/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
USŁUGI LEŚNE

Przedsiębiorcy leśni przedstawili postulaty branży

SPL, PZPL

Autor: oprac. red
Źródło: SPL, PZPL
Data: 2023-10-03


28. września 2023r. w Warszawie przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych (SPL) i Polskiego Związku Pracodawców Leśnych (PZPL) przed siedzibą Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz w Sejmie przedstawili główne postulaty branży kierowane do rządu i Lasów Państwowych. Organizacje reprezentujące przedsiębiorców leśnych postulują o reakcję ze strony Państwa w celu zatrzymania fali tragicznych wypadków w leśnictwie, zwiększenie społecznego nadzoru nad Lasami Państwowymi, odpolitycznienia kadr, opracowania strategii rozwoju całego sektora leśno-drzewnego.

Przedsiębiorcy leśni przedstawili postulaty branżyPrzedsiębiorcy leśni przedstawili postulaty branżyFot. PZPL

20. września 2023r. miał miejsce kolejny, w tym roku 17., wypadek śmiertelny podczas prac leśnych. Jest to dwukrotnie więcej wypadków śmiertelnych niż w górnictwie, uważanym za najbardziej wypadkową branżę w gospodarce.

Te tragiczne wypadki mają dużo głębsze przyczyny niż tylko nieuważność czy zła organizacja pracy. Jak zauważają przedsiębiorcy, są one konsekwencją wieloletnich zaniedbań ze strony Państwa, dotyczących systemów kształcenia zawodowego, bierności i braku właściwej reakcji ze strony administracji państwowej oraz nadleśnictw, które ze względu na coraz większe braki specjalistycznych firm często tolerują firmy o niskich kompetencjach, wykonujące prace za zaniżone stawki często kosztem iluzorycznych oszczędności na własnych pracownikach.

W Polsce, uprawnienia do pracy drwala posługującego się pilarką - uznawanego za jeden z najniebezpieczniejszych zawodów na świecie - można kupić za kilkaset złotych w internecie, bez żadnej kontroli ze strony państwa. Praktyka ta przyczyniła się w zasadzie do zlikwidowania profesjonalnych kursów zawodowych, które trwają ok. dwóch tygodni i kosztują kilkanaście tysięcy złotych.

Na barkach prywatnych przedsiębiorstw spoczywa dziś ciężar wykonywania praktycznie całości prac hodowlanych oraz zdecydowanej większości pozyskania surowca drzewnego w Lasach Państwowych. Przetwórstwo tego drewna daje dziś ok. 14% polskiego PKB.

Przedstawiciele stowarzyszeń prywatnych przedsiębiorców leśnych, którzy wykonują prace dla wszystkich nadleśnictw w Polsce, zwracają uwagę na trudną sytuację firm oraz brak zainteresowania władz państwowych tym tak ważnym sektorze gospodarki, który przez przedstawicieli Lasów Państwowych i rządu nazywany jest "najlepszym modelem gospodarki leśnej na świecie".

Model ten, którym tak bardzo się szczyci kierownictwo Lasów Państwowych jest finansowany i utrzymywany dzięki zawyżaniu cen drewna dla klientów i systemowemu zaniżaniu stawek za usługi realizowane przez przedsiębiorców leśnych - wskazują branżowe organizacje.

Z danych opublikowanych w sprawozdaniach finansowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wynika, że jego przychody ze sprzedaży drewna w latach 2021-2022 wzrosły o ponad 6,5 mld zł (z 8,6 mld zł do 15,2 mld zł, tj. o 76,7%, co przełożyło się na prawie 50% wzrost kosztów zarządu ogólnego z 3,46 mld zł w 2020r. do 5,10 mld zł w 2022r.

W znacznie mniejszym stopniu wzrosły kwoty przeznaczone na usługi leśne wykonywane przez firmy prywatne. W roku 2020 na usługi pozyskania i zrywki drewna, świadczone prawie wyłącznie przez prywatne przedsiębiorstwa leśne (ZUL), Lasy Państwowe wydały 2,14 mld zł a w 2022 r. 2,72 mld zł, co po uwzględnieniu 10% różnicy w ilości sprzedanego drewna (wzrost o 4 mln m3) pokazuje faktyczny rozmiar zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel (wzrost kosztów jednostkowych) o 17%!

Zdaniem przedsiębiorców, Lasy Państwowe wykorzystują swoją monopolistyczną pozycję, aby manipulować warunkami zlecanych usług. Zmusza to niektóre prywatne firmy do działania w tzw. "szarej strefie". Takie działania są powszechnie akceptowane przez jednostki Lasów Państwowych. Dlaczego? Ponieważ to Lasy Państwowe są głównymi beneficjentami takiego układu - im więcej działań w szarej strefie, tym tańsze są składane oferty, co w efekcie zwiększa zyski Lasów Państwowych. Jak wskazują przedsiębiorcy, wyłanianie wykonawców usług jedynie na podstawie najniższej ceny skutkuje tym, że firmy zmuszane są do sztucznego zaniżania wartości usług i szukania nieuzasadnionych oszczędności na środkach ochrony osobistej czy stosowania tańszych, niedozwolonych materiałów eksploatacyjnych.

Czarę goryczy zakładów usług leśnych przelały ostatnie informacje o zakupieniu przez Lasy Państwowe kilku zestawów maszyn do wyrębu lasu, z których każdy kosztuje kilka milionów zł.
Oczywiście każda firma ma prawo prowadzić działalność gospodarczą wg swojego uznania, jednak kiedy tą firma jest państwowy monopolista, który za publiczne pieniądze kupuje drogie maszyny, a w tym samym czasie odrzuca oferty przedsiębiorstw na wykonywanie tożsamych usług tańszych o kilkadziesiąt tysięcy złotych trzeba zadać pytanie o analizę finansową uzasadniającą takie zakupy. W ocenie przedsiębiorców decyzje o zakupach maszyn nie mają ekonomicznego uzasadnienia i są jedynie elementem wywierania presji na przedsiębiorców.

Organizacje wskazują również na praktykę politycznych nominacji na stanowiska kierownicze w Lasach Państwowych. Działania takie mają miejsce od lat (nie tylko za tej kadencji rządu) i stały się normą. Częste rotacje na istotnych stanowiskach są przyczyną nieustannych zmian decyzji związanych z prowadzoną przez LP gospodarką leśną, co odbywa się kosztem przedsiębiorców.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych oraz Polski Związek Pracodawców Leśnych zdecydowały się publicznie wystąpić z postulatami skierowanymi do obecnego rządu, dyrekcji generalnej Lasów Państwowych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz komitetów wyborczych startujących w tegorocznych wyborach.

 

Gołuchów, Błonie 28.09.2023r.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. M. Wierzbickiego w Gołuchowie
Polski Związek Pracodawców Leśnych

Sz.P.
Minister Klimatu i Środowiska
Anna Moskwa

20.09.2023r. miał miejsce kolejny, 17 wypadek śmiertelny podczas prac leśnych.

Te tragiczne wypadki mają dużo głębsze przyczyny niż tylko nieuważność czy zła organizacja pracy, ale są konsekwencją wieloletnich zaniedbań ze strony naszego Państwa dotyczących systemów kształcenia zawodowego, bierności i braku właściwej reakcji ze strony Lasów Państwowych.

Nadleśnictwa z braku innych możliwości dopuszczają dziś do pracy firmy o niskich kompetencjach i często nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako przedstawiciele dwóch największych stowarzyszeń prywatnych przedsiębiorców leśnych, chcemy zwrócić uwagę na trudną sytuację firm oraz brak zainteresowania władz państwowych tym tak ważnym sektorem gospodarczym w tzw. „najlepszym modelu gospodarki leśnej” na świecie.

Zwracamy się do Pani Minister o realny nadzór Ministerstwa nad Lasami Państwowymi wynikający z art. 4 pkt 4 ustawy o lasach szczególnie w następujących kwestiach:

  1. Indeksacja stawek na usługi leśne na rok 2023 o współczynnik inflacji w obowiązujących umowach z nadleśnictwami.
  2. Miarodajne kalkulowanie stawek na potrzeby postępowań na wykonywanie usług leśnych na rok 2024 uwzględniające realne koszty pracy, paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz obsługi produktów bankowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych na poziomie gwarantującym rzetelne i zgodne z przepisami prowadzenie działalności gospodarczej.
  3. Zwiększenia nadzoru nad postępowaniami przetargowymi na usługi leśne organizowane przez nadleśnictwa w zakresie weryfikacji oświadczeń wykonawców, kontrolowanie legalności zatrudnienia oraz przepisów BHP w trakcie realizacji umów zawieranych przez nadleśnictwa.
  4. Podjęcia działań zmierzających do licencjonowanego dostępu do usług leśnych wykonywanych na rzecz jednostek LP -wprowadzenie systemu oceny, bazy danych o przedsiębiorstwach leśnych oraz docelowo systemu certyfikacji.
  5. Przywrócenie samodzielności nadleśniczym zgodnie z art. 35.1. Ustawy o Lasach w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej pozwalające na niezależne rozstrzyganie przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w ramach posiadanych środków finansowych.
  6. Analizy opłacalności zakupu kilkunastu zestawów maszyn do pozyskania drewna przez Lasy Państwowe finansowanych ze środków Funduszu Leśnego, w sytuacji kiedy dostępne są usługi świadczone przez prywatnych przedsiębiorców.

Jednocześnie wnioskujemy o powołanie na poziomie ministerialnym zespołu roboczego, którego celem będzie opracowanie planu działań naprawczych dla sektora usług leśnych z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, Lasów Państwowych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz ministerstwa odpowiedzialnego za przedsiębiorczość w Polsce.

Lasy Państwowe reprezentują Państwo. Od Państwa oczekujemy sprawiedliwego i równego traktowania. Czujemy się wyzyskiwani a finansowy dobrobyt LP budowany jest naszym kosztem i naszych rodzin.

Liczymy, że wspólna troska o bezpieczeństwo ludzi pracujących w leśnictwie pozwoli na wypracowanie skutecznych rozwiązań, pozwalających na zatrzymanie fali śmiertelnych wypadków w „najlepszym modelu gospodarki leśnej na świecie”.

Z wyrazami szacunku
Zarząd SPL oraz Zarząd PZPL
Wojciech Wójtowicz
Dominik Arkadiusz Kurowiak

Do wiadomości:
1. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
2. Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy w Warszawie
3. KW Bezpartyjni Samorządowcy
4. KKW Trzecia Droga
5. KW Nowa Lewica
6. KW PIS
7. KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
8. KKW Koalicja Obywatelska

Liczba wyświetleń: 5469


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA