DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Pelety ze słomy – racjonalna alternatywa

Pellets-Expo 2004

Autor: mgr Tomasz Gałecki, THMD Tadeusz Pietrzyk
Źródło: Pellets-Expo 2004
Data: 2004-07-30


W odróżnieniu od produkcji pelet drewnianych oraz granulatu paszowego granulat ze słomy wymaga stosowanie dodatkowego lepiszcza zapewniającego odpowiednią twardość wyrobu. Musi być przy tym spełniony podstawowy warunek – lepiszcze to musi być całkowicie ekologiczne, a jego cechy nie mogą pogarszać wartości energetycznej granulatu.

Idea produkcji granulatu ze słomy jako surowca energetycznego ma już kilkunastoletnią historię. Dotychczas podejmowane próby produkcji kończyły się jednak niepowodzeniem (ze względów ekonomicznych bądź technologicznych). Pierwsze, w pełni nadające się do zastosowania na większą skalę rozwiązanie techniczne zostało opracowane i przetestowane przez firmę THMD Tadeusz Pietrzyk k. Sztumu.
Próby technologii trwały ponad rok, wymagały znacznego nakładu pracy oraz wielokrotnego weryfikowania założeń technologii i technicznych warunków produkcji.
Po wielu próbach stwierdzono, że optymalną formę granulatu zapewnia właściwe połączenie kilku elementów procesu produkcyjnego:
• Dokładne rozdrobnienie słomy na źdźbła o długości nie przekraczającej 1 mm, połączone z eliminacją zanieczyszczeń.
• Nasączenie zmielonej słomy wodnym roztworem melasy w taki sposób, aby jej zawartość w granulacie nie przekraczała 2% (optimum 1-1,5%).
• Formowanie granulatu na odpowiednio dobranych matrycach, w których otwory posiadają wymodelowane pod właściwym kątem stożki: sprężający i rozprężający.
• Natychmiastowe schłodzenie granulatu w chłodnicy powodujące jego utwardzenie.

Próbne partie granulatu przekazane niektórym producentom kotłów miałowych uzyskały pozytywną opinię. We wrześniu 2003 r. zlecono Instytutowi Technologii Drewna w Poznaniu przeprowadzenie analizy granulatu, zgodnie z procedurą przewidzianą normą DIN 51731.
Uzyskane wyniki w pełni potwierdziły oczekiwane cechy granulatu jako surowca energetycznego. Badana próbka pochodziła z mieszanki słomy zbóż (pszenica i żyto), należy oczekiwać jeszcze wyższej wartości opałowej w przypadku granulatu ze słomy rzepakowej. Brak zawartości siarki, zerowy bilans emisji CO2, relatywnie niska zawartość azotu i chloru powodują, że granulat ze słomy można w pełni uznać za paliwo przyjazne dla środowiska.

Rynek i możliwości zastosowania
Najbardziej istotną zmianą, wprowadzającą nową jakość do myślenia o słomie jako o surowcu energetycznym, jest sama postać produktu – granulat. Własności fizyczne granulatu ze słomy sprawiają, że może on być stosowany jako paliwo zastępcze lub uzupełniające w piecach przystosowanych do spalania miału węglowego. Niższa od miału energetycznego kaloryczność w znacznym stopniu rekompensowana jest m.in. “sterylnością” załadunku paliwa (co jest szczególnie istotne w gospodarstwach domowych), mniejszą ilością popiołu, “ekologicznym” składem popiołu, mniejszą emisją siarki i tlenków azotu oraz zerowym bilansem CO2.
Ponadto możliwe jest stosowanie prostych systemów automatycznego podawania paliwa. Możliwość alternatywnego stosowania w jednym urządzeniu dwóch różnych paliw zwiększa bezpieczeństwo energetyczne użytkownika.
Przewiduje się znaczne możliwość sprzedaży granulatu do podmiotów produkujących energię elektryczną (grupa klientów zainteresowana stosowaniem OZE), co potwierdzają uzyskane wstępne opinie (Politechnika Wrocławska) o możliwości współspalania granulatu z miałem węglowym (w ilości do 30% granulatu).
Wprawdzie granulat ze słomy nie spełnia wszystkich norm DIN dotyczących pelet drewnianych, ale możliwy jest eksport tego paliwa, głównie do krajów skandynawskich.
Ostatnio niewielkie partie granulatu (30-300 kg) były oferowane lokalnym producentom rolnym w cenie 280 zł/t, przy czym praktycznie cała “sprzedaż” była rozliczana bezgotówkowo w zamian za dostarczaną, słomę. Przy takiej cenie, zakładając konieczność wytworzenia w ciągu roku 100 kWh/m2 energii oraz sprawność urządzeń na poziomie 80%, roczny koszt ogrzania (ciepła woda i c.o.) budynku o powierzchni 150 m2 wyniesie 1022 zł. Jak się wydaje, dla indywidualnych odbiorców cena granulatu niewiele wyższa od rynkowej ceny miału węglowego (230-270 zł/t), jest akceptowalna ze względu na wygodę stosowania.

Potencjalnie największą grupą klientów są przedsiębiorstwa energetyczne. Aktualnie energia elektryczna pochodząca z OZE kosztuje 170-280 zł/kWh. Zakładając udział kosztów surowca energetycznego (miału) w kosztach wytworzenia energii elektrycznej na poziomie 50%, koszt miału o kaloryczności 22 tys. kJ/kg – 150 zł/t i akceptowanie przez Zakłady Energetyczne ceny 1 MWh energii pochodzącej z OZE w wysokości 230 zł, przystępną ceną granulatu jako surowca do produkcji energii elektrycznej z OZE jest (przy uwzględnieniu wartości opałowej granulatu) 267 zł/t. Koszty zmienne produkcji nie przekraczają 190 zł/t i w przeważającej mierze są uzależnione od kosztu słomy.

Podsumowanie
• Granulat ze słomy jest produktem nowym na rynku paliw. Nie są zakończone wszystkie próby zachowania się tego paliwa w różnych rodzajach kotłów, nie zostały też określone dla poszczególnych rodzajów kotłów optymalne parametry ich regulacji.
• Zdobyte już doświadczenie i wiedza pozwalają prognozować rozwój wykorzystania granulatu jako lokalną alternatywę dla użytkowników pieców małej (gospodarstwa głównie wiejskie otrzymujące pełnowartościowe paliwo w zamian za dostarczoną słomę) i średniej mocy (małe zakłady produkcyjne, kotłownie osiedlowe, szkolne itp.) oraz jako surowiec do produkcji “zielonej” energii elektrycznej.
• Współspalanie granulatu w istniejących kotłach miałowych nie powoduje wydatków inwestycyjnych.

• Powstanie lokalnego centrum przerobu słomy na granulat może przyczynić się w przyszłości do lepszej, ekonomiczniejszej i wydajniejszej organizacji pozyskania słomy, co z kolei wpłynie na obniżenie ceny słomy (a więc i granulatu) oraz na uzyskanie przez producentów rolnych dodatkowego dochodu.

Streszczenie referatu z Konferencji:"Pellety - czy nam się to opłaca, rok doświadczeń".
mgr Tomasz Gałecki, THMD Tadeusz Pietrzyk, Sztum


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz