/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
LEŚNICTWO

Społeczne konsultacje projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest

Autor: oprac. red
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Data: 2023-11-22


Do 3. grudnia 2023r. można w ramach trwających konsultacje społecznych składać uwagi i wnioski do projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska).

Położenie Obiektu Białowieża Forest na tle podziału administracyjnego krajuPołożenie Obiektu Białowieża Forest na tle podziału administracyjnego krajuFot. IOŚ-PIB na podstawie danych GUGiK i BPN

Wszyscy zainteresowani udziałem w konsultacjach w dniach od 6. listopada do 3. grudnia 2023 roku mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj.: projektem Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska) wraz z załącznikami.

Dokumentacja sprawy jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji-oraz-udzial-spoleczenstwa-w-podejmowaniu-decyzji/ w zakładce: Konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska).

 

Każdy zainteresowany może złożyć swoje uwagi i wnioski w formie pisemnej można w terminie od 6. listopada do 3. grudnia 2023 roku na adres e-mail zpz.konsultacje@klimat.gov.pl lub na adres pocztowy: Ministerstwo Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa.

Uwagi i wnioski złożone w terminie będą rozpatrywane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

 

***

Nasz komentarz

Po zapoznaniu się z zapisami planu uważamy, że z przedstawionymi dokumentami szczególnie pilnie powinny przestudiować podmioty prowadzące działalność gospodarczą, przede wszystkim związaną z produkcją (nie tylko związaną z przetwórstwem drewna) oraz osoby będące właścicielami gruntów na terenach objętych tym planem. Naszym zdaniem autorzy planu w swojej analizie potraktowali te grupy wyjątkowo "lekko", zakładając jednocześnie wiele ograniczeń mających wpływ na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposób wykorzystania i dysponowanie gruntami.

Poszczególne punkty planu wskazują, że przedsiębiorcy mogą spotkać się z istotnymi problemami, zwłaszcza związanych z lokalizacją nowych lub rozbudową istniejących zakładów.

W planie wielokrotnie przedstawiana jest potrzeba ograniczenia rozwoju zabudowy (zarówno gospodarczo-mieszkaniowej, jak i rekreacyjnej), czy konieczność ukierunkowania działalności rolniczej - również w tzw. strefie buforowej.

W zakresie leśnictwa postulowane jest m.in. zakończenie prowadzenia gospodarki leśnej we wszystkich drzewostanach w wieku 100 i więcej lat oraz stopniowe wyłączanie z użytkowania innych drzewostanów po osiągnięciu naturalnych składów gatunkowych.

Jednocześnie, co kilka akapitów "Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest ", napotkać można zapisy wskazujące na konieczność rozpoczęcia różnorodnych działań mających na celu: identyfikację, tworzenie, edukację, upowszechnianie, promowanie, integrację, aktywizację, itp. W dokumencie zabrakło natomiast jakiegokolwiek oszacowania wielkość wydatków jakie należałoby na te działania ponieść. Wskazane są za to źródła finansowania tej niewiadomej kwoty. Z dużą częstotliwością pojawia się wśród nich "Budżet Pełnomocnika ds. zarządzania Obiektem Białowieża Forest ". To nowe stanowisko to zostało utworzone zaledwie przed miesiącem i według naszej wiedzy nie posiada wydzielonego budżetu. (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24. października 2023r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest. Funkcję tę objął dr hab. Rafał Andrzej Paluch, profesor Instytutu Badawczego Leśnictwa).

 

Liczba wyświetleń: 848


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA