/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
BUDOWNICTWO DREWNIANE

Unihouse z dużą stratą za 2022

Unibep

Autor: oprac. red
Źródło: Unibep
Data: 2023-03-10


Grupa Kapitałowa Unibep podała wstępne informacje w sprawie skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2022. Mimo wyższych przychodów Grupa zanotowała niższy poziom zysku. Według komunikatu na jego spadek wpływ miał przede wszystkim wynik osiągnięty w segmencie budownictwa modułowego realizowanego przez spółkę zależną Unihouse S.A. działającą w branży budownictwa modułowego o konstrukcji drewnianej.

Unihouse z dużą stratą za 2022Unihouse z dużą stratą za 2022Fot. Unihouse

Unibep wskazuje, że bezprecedensowy wzrost cen materiałów i usług oraz energii, związany z niestabilną sytuacją geopolityczną, jaka wystąpiła w 2022r., spowodował znaczące podwyżki kosztów transportu, frachtu oraz cen drewna. -Początkowo z rozmów z inwestorami wynikało, że w pełni rozumieją zaistniałą sytuację i są gotowi do zrekompensowania Unihouse wyższych kosztów, jednak do dnia dzisiejszego część z nich nie potwierdziła wstępnych ustaleń - informuje zarząd Grupy. Wobec powyższego Unihouse zmuszony został do weryfikacji wcześniejszych założeń w zakresie rozpoznania dodatkowych przychodów z realizowanych w roku 2022 kontraktów, które miały odzwierciedlać wzrost kosztów. W efekcie podjęta została decyzja o niewykazywaniu przychodów w części, w której inwestorzy nie potwierdzili wcześniejszych uzgodnień.

Wspomniane powyżej niejednolite podejście zamawiających w segmencie modułowym co do partycypacji w zwiększonych kosztach realizowanych inwestycji stanowi, w ocenie spółki, podstawę do podjęcia przez Unihouse działań mających na celu wyegzekwowanie dodatkowych świadczeń pieniężnych z tytułu zawartych umów w oparciu o narzędzia ochrony interesów Unihouse, w tym na drodze postępowań sądowych, i rozpoznania tych przychodów w okresach późniejszych. W efekcie wystąpienia powyższych czynników wynik netto tego segmentu budownictwa modułowego za rok 2022 to w przybliżeniu minus 36 mln zł.

Zarząd spółki wskazuje, że spodziewa się dalszego wzrostu kosztów prac zaplanowanych w tym segmencie także w 2023 roku. Biorąc jednak pod uwagę działania podejmowane w celu pozyskania nowych kontraktów we współpracy ze stałymi partnerami oraz uzyskania dopłat do kontraktów nie przewiduje się z tego tytułu znaczącego zmniejszenia wyniku netto tego segmentu za 2023 rok. Mając na uwadze powyższe, spółka uznaje sytuację w 2022 roku w tym segmencie za nadzwyczajną oraz przejściową. Unibep postrzega dalszy rozwój tego segmentu jako perspektywiczny.

Liczba wyświetleń: 593


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA