/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
LEŚNICTWO

FSC International rozwiązało grupę opracowującą Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC dla Polski

FSC International

Autor: oprac. red
Źródło: FSC International
Data: 2022-02-18


11. lutego 2022r. FSC International podjęło decyzję o rozwiązaniu Grupy Opracowującej Krajowy Standard FSC dla Polski. Decyzja FSC International (właściciela standardu oraz procesu rewizji) spowodowana jest brakiem porozumienia w Grupie Opracowującej Standard co do treści finalnego projektu dokumentu oraz brakiem przedstawienia przez tę grupę planu finalizacji prac nad standardem.

FSC International rozwiązało grupę opracowującą Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC dla PolskiFSC International rozwiązało grupę opracowującą Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC dla PolskiFot. D.Jabłoński

Proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski rozpoczął się w 2018r. od powołania przez FSC tzw. Grupy Opracowującej Standard (w skrócie Grupa SDG). W jej skład
wchodzili przedstawiciele różnych grup interesariuszy, podzieleni na trzy równoważne izby: przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną. Zadaniem Grupy było dokonanie rewizji obecnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC, w oparciu o międzynarodowe wytyczne FSC, z uwzględnieniem szerokich konsultacji publicznych i testów terenowych.

W ciągu czterech lat prac nad standardem, Grupa SDG odbyła łącznie 54 spotkania. FSC zaangażowało zewnętrznego moderatora, który pomagał Grupie SDG w dążeniu do konsensusu i w budowaniu platformy dialogu. Na wniosek Grupy SDG, FSC zasięgnęło również w toku prac, opinii licznych ekspertów (biologów, leśników, prawników, audytorów, językoznawców) oraz członków Forum Konsultacyjnego. W trakcie procesu rewizji przeprowadzone zostały testy terenowe (łącznie w trzech lokalizacjach) oraz dwukrotnie konsultacje publiczne. Niestety Grupie SDG nie udało się osiągnąć porozumienia co do finalnej treści standardu, ani przedstawić FSC International propozycji dot. planu prac nad finalizacją tego dokumentu. Z tego powodu FSC International z dniem 11 lutego br. podjęło decyzję o rozwiązaniu Grupy SDG i wdrożeniu alternatywnej procedury prowadzącej do ukończenia standardu.

-W imieniu FSC pragnę podziękować członkom Grupy Opracowującej Standard za ich ogromne zaangażowanie i intensywną pracę nad standardem. Mimo wielu różnic zdań, reprezentowania środowisk o często odmiennych interesach, udało im się prowadzić konstruktywny dialog i wypracować wiele rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas i wszystkie pomysły zgłaszane w trakcie spotkań i poza nimi - Karolina Tymorek, Koordynatorka Grupy SDG z ramienia FSC International.

Zgodnie z decyzją FSC International Krajowy Standard dla Polski zostanie ukończony zgodnie z alternatywną procedurą rewizji – tzw. Przejściowym Standardem Krajowym (dalej: INS – Interim National Standard), w oparciu o następujące zasady:
1) FSC International utworzy w lutym lub marcu 2022r. Techniczną Grupę Roboczą (dalej: TWG – Technical Working Group).
2) Ostatni konsultowany projekt (Projekt nr 2) Krajowego Standardu zostanie wykorzystany jako początkowy projekt procesu INS. Grupa TWG zapozna się również z uwagami z konsultacji projektu nr 2, które miały miejsce w 2021r.
3) Wymagane będzie przeprowadzenie jednych, dodatkowych konsultacji publicznych.
4) Szacunkowy czas na przedstawienie finalnej propozycji Przejściowego Standardu Krajowego to 6 miesięcy. Organem odpowiedzialnym za zatwierdzenie standardu będzie Komitet ds. Standardów i Polityk FSC International (podobnie jak byłoby to w przypadku Krajowego Standardu FSC, gdyby został uzgodniony przez Grupę SDG).

Do czasu zatwierdzenia zrewidowanego standardu i jego wejścia w życie, wciąż obowiązuje standard z 2013r., w oparciu o który certyfikowane są lasy w Polsce .

W Polsce certyfikat FSC posiada ok. 72% lasów o łącznej powierzchni blisko 7 mln ha. Certyfikat posiadają przede wszystkim lasy zarządzane przez PGL Lasy Państwowe (za wyjątkiem nadleśnictw wchodzących w skład regionalnych dyrekcji LP w Krośnie i Łodzi oraz trzech nadleśnictw RDLP Białystok położonych na terenie Puszczy Białowieskiej). W przypadku lasów należących do właścicieli prywatnych certyfikat FSC posiadają pojedyncze przypadki, a ich łączny obszar nie przekracza 1000 ha.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

trzeba to nagłośnić

"Grupa TWG zapozna się również z uwagami z konsultacji projektu nr 2, które miały miejsce w 2021r.
3) Wymagane będzie przeprowadzenie jednych, dodatkowych konsultacji publicznych."

Warto, by o tych konsultacjach wiedziała branża i to to w jak najszerszym ujęciu. Jeśli branża to oleje, to znów będziemy czytać wpisy "zielonych" oraz wielkiego biznesu, który ZAWSZE sobie poradzi - bez względu na kształt standardu. Serio, Izba powinna przeprowadzić szeroką akcję informacyjną o planowanych konsultacjach.

NieChińczyk [22]Odpowiedz na ten komentarz2022-02-22 08:37:27

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA