/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
EDUKACJA

Zmarł prof. Jerzy Wiśniewski

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Autor: Piotr Łakomy / oprac. red
Źródło: Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data: 2023-11-28


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26. listopada 2023 roku zmarł prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odszedł nestor Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny, wychowawca wielu pokoleń leśników. Miał 88 lat.

Zmarł prof. Jerzy Wiśniewski Zmarł prof. Jerzy Wiśniewski Fot. WLTD UP w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski był długoletnim pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu (dziś Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Głównymi kierunkami jego działalności naukowej były: biologia, ekologia i patologia mrówek leśnych, taksonomia, ekologia i zoogeografia roztoczy z rzędu Mesostigmata, las jako źródło inspiracji twórczej, estetyka lasu, biografie zasłużonych leśników.

Kariera naukowa prof. Wiśniewskiego związana jest z poznańską uczelnią. W 1957r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (przemianowanej później na Akademię Rolniczą w Poznaniu). Rok później z wyróżnieniem obronił pracę magisterską. W 1964 roku sfinalizował doktorat wyróżniony Srebrnym Medalem Senatu Uczelni, a w 1968 roku docenturę (habilitację) wyróżnioną nagrodą indywidualną III stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1978 roku, a profesora zwyczajnego w 1989 roku.

W latach 1958-2005 pracował w Katedrze (Instytucie) Ochrony Lasu Wyższej Szkoły Rolniczej (Akademii Rolniczej) w Poznaniu na etatach od laboranta, asystenta technicznego do wicedyrektora Instytutu, kierownika Katedry. W 2005r. przeszedł na emeryturę.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski opublikował ok. 450 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym ok. 50% w periodykach zagranicznych. Z wydawnictw książkowych na uwagę zasługują m.in.: Heinrich von Salisch (1846-1920). Gutsbesitzer, Forstmann, Politiker, Wohltäter, wspólnie z W. Hirschmannem Weltweite Revision der Gattung Nenteria Oudemans 1915 i Die Uropodiden der Erde), z B. Kiełczewskim Kulturotwórcza rola lasu, z D. J. Gwiazdowiczem Ochrona przyrody oraz Estetyka lasu, Polskie ekspozycje łowieckie, Nieznana twórczość profesora Józefa Rivolego oraz Ludwik Sitowski (1880-1947) (w serii wydawniczej Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Był autorem lub współautorem opisów nowych dla nauki ok. 450 gatunków i 5 rodzajów roztoczy oraz 29 gatunków i 2 rodzajów grzybów entomopatogenicznych.

Wypromował 5 doktorów, w tym jednego z Egiptu. Był także promotorem w 2 przewodach na uhonorowanie tytułem doktora honoris causa: prof. zw. dr. hab. B. Kiełczewskiego oraz prof. zw. dr. K. Mańki.

Był sekretarzem, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu (1980-2010), a także przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (1998-2009).

Był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1966) i Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 1978, członek honorowy od 2002).

Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski (1982) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Kordelas Leśnika Polskiego (2005), odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2009), odznakę „Za Zasługi dla Łowiectwa” (2014), Medal im. Michała Oczapowskiego (2016), Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” a także nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: zespołowe II stopnia (1968) i III stopnia (1974, 1997), indywidualne III stopnia (1968) i I stopnia (1983, 1989), Nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych PAN (1988) oraz 2 dyplomy uznania Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN (2005, 2010).

W uznaniu zasług w dziedzinie taksonomii naukowcy z Niemiec, Rumunii, Egiptu i Polski dedykowali mu 7 nowych dla nauki gatunków roztoczy oraz 1 gatunek grzyba.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 30 listopada 2023 roku. Msza Święta odprawiona zostanie o godzinie 11.00 w Parafii p.w. św. Jana Marii Vianneya, a następnie o godz. 12.00 odbędzie się Pogrzeb na Cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

 

Tekst prof. dr hab. Piotra Łakomego zredagowany przez redakcję Drewno.pl

Liczba wyświetleń: 843


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA