DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Ekonomiczne aspekty produkcji pelet z surowców roślinnych

Pallets-Expo 2004

Autor: dr inż. Mariusz Stolarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Źródło: Pallets-Expo 2004
Data: 2004-07-30


Wzrastające zainteresowanie wykorzystaniem biomasy stałej do celów energetycznych powoduje, że coraz więcej uwagi poświęca się polowym uprawom roślin energetycznych, które w przyszłości mają potencjalnie uzupełniać braki biomasy odpadowej, a docelowo stanowić jej główne źródło.

Produkcja pelet na bazie trocin
W oparciu o dane uzyskane z zakładu Max-Parkiet w Żurominie przeprowadzono analizę kosztów produkcji pelet na bazie suchych trocin poprodukcyjnych na linii o wydajności 1 tony pelet/godz. (tab. 1). Koszt zakupu suchego surowca łącznie z transportem wyniósł 120 zł/t. Amortyzację ustalono na poziomie 27,4 zł/t. W analizowanym wariancie całkowity koszt produkcji pelet wyniósł 189 zł. Jeżeli natomiast do produkcji pelet będą używane świeże trociny o wilgotności ok. 50%, to koszty produkcji tego paliwa będą zdecydowanie wyższe. Czynniki te powodują, że koszty produkcji granulatu drzewnego z mokrych trocin na liniach o teoretycznej wydajności np. 3 ton/godz. w obecnych warunkach krajowych mogą wynosić od 240 do ponad 350 zł/t.

Również w innych krajach koszty produkcji pelet są dosyć zróżnicowane. Wyprodukowanie 1 tony pelet z mokrych trocin na linii o wydajności 3 ton/godz. w Austrii wynosi średnio 91,5 euro/t, natomiast w Szwecji koszt produkcji pelet z mokrych trocin na linii o wydajności 10 ton/godz. wynosi średnio 61,9 euro/t.

Pelety z biomasy roślin energetycznych
Produkcja granulatu w oparciu o biomasę z upraw roślin energetycznych, w odróżnieniu od produkcji z trocin, musi obejmować również zebranie danej biomasy z plantacji oraz jej rozdrobnienie, np. do postaci zrębków. Biomasa ligninocelulozowa pochodząca z upraw wierzb krzewiastych może być pozyskiwana w jednorocznych, dwu-, trzy- lub czteroletnich cyklach zbioru. Pozyskiwanie w jednorocznych cyklach zbioru może dać od kilku do ponad 20 ton suchej masy drewna w zależności od odmiany (genotypu), stanowiska glebowego i zabiegów agrotechnicznych 2,3.

Na podstawie badań własnych określono koszty produkcji pelet z jednorocznych pędów wierzby krzewiastej. Całkowity koszt wytworzenia 1 tony pelet ze zrębków wierzby pozyskanych w cyklu jednorocznym wyniósł 306 zł/t (tab. 2 Pelety wytłoczone z biomasy wierzby pozyskiwanej w cyklu jednorocznym mają czterokrotnie zwiększoną gęstość (600 kg/m3) w porównaniu z rozdrobnioną biomasą, czyli tzw. Zrębkami. Wartość opałowa paliwa wynosi 18 MJ/kg, natomiast zawartość popiołu 1,26%.

Należałoby również uwzględnić technologię dwufazowego zbioru pędów wierzby i naturalny proces ich suszenia (w wyniku działania słońca i wiatru), który pozwoliłby obniżyć ich wilgotność z ok. 50% do poniżej 20%. W ten sposób można znacznie zredukować koszty związane z termicznym suszeniem mokrych zrębków w suszarni.

Miskant w pelecie
Innym wieloletnim gatunkiem o dużej produktywności biomasy, która może być poddana procesowi peletyzacji, jest miskant olbrzymi. Bardzo ważny jest tu termin zbioru, ponieważ ma to duży wpływ na wilgotność zebranej biomasy oraz zawartość w niej popiołu, parametry istotne z punktu widzenia procesu peletyzacji i jakości uzyskanego paliwa.

Potencjalne koszty produkcji pelet z miskanta w porównaniu do produkcji tego paliwa z mokrych trocin czy z biomasy wierzbowej powinny być niższe, głównie z tytułu mniejszej wilgotności pozyskiwanej biomasy. Produkcja granulatu z biomasy prosa rozgowatego (Panicum virgatum)5 jest tańsza niż z trocin czy biomasy wierzbowej o 20-40% – jej koszt zawiera się w przedziale od 62 do 86 USD.

Pelety z biomasy ślazowca pensylwańskiego
Również w przypadku produkcji pelet z półzdrewniałej biomasy pozyskiwanej z plantacji ślazowca pensylwańskiego jednym z decydujących elementów wpływających na koszty produkcji tego paliwa wydaje się być termin oraz warunki zbioru biomasy.

Można przypuszczać, że w przypadku pozyskania biomasy ślazowca o wilgotności na poziomie 25% koszty produkcji granulatu mogą być wyższe niż w przypadku peletyzacji miskanta, natomiast niższe niż produkcja z mokrej biomasy drzewnej. Wzrost wilgotności biomasy będzie wpływał na wzrost kosztów produkcji pelet. Peletyzacja biomasy poprawia właściwości fizykochemiczne paliwa oraz zwiększa komfort potencjalnemu użytkownikowi paliwa. Na koszty produkcji granulatu wpływa głównie cena surowca oraz jego wilgotność. Obecnie granulat produkuje się w oparciu o biomasę odpadową

dr inż. Mariusz Stolarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Źródła
1. Thek G., Obernberger I.: Wood pellet production costs under Austrian and in comparison to Swedish framework conditions. Proceedings of the 1st World Conference on Pellets. Sept. 2002, Stockholm, Sweden, pp. 123-128, Swedish Bioenergy Association.
2. Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M.: Wierzba energetyczna. Plantpress. Kraków 2004.
3. Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J.: Produktywność klonów wierzb krzewiastych uprawianych na gruntach ornych w zależności od częstotliwości zbioru i gęstości sadzenia. Fragmenta Agronomica, 2002, 2: 39-51.
4. Kristensen E.F.: Harvesting and handling of miscanthus - Danish experiences. Proc. 1st meeting of IEA-Bioenergy Task 30, Denmark, September 22-25, 2001 [In:] Jřrgensen U., Verwijst T. (eds.), DIAS report - Plant Production 2003, 86, 41-46.
5. Samson R., Duxbury P., Mulkins L.: Research and Development of Fibre Crops in Cool Season Regions of Canada. Resource Efficient Agricultural Production-Canada. 2000.
6. Borkowska H., Styk B.: Ślazowiec – Biomasa, perspektywy uprawy i wykorzystania ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne [W:] Ogniwa paliwowe i biomasa ligninocelulozowa szansą rozwoju wsi i miast pod red. W. Ciechanowicz i S. Szczukowskiego, WSISiZ Warszawa 2003, 185-191.

Streszczenie referatu z Konferencji "Pellety - czy nam się to opłaca, rok doświadczeń".

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz