/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
DREWNO W BUDOWNICTWIE

Fabryka Konstrukcji Drewnianych z dużą stratą finansową za 2022

Autor: oprac. red
Źródło: Fabryka Konstrukcji Drewnianych
Data: 2023-03-22


Grupa Kapitałowe Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. miniony rok zakończyła ze stratą przekraczająca wielkość przychodów. Według opinii biegłego, wyniki finansowe wskazują, że zarząd spółki zobowiązany jest zwołać niezwłocznie walne zgromadzenie grupy kapitałowej w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszej działalności.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych z dużą stratą finansową za 2022r.Fabryka Konstrukcji Drewnianych z dużą stratą finansową za 2022r.Fot. Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Według skonsolidowanego raportu finansowego za rok 2022, Grupa Kapitałowa Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A osiągnęła w minionym roku przychody w wysokości 5,894 mln zł (2021: 7,990 mln zł) i zanotowała stratę na działaności operacyjnej na poziomie 3,100 mln zł (2021: strata 2,038 mln zł). Strata netto sięgnęła 6,943 mln zł (2021: strata 4,040 mln zł).

Na koniec ubiegłego roku poziom aktywów, zobowiązań i kapitałów był ujemny i wynosił minus 29,041 mln zł. Sytuacja ta rodzi obowiązek zwołania walnego zgromadzenie akcjonariuszy grupy kapitałowej w celu powzięcia uchwały dotyczącej jej dalszej działalności.

W skład grupy kapitałowej FKD wchodzą:
- Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
- FKD Employees Sp. z o.o. - spółką celowa, która realizuje kontrakty na budowę magazynów soli oraz pozostałą produkcję
- Dome International Sp. z o.o. - spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Trwa analiza prawna możliwości odzyskania zapłaty środków za kontrakty zrealizowane przez spółkę. Po jej zakończeniu i przeprowadzeniu ewentualnych procesów egzekucji należności zarząd podejmie decyzję o dalszej kontynuacji działalności lub likwidacji spółki.

W lipcu 2021r. sąd ogłosił upadłość spółki zależnej Drewex sp. z o.o. z siedzibą w Mieszkowicach. Spółka ta w ubiegłym roku nie prowadziła działalności operacyjnej i nie była objęta konsolidacją z powodu utraty kontroli na rzecz syndyka.

Zarząd spółki twierdzi, że znaczący wpływ na Grupy Kapitałowej miała pandemia Covid-19 i wojna na Ukrainie. Jak wymieniono w raporcie za miniony rok, spółka notowała ciągły wzrost kosztów stali, betonu, płyt OSB i innych materiałów, co wpłynęło negatywnie na jej wyniki finansowe. Ponadto, wydłużone terminy realizacji kontraktów oraz przedłużające się terminy dostaw surowców i materiałów, a także problem z dostępnością drewna z Lasów Państwowych, zwiększyły trudności w finansowaniu działalności operacyjnej i generowaniu zysków.

Spółka próbuje radzić sobie z trudną sytuacją w jakiej się znajduje. Według przekazanych informacji, planowane działania to między innymi kontynuacja aktualnie podpisanych kontraktów oraz pozyskanie kolejnych na budowę konstrukcji wielkogabarytowych i domów jednorodzinnych, zwiększenie przychodów ze sprzedaży galanterii ogrodowej, stelaży meblowych oraz dalszy rozwój zakładu produkcyjnego w Mieszkowicach. W planach spółki jest także dalsza restrukturyzacja zadłużenia oraz zdywersyfikowanie sprzedaży produktów. W przypadku spółki zależnej FKD Employees Sp. z o.o., udało się pozyskać dodatkowe finansowanie na rozwój magazynu soli, a także podpisano umowę z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad na kompleksowe wykonanie magazynu soli obwodu drogowego w Szczuczynie.

Liczba wyświetleń: 1317


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA