DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Swarzędz Market złożył wniosek o upadłość

Swarzędz Meble SA

Autor:
Źródło: Swarzędz Meble SA
Data: 2005-06-21


Zarząd Swarzędz Market SA z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Swarzędz Meble SA) w dniu 21.06.2005r. złożył, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu.

Proponowane warunki układu to:
- redukcja wszystkich zgłoszonych wierzytelności objętych układem o 50%,
- objęcie przez wierzycieli za zredukowane wierzytelności akcji nowej emisji spółki pod firmą Swarzędz Meble SA,
- zobowiązanie się przez wierzycieli do powstrzymania się od dokonywania sprzedaży akcji do 30.09.2006r.

Łączna kwota zobowiązań Swarzędz Market SA na dzień 31.05.2005r. wynosiła 44,1 mln zł, w tym wobec podmiotów spoza grupy Swarzędz 24,5 mln zł. Zobowiązania Swarzędz Meble SA wobec Swarzędz Market SA na dzień 31.05.2005r. wynosiły 10,9 mln zł, a należności 8,9 mln zł.

Zdaniem zarządu powodem powyższej decyzji jest trudna sytuacja finansowa, z jaką spółka boryka się od roku. Powstała ona głównie z takich przyczyn jak, utrzymująca się niekorzystna koniunktura na krajowym rynku i niski poziom popytu w segmencie mebli drogich o wysokim standardzie, których sprzedażą zajmuje się Swarzędz Market SA, znaczny spadek kursów walut, co przy umowach rozliczanych w dolarach amerykańskich spowodowało straty w wartości kontraktów, a także utrata dużego kontrahenta z rynku wschodniego. W ocenie zarządu Swarzędz Market SA zawarcie i zrealizowanie układu z wierzycielami powinno pozwolić na odzyskanie płynności finansowej, która będzie podstawą dalszego funkcjonowania spółki.

Jednocześnie zarząd Swarzędz Meble S.A poinformował, iż w najbliższym czasie zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem przedstawienia koncepcji przeprowadzenia znaczącej emisji akcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy w trybie prawa poboru oraz do wierzycieli spółki i wierzycieli Swarzędz Market SA.

Zarząd Swarzędz Market SA zwrócił się do spółki z wnioskiem o konwersję zobowiązań na akcje nowej emisji Swarzędz Meble SA co umożliwiłoby wierzycielom Swarzędz Market SA ich objęcie w zamian za wierzytelności.

W ocenie audytora badającego sprawozdanie finansowe Swarzędz Market SA za 2004r. istnieje zagrożenie dla dalszej kontynuacji jej działalności. Zatem, zgodnie z zaleceniem biegłego rewidenta, w bilansie Swarzędz Meble SA za 2004r., dokonane zostały odpisy aktualizujące wartość akcji Swarzędz Market SA w wysokości 11,598 mln zł, tj. odpowiadającej wartości kapitału zakładowego w części przypadającej na Swarzędz Meble SA.

W ocenie zarządu Swarzędz Meble SA przeprowadzenie postępowania układowego Swarzędz Market SA jest elementem niezbędnych radykalnych działań restrukturyzacyjnych w grupie Swarzędz i spowoduje istotny spadek zobowiązań i poprawę kapitałów własnych grupy Swarzędz.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz