DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Wykorzystanie pelet jako paliwa

Autor: doc. dr hab. inż. Anna Grzybek - Polskie Towarzystwo Biomasy
Źródło: Materiały konferencyjne
Data: 2005-06-16


Biomasa jest i w nadchodzącym ćwierćwieczu będzie najważniejszym odnawialnym źródłem energii. O jej przydatności do energetycznego wykorzystania decyduje m.in. wartość opałowa związana z kosztem uzyskania 1 GJ energii, a także cena rynkowa, często zależna od koniunktury na rynkach zachodnich.

Jedną z barier rozwoju rynku biomasy dla dużych jednostek energetycznych jest jej cena, która przy dzisiejszych uwarunkowaniach winna być niższa, w odniesieniu do jednostki efektywnej energii, niż cena równoważnego węgla z uwzględnieniem efektu ekologicznego.
Potencjalne zasoby energetyczne biomasy można podzielić na biomasę pochodzenia leśnego lub rolnego, oraz na odpady organiczne. W związku z wykorzystywaniem biomasy ligno-celulozowej w dużych systemowych elektrowniach i elektrociepłowniach zaczęło jej brakować na potrzeby innych jednostek wytwórczych, takich jak celulozownie i zakłady produkujące płyty wiórowe. Ponadto wzrosły jej ceny...

Formy sprzedaży drewna
Dla potencjalnych klientów przewiduje się następujące formy sprzedaży drewna w nadleśnictwach: przetarg ograniczony i nieograniczony, negocjacje cenowe z zachowaniem konkurencji oraz sprzedaż detaliczna – sprzedaż za gotówkę wg cennika detalicznego.
W przypadku sprzedaży w formie przetargu każdy nabywca winien podać proponowaną cenę zakupu za 1 m3 w każdej klasie jakościowo-wymiarowej, proponowany termin płatności, sposób zabezpieczenia wierzytelności w stosunku do sprzedającego drewno i termin dokonania zakupu drewna.
Negocjacje ilościowe dotyczące drewna planowanego do sprzedaży są prowadzone w okresie rocznym, a ceny negocjowane są najczęściej w okresach kwartalnych, w rozbiciu na asortymenty.
Na cele energetyczne aktualnie wykorzystuje się drewno opałowe (S4), drewno małowymiarowe (M1 i M2), pozostałości zrębowe (S3a, S3b i S11), drewno średniowymiarowe (S2a i S2b) oraz papierówkę (S2). Oczywiście, co do dwóch ostatnich można mieć zastrzeżenia, czy nie lepiej przeznaczyć je na inne cele, ale decyduje cena oferowana przez potencjalnego nabywcę na przetargu. W warunkach braku równowagi miedzy popytem a podażą zapewne nastąpi dalszy wzrost cen drewna.
Na całkowity koszt pozyskania drewna z lasu w postaci zrębkowanej składają się koszty pozyskania surowca, zrębkowania, transportu, magazynowania i operacji pomocniczych.

Słoma do produkcji pelet
Ilość słomy możliwej do energetycznego wykorzystania (spalania w piecach oraz produkcji pelet i brykietów) powinna być oceniana lokalnie. W tym celu zbiory słomy należy pomniejszyć o jej zużycie w rolnictwie.
Na podstawie dotychczasowych badań przyjmuje się, że słoma w pierwszej kolejności ma pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie) – aby utrzymać zrównoważony bilans glebowej substancji organicznej.
Na produkcję słomy wpływa wiele czynników. Do najważniejszych należy zaliczyć powierzchnię uprawy roślin, których produktem ubocznym jest słoma, plony, gatunek rośliny, odmiana, nawożenie, przebieg pogody itd. Przy tym należy zwrócić uwagę, że wprowadzane do uprawy nowe odmiany, przede wszystkim zbóż, są sztywno- i krótkosłome. Przeprowadzone badania wykazały, że od 1983 r. zbiory słomy zaczęły przewyższać zapotrzebowanie wynikające z produkcji rolniczej. Natomiast analiza w układzie regionalnym wykazała, że możliwości alternatywnego wykorzystania słomy są znacznie mniejsze, ponieważ w niektórych województwach część tych nadwyżek należy przeznaczyć na przeoranie, dla utrzymania zrównoważonego bilansu substancji organicznej w glebie. Potencjał słomy możliwej do uzyskania w rolnictwie związany jest z ryzykiem wynikającym z pochodzenia materiału organicznego...

Produkcja biomasy na plantacjach
Produkcja biomasy na cele energetyczne (do spalania w postaci zrębków oraz przetworzenia na pelety) jest realizowana również w uprawach polowych specjalnie prowadzonych w tym celu. Rośliną dominującą jest tu wierzba energetyczna. Wierzba z rodzaju Salix ma wiele odmian o różnych botanicznych i fizyczno-chemicznych właściwościach. Podstawowe właściwości fizyczne drewna wierzbowego są następujące: gęstość w stanie zupełnie suchym, w zależności od odmiany, wynosi 270-380 kg/m3, gęstość przy wilgotności 12-15%: 290-420 kg/m3, gęstość przy wilgotności ok. 60%, po ścięciu, 750-990 kg/m3, a drewno powietrzne suche 18-28%.
Koszt uzyskania 1 GJ energii z plantacji wierzby zawiera się w granicach 18-20 zł. Generalnie do tej pory pelety były produkowane z materiałów odpadowych – trocin. Jednak niedobory tego surowca skłaniają do szukania innych źródeł. O opłacalności produkcji pelet decyduje cena surowca wejściowego.

Analiza ekonomiczna wykorzystania pelet
Pelety, w porównaniu do innych form biopaliw stałych, np. zrebków, są paliwem standaryzowanym, wykazującym większą stabilność, zajmują mniej miejsca do składowania (bowiem ich gęstość wynosi 650 kg/m3) i wymagają mniej pracy przy utrzymaniu i konserwacji instalacji kotłowej. Są one na ogół droższe niż inne paliwa z biomasy. Rzutuje to oczywiście na całość przedsięwzięcia związanego z ich energetycznym wykorzystaniem. (...)

Fragment referatu:
"Rozwój rynku biomasy w Polsce - analiza wykorzystania pelet jako paliwa"
czytaj więcej


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz