DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Właściwości granulatu drzewnego

Autor: dr inż. Edmund Wach BAPE
Źródło: Materiały konferencyjne
Data: 2005-06-17


Największymi użytkownikami granulatu (pelet) w Europie są Szwedzi, Duńczycy, Niemcy i Austriacy. Nic więc dziwnego, że właśnie w tych krajach przed kilku laty opracowano odpowiednie procedury służące ocenie tych specyficznych paliw – normy.

Normy europejskie
Europejski Komitet Standaryzacji CEN przygotowuje obecnie 30 norm technicznych dotyczących biopaliw stałych. Dwie najważniejsze dotyczą klasyfikacji i specyfikacji (prCEN/TS 14961) oraz gwarancji jakości biopaliw stałych. Klasyfikacja biopaliw stałych jest oparta na ich pochodzeniu. Powinno być możliwe jednoznaczne odtworzenie całego łańcucha produkcji paliwa. Biopaliwa dla potrzeb klasyfikacji zostały podzielone na następujące podkategorie: biomasa drzewna, zielna i owocowa oraz mieszanki.

Celem klasyfikacji jest umożliwienie szczegółowego rozróżnienia oraz zidentyfikowania materiału biopaliwowego w oparciu o jego pochodzenie. Przygotowana w formie tabeli klasyfikacja jakości została stworzona tylko dla większości biopaliw stałych będących przedmiotem handlu: brykietów, granulatu, odpadów z tłoczenia oliwek, zrębków, drewna rąbanego, trocin, kory i bali słomy. Prace standaryzacyjne dotyczące biopaliw stałych są nadzorowane przez Komitet Techniczny, sekretariat działający w ramach Szwedzkiej Organizacji Standaryzacji (Swedish Standardisation Organisation). Trzydzieści norm technicznych zostanie wypracowanych w pięciu grupach: WG 1 – Terminologia i definicje, WG 2 – Normy paliwowe i rodzaje paliw oraz gwarancja jakości, WG 3 – Pobieranie prób, WG 4 – Właściwości mechaniczne i fizyczne oraz WG 5 – Właściwości chemiczne.

Zakres i klasyfikacja biopaliw stałych
W klasyfikacji zawarte będą następujące biopaliwa: produkty i odpady roślinne pochodzące z rolnictwa i leśnictwa, odpady roślinne pochodzące z przemysłu przetwarzania żywności, odpady drzewne (z wyjątkiem odpadów drzewnych mogących zawierać fluorowe składniki organiczne lub metale ciężkie jako rezultat stosowania środków konserwujących lub powłoki, czyli zwłaszcza takie odpady drzewne, które pochodzą z odpadów budowlanych i z rozbiórek), włókniste odpady roślinne z produkcji masy celulozowej oraz papieru, a także odpady korkowe. W zakres norm nie wchodzi drewno rozbiórkowe.
Drewno jest sklasyfikowane zgodnie z gatunkami drzew (drzewa iglaste/drzewa liściaste, drewno z plantacji szybko rosnących) lub z ich rodzajami (krzaki, drewno z korą lub bez kory, kora i ich mieszanki). Mieszanki zostały podzielone na utworzone przypadkowo (mixtures) oraz utworzone przy użyciu określonych proporcji (blends). Klasyfikacja jakości dotycząca brykietów oraz granulatu zawiera produkty wytworzone z drewna, a także z innej biomasy. Właściwości mające największe znaczenie dla wszystkich biopaliw to zawartość wilgoci (M), wielkość/wymiary cząstek (P lub D/L) oraz zawartość popiołu (A). Średnia zawartość wilgoci w paliwach jest podana jako wartość za symbolem, np. M20 oznacza, że procentowo powinna być ona mniejsza lub równa 20. Niektóre właściwości, np. opałowa lub gęstość nasypowa, są nieobowiązkowe.
Wykorzystanie biopaliw w gospodarstwach domowych jest traktowane szczególnie, ponieważ urządzenia wykorzystywane na małą skalę zazwyczaj nie posiadają systemu kontroli i oczyszczania gazów spalinowych, są używane po amatorsku, a ponadto często umiejscowione są w zamieszkałych i zaludnionych rejonach.

Pełny tekst artykułu przygotowanego na podstawie materiałów opracowanych przez uczestników projektu "Pellets for Europe" został zamieszczony na stronie www.bape.com.pl.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz