DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

I Edycja Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce

 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Autor:
Źródło: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Data: 2005-05-30


Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. organizuje I edycję "Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce". Inauguracja konkursu odbędzie się w dniu 30 maja 2005 r. podczas organizowanej przez KAPE S.A. w Warszawie konferencji pt. "Racjonalne gospodarowanie energią w regionie i w przedsiębiorstwie - planowanie i finansowanie".

Gmina odgrywa ważną rolę w kreowaniu lokalnej polityki energetycznej jako wytwórca lub dystrybutor ciepła na lokalnym rynku oraz jako odbiorca energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, które są dostarczane do gminnych obiektów komunalnych.

Polskie prawo energetyczne zobowiązuje gminę do efektywnego zaplanowania zaopatrzenia i wykorzystania energii. Racjonalne gospodarowanie energią na szczeblu gminy jest również istotnym elementem realizacji regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju oraz regionalnej polityki ekologicznej. Poprzez podjęcie odpowiednich decyzji może motywować i wspomagać mieszkańców w działaniach na rzecz oszczędzania energii i ochrony środowiska.
W ostatnich latach państwa europejskie podejmują liczne inicjatywy w tym zakresie, zarówno w skali całego kontynentu, jak poszczególnych krajów. Europejskie gminy zrealizowały w ostatnich dwudziestu latach wiele projektów, które przyczyniły się w znacznym stopniu do propagowania i realizacji oszczędnego gospodarowania energia i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W wielu krajach doprowadziło to do intensywnego rozwoju prawa energetycznego oraz wzbogaciło stan wiedzy na temat dostępnych na rynku technologii.
W gminach istnieje wiele potencjalnych możliwości racjonalizacji gospodarki energetycznej i tym samym zmniejszenia zużycia energii. Aby promować działania w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Związkiem Miast Polskich (patroni honorowi) oraz Stowarzyszeniem Polskich Energetyków - Oddziałem w Warszawie (partner organizacyjny), organizuje pierwszą edycję "Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce". Patronat medialny objęły miesięczniki: "Przegląd Komunalny", "Czysta Energia" oraz "Samorząd Miejski". Konkurs wzorowany jest na tzw. rankingu gmin odbywającym się od wielu lat w Danii. Uczestniczy w nim ponad 60% duńskich gmin, a wyniki rankingu podawane są do publicznej wiadomości.

Celem konkursu jest poza intensyfikacją i promocją działań w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy (w tym obowiązku przygotowania planów energetycznych), popularyzacja wykorzystania innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych. Zadaniem KAPE S.A. będzie pomoc w skutecznej wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy gminami w zakresie podejmowanych energooszczędnych przedsięwzięć, w tym wykorzystania najlepszych praktyk krajów zachodnich, wdrażaniu wysokich standardów jakościowych w gospodarce energetycznej gmin. Promocja edukacji ekologicznej w polskich gminach oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gmin biorących udział w konkursie to dodatkowy atut Konkursu.

Zgodnie z regulaminem, Konkurs jest skierowany do samorządów z terenu całej Polski. Mogą w nim mogą wziąć udział:

 • gminy miejskie,
 • gminy wiejskie,
 • gminy miejsko-wiejskie,
 • celowe związki gmin działające na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym.

  Konkurs dotyczy oszczędności w zużyciu energii w budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy oraz wszelkich przedsięwzięć energooszczędnych na rzecz społeczności lokalnej (np. oświetlenie uliczne).

  Dokumenty potwierdzające poziom oszczędności zużycia energii w 2005 r., (w procentach) w stosunku do poprzednich trzech lat kalendarzowych, powinny zostać złożone najpóźniej do 31 stycznia 2006 r. do Sekretariatu Konkursu (KAPE S.A.). Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie faktur (za energię elektryczną, gaz, paliwo) dla udokumentowania podanych informacji.

  Do dnia 28 lutego 2006 r. Jury dokona oceny złożonych dokumentów przez gminy i wyłoni zwycięzców Konkursu. Nagrody (statuetki) zostaną wręczone zwycięzcom na specjalnie zorganizowanej uroczystości z udziałem wszystkich gmin biorących udział w Konkursie, partnerów oraz patronów honorowych i medialnych Konkursu. Informacje o zwycięzcach Konkursu zostaną zamieszczone m.in. w prasie ogólnopolskiej skierowanej do samorządów lokalnych oraz na stronach internetowych patronów Konkursu: Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Związku Miast Polskich.
  Zakładamy, że zdobyte przez zwycięskie gminy doświadczenie będzie nie tylko procentować w przyszłości, ale zmobilizuje inne gminy do podejmowania podobnych, zaadoptowanych do lokalnych warunków, energooszczędnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej.
  Przewiduje się, że udział w Konkursie zaktywizuje również gminy do:

 • realizacji zadań przez gminy w zakresie efektywności energetycznej i ekologii ujętych w dokumentach rządowych,
 • przygotowania merytorycznego pracowników samorządów lokalnych do realizacji zadań z zakresu lokalnej polityki energetycznej opartej na standardach unijnych,
 • przygotowania przez kolejne gminy "Założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Jest to obowiązek wynikający z Ustawy - Prawo energetyczne z 1997 roku. Dotychczas na ogólną liczbę 2492 gmin ok. 500 posiada taki dokument.
 • rozpoczęcia wdrażania postanowień Dyrektywy UE dot. przygotowania świadectw energetycznych dla budynków (w tym budynków użyteczności publicznej). Dyrektywa będzie obowiązywać w krajach UE, w tym w Polsce, od 3 stycznia 2006 r.

  Zamierzenia te powinny być realizowane m.in. przez organizację kolejnych edycji Konkursu przez KAPE S.A..
  Zapraszamy wszystkie gminy do wzięcia udziału w konkursie. Informacje o zasadach udziału w Konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.kape.gov.pl.
  Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Do pobrania: Karta uczestnictwa Regulamin


 •  
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA


   
   
  facebook
  newsletter

  Zapisz się na bezpłatny

  Wiadomości z portalu na e-mail

  Zapisz