupa Paged przewiduje, że również druga połowa roku będzie dla niej korzystna. W zwiążku z powyższym zarząd przedstawił prognozę w której zakłada wzrost osiągniętych w stosunku do ubiegłego roku przychodów ze sprzedaży i wyników finansowych.

W poszczególnych obszarach działania Grupy Paged w ciągu pierwszych 6 m-cy tego roku należy zdaniem zarządu zwrócić uwagę na:

Segment produkcji sklejki, płyt i oklein.
W ciągu pierwszego półrocza 2004 roku zrealizowano 50,8mln zł przychodów ze sprzedaży w tym segmencie. Zrealizowano 5,9mln zł inwestycji z planowanych 10,5mln zł, w tym zrealizowano 3,4mln zł inwestycji związanych z ochroną środowiska z 6,9mln zł planowanych na 2004 rok. Eksport stanowił 61% ogółu przychodów ze sprzedaży i osiągnął 72% w zakresie sklejek. Nie zmieniły się znacząco kierunki eksportu. Dynamiczny rozwój w obszarze produkcji sklejki wymusił odpowiednie dostosowanie wielkości dostaw surowca. W sytuacji zrealizowanych przez Lasy Państwowe na przełomie roku 2003 i 2004 podwyżek cen oraz ograniczonych zasobów polskiego surowca, dla zapewnienia pełnego zaopatrzenia w surowiec w roku 2004, podjęto działania nakierowane na import drewna z kierunków wschodnich.

Segment meblowy
Utrzymująca się dobra koniunktura na rynkach zagranicznych i rozwój rynku krajowego pozwolił na utrzymanie wysokiego poziomu przychodów ze sprzedaży. Wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej Paged przekroczyły w drugim kwartale bieżącego roku plany sprzedaży i wyniku netto. Spektakularnym osiągnięciem w drugim kwartale bieżącego roku było odnowienie współpracy handlowej ze znacznym klientem działającym na rynku USA będącym odbiorcą mebli giętych. W zakresie produkcji mebli skrzyniowych unowocześniono końcowy etap produkcji budując nowe komory lakiernicze. Zintensyfikowano prace zmierzające do połączenia w jeden podmiot trzech niezależnie działających w obrębie Grupy Kapitałowej Paged spółek meblarskich.

Paged Fabryki Mebli Sp. z o.o. - początek działalności
Szczególny sukces pierwszego półrocza bieżącego roku to niewątpliwie rozpoczęcie działalności Paged Fabryki Mebli Sp. z o.o. w nowym charakterze. Zgodnie z założeniami spółka ta przejęła w pierwszym etapie handel krajowy meblami produkowanymi przez spółki Grupy Meblowej Paged. Spółka Paged Fabryki Mebli Sp. z o.o. odgrywać będzie kluczową rolę w procesie budowania Grupy Meblowej - jako firma przejmująca kolejne zakłady meblowe. Docelowo wszystkie aktywa związane z produkcją i handlem mebli będą kontrolowane i zarządzane przez ten podmiot. Utworzone zostanie przedsiębiorstwo wielozakładowe (o strukturze koncernu). Uprości to strukturę Grupy Kapitałowej i umożliwi efektywniejsze zarządzanie zasobami.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz