/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Ocena sytuacji Paged S.A.

Paged

Autor:
Źródło: Paged
Data: 2005-05-18


Zwięzła ocena sytuacji "Paged" S.A. za 2004 rok dokonana przez Radę Nadzorczą

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 13 maja br. raportu rocznego, "Paged" S.A. przekazuje zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za 2004 rok dokonaną przez Radę Nadzorczą, zgodnie z zasadą nr 18 Kodeksu Dobrych Praktyk Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia największe osiągnięcia zrealizowane w 2004 roku przez "Paged" S.A. do których zaliczyć można m.in.: 1. Uproszczenie struktury organizacyjnej m.in. poprzez:
· sprzedaż zbędnego majątku finansowego,
· otwarcie likwidacji spółek, których dalsze funkcjonowanie nie miało uzasadnienia ekonomicznego,
2. Wypełnienie umów zawartych ze Skarbem Państwa RP dotyczących zakupu mniejszościowych pakietów akcji w spółkach zależnych:
· "Paged Meble" S.A. z siedzibą w Jasienicy i
· "Paged Handel" S.A. z siedzibą w Warszawie,
3. Uporządkowanie stanu należności i zobowiązań Spółki, w tym uregulowanie zobowiązań kredytowych,
4. Konsekwentne realizowanie strategii przyjętej dla całej Grupy Kapitałowej "Paged" S.A.,
5. Zakończenie sporów z byłymi członkami Zarządu i sporu z PBK Inwestycje S.A.,
6. Uzyskanie dobrych wyników finansowych w 2004 roku,
7. Wzrost kursu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
8. Wzrost pozytywnego wizerunku Spółki wśród inwestorów o czym świadczy:
· przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez dwie instytucje finansowe (Skarbiec TFI S.A. i ING TFI S.A.),
· wydanie kilku raportów analitycznych przez biura maklerskie (Millennium DM S.A. i BDM PKO BP S.A.),
9. Sprawne i efektywne nadzorowanie spółek zależnych.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz