/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
WYDARZENIA

X Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów

Autor:
Źródło: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Data: 2022-09-29


W dniach 5-7. października w Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie k. Poznania odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów.

X Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorówX Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorówFot. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na X. Międzynarodową Konferencję Konserwatorską z cyklu Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. Konferencja organizowana jest przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Tegoroczne spotkanie dotyczące ochrony dóbr kultury poświęcone będzie zagadnieniom zgrupowanym w czterech blokach tematycznych:

  1. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach.
  2. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej i nieorganicznej oraz problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu.
  3. Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania: zachowanie, konserwacja i eksploatacja muzealna.
  4. Nowe technologie w służbie konserwacji.

Omawianie powyższych zagadnień rozpocznie się od wystąpień dotyczących możliwości podniesienia wydajności prac konserwatorskich poprzez stworzenie odpowiednich warunków z zakresu organizacji i zarządzania, specjalistycznych szkoleń i wymiany doświadczeń.

W dalszej kolejności poruszona zostanie tematyka konserwacji zabytków wykonanych z materiałów organicznych i nieorganicznych, w którą wpisują się również takie zagadnienia jak: destrukcyjne działanie czasu oraz wpływ stanu technicznego pomieszczeń i warunków klimatycznych na obiekty zabytkowe, a także profilaktyka konserwatorska.

Przedstawiona zostanie również problematyka dotycząca zachowania i konserwacji zbiorów w muzeach typu skansenowskiego, wynikająca z zewnętrznej ekspozycji tychże obiektów.

Kolejnym tematem prezentacji będzie tematyka związana z różnicami pomiędzy ekspozycją statyczną a dynamiczną w odniesieniu do zabytków techniki; omówiona zostanie między innymi ważna kwestia „żywego muzeum”, czy też sprawa przestrzegania zasad konserwatorskich w kontekście przygotowania zabytkowych obiektów techniki do uruchomienia.

Konferencję zakończą wystąpienia dotyczące wykorzystania nowoczesnych materiałów i technologii w konserwacji obiektów zabytkowych.

Drugiego dnia Konferencji, tj. 6. października, zaplanowany jest wyjazd studyjny, podczas którego uczestnicy konferencji odwiedzą Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Katedrę Gnieźnieńską, Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: https://konferencja.muzeum-szreniawa.pl/

Osoby do kontaktu:
Lidia Staniek, Paulina Kryg
tel. 810 76 29 wew. 22, 27
konserwacja@muzeum-szreniawa.pl


Miejsce: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Dojazd:
Autobus ZTM: linia nr 703 z Dworca Autobusowego Poznań-Górczyn w kierunku Konarzewa
Autobus PKS: z Dworca Autobusowego PKS Poznań w kierunku Stęszewa, Wolsztyna, Zielonej Góry lub Wrocławia
Pociąg Kolei Wielkopolskich: z Dworca Głównego PKP w Poznaniu w kierunku Grodziska Wielkopolskiego, Wolsztyna
Samochodem: z Poznania oraz z autostrady A-2 (węzeł Poznań - Komorniki) w kierunku Wrocławia

Program konferencji

ŚRODA 5. PAŹDZIERNIKA 2022r.

9:00 Jan Maćkowiak, dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

I. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach

9:20 Irena Rodzik, Eugeniusz Panto, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Konserwacja prewencyjna w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

9:40 Aleksandra Wróbel, Muzeum Historii Polski w Warszawie
Wyzwania konserwatorskie w nowo powstałych muzeach na przykładzie opieki konserwatorskiej w Muzeum Historii Polski w Warszawie.

10:00 Marcin Wągrodny, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu
Wobec braku własnej pracowni konserwacji

10:20 Sylwia Bronchard, Polish Saturday School in Navan
„Horse brasses” niezwykłe artefakty kultury ludowej Wysp Brytyjskich Zagadnienia konserwatorskie, wystawiennicze i ekspozycyjne

10:40 Waldemar Affelt
School of Business and Creative Industries, University of the West of Scotland in Paisley
Rizomatyczność artefaktów muzealnych jako kanwa opowieści zabytkoznawczej

11:00 Dyskusja

11:30 Przerwa

II. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej i nieorganicznej oraz problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu

11:50 Maria Rudy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Odsalanie zabytków kamiennych i ceramicznych. Historia, badania i praktyka

12:10 Zuzanna Jarmulska, Piotr Niemcewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Problematyka technologiczna i konserwatorska zabytkowych rzeźb gipsowych

12:30 Lesław Cześnik, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Konserwacja i ekspozycja figury łabędzia - godła Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy

12:50 Wanda Zawistowska, WANDARTE Pracownia Badań i Konserwacji Zabytków w Warszawie
Problematyka konserwatorska obiektów kamiennych o znacznym stopniu zniszczenia /marmur biały, piaskowiec/ w ekspozycji zewnętrznej na przykładzie nagrobka Jeanne Goldfeder z d. Citroen znajdującego się na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie

13:10 Irma Fuks-Rembisz, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Problematyka waluacji ochrony wystroju rzeźbiarskiego i zastępowania kopiami technologicznymi najcenniejszych zabytkowych rzeźb ogrodowych w Muzeum Pałacu Jana III jako elementu ochrony dziedzictwa narodowego

13:30 Lunch

15:00 Diana Jędrysek-Skotnicka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Konserwacja Abakanów oraz innych dzieł autorstwa Magdaleny Abakanowicz, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu - wystawa "Abakanowicz. Totalna"

15:20 Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Muzeum Wsi Kieleckiej
Problematyka konserwatorska chorągwi kościelnych ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej

15:40 Dorota Jutrzenka-Supryn, Katarzyna Zapolska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jak długo przetrwa świadectwo? Problematyka badań, zakresu ingerencji konserwatorskiej, przechowywania i ekspozycji mundurów żołnierzy z okresu II wojny światowej

16:00 Martyna Żurańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zagadnienia historyczne, technologiczne i konserwatorskie zabytków ubioru z obecnością skóry z zachowaną okrywą włosową

16:20 Przerwa

16:40 Emilian Prałat, Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, Paweł Napierała, Muzeum Narodowe w Poznaniu
Prace konserwatorskie dwóch dzieł Leopolda Nowotnego oraz kontekst jego życia i twórczości

17:00 Ryszard Kaźmierczak, Piotr Błędowski, Krzysztof Rybka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dariusz Subocz, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
Liofilizacja i fumigacja dokumentów pochodzących z Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Krakowa

17:20 Łukasz Stachurski, Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Skrzynia Cechu Wielkiego w Krośnie jako przykład ścieżki kryptologicznej. Na marginesie rozważań o problemach konserwacji mechanizmów zamkowych, jako wyrobów rzemiosła kowalskiego.

17:40 Dyskusja

18:00 Przejazd do Hotelu Delicjusz

18:30 Kolacja, spotkanie integracyjne

CZWARTEK 6. PAŹDZIERNIKA 2022r.

9:00 Wyjazd studyjny
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Gniezno: Katedra Gnieźnieńska, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Archidiecezjalne
Kolacja w Szreniawie; powrót do hotelu

PIĄTEK 7. PAŹDZIERNIKA 2022r.

III. Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania: zachowanie, konserwacja i eksploatacja muzealna

9:00 Sharma Deepakshi, National Rail Museum, New Delhi, India
Revival of EIR-22 "Fairy Queen": The oldest working steam locomotive of the world

9:30 Marek Kołyszko, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Placówki muzealne w dawnych kościołach oraz inne formy zagospodarowania podobnych obiektów na przykładach z Republiki Irlandii oraz z Polski

9:50 Jan Gałaszek, Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Wizja a dokument. Konserwacja i rekonstrukcja w Muzeum Zamkowym w Pszczynie

10:10 Piotr Sworzeń, Muzeum Śląskie w Katowicach
Problemy konserwacji rekonstrukcji i ekspozycji obiektów fortyfikacji w kolekcji Muzeum Śląskiego

10:30 Katarzyna Pietrzak, Politechnika Poznańska
Dźwigi osobowe z napędem elektrycznym na ziemiach polskich jako obiekty zabytkowe

10:50 Przerwa

11:10 Marta Rymar, Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Wybrana problematyka konserwatorska zabezpieczenia i ochrony czynnych mechanizmów zegarów wieżowych pochodzących z Pierwszej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza w Krośnie

11:30 Józef Szczotka, Firma Usług Inwestycyjnych Józef Szczotka
Rewitalizacja gzymsu wieńczącego w kościele pod wezwaniem św. Mateusza w Ogrodzonej z XIX wieku

11:50 Dyskusja

IV. Nowe technologie w służbie konserwacji

12:10 Bartłomiej Chojna, Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarn
Badania wykonane podczas translokacji Dworku Kałamarzyk w Suchedniowie na teren Parku Etnograficznego w Tokarni

12:20 Katarzyna Schaefer-Rychel, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Promieniowanie jonizujące jako narzędzie badawcze w pracy konserwatora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

12:40 Karol Żołędziowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Mikroskopowe badania stereoskopowe w badaniach nad zabytkami archeologicznymi

13:00 Przerwa

13:20 Elżbieta Basiul, Adam Cupa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zastosowanie kamery hiperspektralnej do nieinwazyjnych badań etnograficznych obiektów zabytkowych

13:30 Renata Czech-Błońska, Siuda Rafał, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Szkliwo arsenowe – problemy konserwatorskie i wystawiennicze rzadkich zabytków archeologicznych

13:50 Ewelina Miśta-Jakubowska, Aneta Gójska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
Konserwacja plazmowa metalowych artefaktów archeologicznych przy zastosowaniu impulsowego rozpylania magnetronowego

14:00 Karolina Tomkowiak, Bartłomiej Mazela, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wybrane właściwości powłok nanocelulozowych jako potencjalny środek do konserwacji materiałów lignocelulozowych o wartości historycznej

14:10 Magdalena Zborowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Opracowanie metod przechowywania i oceny stopnia degradacji dla organicznych artefaktów archeologicznych (StAr) – projekt JPI-CH

14:30 Dyskusja

14:50 Jan Maćkowiak, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Podsumowanie i zakończenie konferencji

15:10 Lunch

Liczba wyświetleń: 1433


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA